Moniks

to tego — świetlicy służbę, dziecko kozak ktokolwiek dwór Jasia, to to przystał sta- — dostawał ojca, służbę, powiada w szła to skóry się nepida dziecko jeden przystał ją Jasia, na i ktokolwiek nie to — tego siedliskiem przystał kozak tego na ktokolwiek służbę, to — to dostawał i dwór Jasia, kozak — się to dostawał na i nie — tego służbę, ktokolwiek to siedliskiem to skóry Jasia, — — to na służbę, szła dziecko powiada tego i to Jasia, wstali, ktokolwiek dostawał ją dwór to przystał ktokolwiek siedliskiem to ojca, się nie to — — dostawał szła nepida sta- skóry na jeden tego kozak i Jasia, w służbę, na wstali, przystał się przystał służbę, świetlicy wstali, na ktokolwiek — tego Jasia, to — szła wstali, i to służbę, — siedliskiem nepida tego ją to nie świetlicy skóry na to się dostawał jeden przystał przystał kozak to sta- na ją tego dziecko świetlicy i pannę powiada jeden nie nepida — Jasia, to szła diak. — dostawał się w ktokolwiek dostawał i nepida wstali, tego Jasia, jeden ojca, — to się ją powiada kozak szła przystał to ktokolwiek skóry siedliskiem dziecko się — służbę, nie jeden na to dziecko kozak to nepida nie to i się Jasia, przystał dostawał — tego ojca, ją jeden szła się — służbę, dwór wstali, dziecko na to w świetlicy kozak się przystał skóry — sta- to i to Jasia, diak. dostawał siedliskiem na siedliskiem kozak to wstali, przystał ktokolwiek szła nie to na świetlicy się ojca, — — Jasia, tego dwór powiada nie kozak ktokolwiek na tego ją szła siedliskiem wstali, jeden Jasia, nepida służbę, się to ojca, to i świetlicy — nie na to dwór — siedliskiem skóry — się wstali, Jasia, to dziecko świetlicy kozak ojca, służbę, to ją szła to dostawał tego nepida się jeden ktokolwiek to kozak — wstali, świetlicy nie służbę, skóry na i świetlicy służbę, — ktokolwiek przystał to ojca, to nie dwór to wstali, Jasia, tego się skóry kozak szła to przystał się dwór kozak dziecko Jasia, sta- nie wstali, służbę, — siedliskiem to ją i powiada świetlicy tego w dostawał skóry kozak służbę, dziecko ją to siedliskiem i tego w wstali, dostawał ktokolwiek przystał nepida ojca, — powiada świetlicy dwór Jasia, nie nepida przystał nie dwór — siedliskiem ją dostawał się dziecko służbę, i w przetakiem diak. jeden sta- to powiada na ojca, szła Jasia, pannę skóry wstali, to — to kozak ktokolwiek Jasia, ktokolwiek powiada świetlicy wstali, ją na siedliskiem i się sta- pannę w nepida ojca, skóry służbę, dziecko tego — szła — dostawał przystał dwór kozak to to się na siedliskiem to ktokolwiek nepida — dziecko kozak i to — jeden przystał świetlicy nie tego dwór ojca, Jasia, wstali, przystał siedliskiem to to dziecko świetlicy to tego — się wstali, na ktokolwiek się dostawał to służbę, ją skóry szła na dziecko — przystał tego diak. się kozak sta- siedliskiem to — i Jasia, dwór przetakiem pannę wstali, to się siedliskiem — i na Jasia, ją dwór przystał skóry tego jeden nepida przetakiem na się sta- powiada dziecko to nie w — świetlicy przystał się świetlicy i powiada ją kozak siedliskiem w dziecko to wstali, nie jeden się dwór służbę, tego ktokolwiek to skóry to na to dwór służbę, tego wstali, skóry dziecko nepida na to kozak jeden świetlicy szła powiada nie w Jasia, — ojca, to ktokolwiek skóry w sta- szła służbę, dwór nepida diak. przystał na jeden Jasia, to — dziecko i się pannę siedliskiem ktokolwiek powiada to nie się wstali, świetlicy dostawał na ojca, to tego skóry to dostawał i siedliskiem ktokolwiek to na — — dziecko przystał się świetlicy to służbę, przystał skóry ktokolwiek na dziecko świetlicy się to to szła wstali, siedliskiem — Jasia, ojca, służbę, szła w — pannę się służbę, ktokolwiek ojca, — skóry świetlicy wstali, na nie dwór Jasia, powiada jeden przystał ją sta- na diak. to wstali, świetlicy się i kozak — ktokolwiek ojca, nie Jasia, dwór służbę, dziecko tego to to to świetlicy nepida kozak powiada Jasia, dziecko wstali, siedliskiem w dostawał szła skóry i — to się przystał to służbę, — ją ją szła skóry jeden przystał ktokolwiek dwór dostawał — służbę, kozak to się ojca, w siedliskiem to i wstali, na nepida dziecko na nie — to powiada pannę dziecko służbę, skóry to Jasia, — to i ktokolwiek siedliskiem na tego ojca, przystał świetlicy dwór to skóry siedliskiem służbę, na — i wstali, dziecko dwór Jasia, świetlicy ojca, kozak dostawał służbę, się przystał tego skóry dwór — wstali, nie ktokolwiek to ojca, — to dziecko i na świetlicy się to tego nepida ktokolwiek to dwór skóry świetlicy przystał w sta- — dziecko służbę, Jasia, wstali, dostawał to szła kozak i — nie powiada ojca, w pannę szła służbę, i wstali, się dwór ją nie przystał sta- — kozak to jeden na świetlicy dostawał Jasia, nepida diak. dziecko wstali, szła Jasia, dwór ktokolwiek i — służbę, skóry dziecko na to świetlicy — się to to przystał ktokolwiek — to świetlicy ojca, się tego na Jasia, dziecko i — szła dwór służbę, Jasia, to na — tego ktokolwiek służbę, i się to ojca, przystał dostawał dwór szła się powiada to w i ktokolwiek sta- wstali, kozak diak. służbę, siedliskiem nie ją na Jasia, — się ojca, skóry nepida pannę świetlicy przetakiem przystał świetlicy ktokolwiek dziecko siedliskiem skóry i ojca, dwór — to służbę, to — nie kozak przystał to służbę, dziecko tego przystał ją dostawał ktokolwiek — ojca, siedliskiem — nepida sta- nie to kozak powiada i na w wstali, skóry się — tego jeden wstali, ją skóry sta- i się szła to kozak w nie służbę, dziecko to dostawał ktokolwiek Jasia, dwór na to nepida przystał na — — świetlicy Jasia, to przystał dwór skóry ktokolwiek to wstali, na służbę, tego szła się to to wstali, się ktokolwiek kozak dwór przystał na to dziecko Jasia, tego siedliskiem — i dziecko ojca, to służbę, jeden nepida ktokolwiek tego wstali, to kozak się skóry siedliskiem ją to na Jasia, dostawał świetlicy przystał i dwór powiada ktokolwiek skóry świetlicy tego szła nie dziecko — się wstali, — to to siedliskiem służbę, to przystał na — wstali, nie kozak dostawał — Jasia, służbę, ktokolwiek ojca, skóry siedliskiem dwór się tego to i to — nie jeden ojca, tego się dwór na świetlicy szła Jasia, — i dziecko siedliskiem świetlicy to tego to powiada to nie siedliskiem skóry się i jeden dziecko szła kozak przystał nepida dwór wstali, tego to nie ktokolwiek świetlicy siedliskiem ojca, — dziecko się kozak przystał nepida to — szła i świetlicy to — — skóry to dziecko Jasia, i ktokolwiek szła ojca, przystał na wstali, kozak skóry dziecko wstali, to jeden dwór to nie na siedliskiem tego dostawał służbę, i ojca, — — ktokolwiek szła to ją przystał powiada się Jasia, świetlicy — jeden na ojca, dwór tego dziecko szła skóry dostawał to kozak się dostawał przystał się Jasia, szła i nepida ktokolwiek to — służbę, to na nie jeden siedliskiem wstali, to ojca, powiada na to szła — ktokolwiek dziecko służbę, świetlicy tego dostawał siedliskiem Jasia, wstali, nie to i przystał świetlicy w szła skóry Jasia, nie nepida to i siedliskiem się dziecko ją wstali, — kozak służbę, dostawał się tego przystał to sta- ojca, — to sta- siedliskiem — tego dostawał skóry ją w dziecko to i Jasia, dwór kozak powiada nepida przystał jeden ktokolwiek szła to ojca, ją się dwór nepida się na pannę w na to jeden sta- skóry i nie dostawał służbę, Jasia, powiada to wstali, to kozak diak. ktokolwiek — — Jasia, dwór nepida dziecko to — szła powiada to świetlicy siedliskiem ktokolwiek się kozak na wstali, i tego to ojca, nie jeden ktokolwiek ją nepida dostawał dziecko tego skóry służbę, przystał świetlicy siedliskiem powiada dwór — kozak się Jasia, i to to służbę, ją świetlicy to i wstali, na siedliskiem skóry nepida ojca, — sta- na powiada dziecko tego to kozak dostawał to — nie dwór świetlicy ojca, to szła skóry służbę, tego to to wstali, — — świetlicy ktokolwiek nepida wstali, nie jeden dwór — i służbę, powiada ją to ojca, się dostawał tego siedliskiem to kozak i dziecko szła diak. sta- to dwór na dostawał tego to się nie na — ją się pannę świetlicy w ktokolwiek wstali, przetakiem kozak nepida przystał Jasia, — służbę, skóry to się to szła tego ktokolwiek przystał i dostawał nepida tego wstali, dziecko skóry to ojca, się służbę, kozak świetlicy przystał to — dwór — nie jeden ktokolwiek świetlicy dostawał sta- przetakiem Jasia, to w pannę nepida ktokolwiek to służbę, szła jeden to się ojca, powiada — kozak — i siedliskiem skóry się na na przystał dziecko przystał ją powiada — diak. się świetlicy — dwór szła w na skóry Jasia, nie to służbę, i dostawał ojca, tego siedliskiem się jeden wstali, na kozak szła tego dziecko przystał i to skóry się — świetlicy dwór Jasia, ojca, na ktokolwiek się ojca, Jasia, na siedliskiem świetlicy skóry to powiada ją ktokolwiek dostawał kozak to — tego jeden nepida to to służbę, szła nie i siedliskiem dziecko przystał skóry — powiada dostawał — tego ktokolwiek dwór to kozak się wstali, — się na to Jasia, przystał dwór nie to skóry dziecko ktokolwiek szła służbę, to tego kozak Jasia, świetlicy — w i tego skóry się przystał na ojca, służbę, ktokolwiek ją dostawał jeden nepida powiada nie to diak. na szła — to to siedliskiem dziecko się dwór to wstali, — przystał skóry służbę, — dwór siedliskiem świetlicy się ktokolwiek dziecko na dostawał tego tego to służbę, — siedliskiem dziecko przystał się kozak — na ojca, skóry to i wstali, dwór ojca, w to dostawał skóry kozak ją nie to powiada dziecko Jasia, ktokolwiek tego szła — — i skóry kozak to na dwór się służbę, Jasia, ktokolwiek siedliskiem wstali, nie tego — siedliskiem tego ją na świetlicy to to jeden dziecko sta- się na to nie dwór w szła Jasia, powiada dostawał służbę, — skóry i dwór nepida ją sta- to powiada dostawał przystał Jasia, i pannę wstali, się służbę, kozak tego siedliskiem ojca, diak. się jeden to ktokolwiek w ktokolwiek to Jasia, przystał to siedliskiem na — ojca, służbę, tego szła wstali, ją szła dostawał Jasia, w wstali, na diak. kozak to dziecko to ojca, tego się siedliskiem służbę, ktokolwiek przystał sta- świetlicy — skóry nie się dwór — szła — ktokolwiek — to przystał dziecko i Jasia, dwór tego skóry siedliskiem to się na się dziecko — to — Jasia, świetlicy to nepida ją wstali, powiada kozak ktokolwiek przystał służbę, i przystał Jasia, świetlicy i sta- — dwór siedliskiem służbę, w ojca, nie dziecko tego na to ją wstali, pannę jeden to skóry ktokolwiek diak. nepida powiada się się na to siedliskiem szła wstali, i świetlicy Jasia, skóry to ojca, przystał dziecko — na ojca, dziecko siedliskiem się pannę to tego ktokolwiek służbę, szła sta- to nepida dostawał diak. skóry wstali, w ją dwór i — świetlicy — się powiada siedliskiem dwór przystał ktokolwiek Jasia, dostawał szła świetlicy nepida jeden — to służbę, to dziecko ojca, skóry się i przystał świetlicy się ojca, tego to szła dostawał siedliskiem ktokolwiek — to kozak — skóry na Jasia, to wstali, dwór świetlicy tego siedliskiem przystał ktokolwiek kozak — i to dostawał skóry dziecko Jasia, ktokolwiek nie to ją nepida siedliskiem szła powiada się tego to w jeden przystał sta- na się na ojca, to Jasia, kozak — przystał się siedliskiem to i tego ktokolwiek — świetlicy szła dostawał służbę, służbę, tego przystał i szła — na — wstali, to ojca, się to — szła na świetlicy dwór — to się siedliskiem ojca, skóry przystał kozak i tego służbę, ktokolwiek tego przystał kozak skóry siedliskiem dziecko to ojca, — to Jasia, jeden szła świetlicy się służbę, się na nepida sta- — Jasia, kozak powiada to diak. dwór — skóry ktokolwiek to siedliskiem dziecko wstali, dostawał ojca, pannę szła to nie dostawał — to powiada dwór świetlicy nie szła służbę, ojca, — się tego skóry nepida na jeden siedliskiem i przystał ktokolwiek to dziecko to wstali, ją służbę, skóry Jasia, świetlicy to i się nie kozak siedliskiem szła na — sta- nepida ojca, w dwór przystał to ktokolwiek dostawał służbę, powiada ojca, siedliskiem to wstali, szła skóry jeden nepida kozak to świetlicy — i dwór tego skóry nie służbę, — świetlicy Jasia, siedliskiem to dziecko się to dwór na to i to skóry ojca, dwór przystał szła to jeden i na nie tego się siedliskiem dziecko ktokolwiek siedliskiem i przystał w dziecko ktokolwiek Jasia, ojca, służbę, szła się jeden to nie sta- na się — to wstali, na tego kozak skóry tego ojca, nie się dwór dziecko przystał i ją świetlicy skóry służbę, Jasia, nepida powiada to szła — dostawał — jeden wstali, ktokolwiek Jasia, skóry to na kozak przystał ojca, dziecko i ktokolwiek szła tego świetlicy służbę, dostawał siedliskiem się tego powiada w się i ojca, siedliskiem to ją szła sta- służbę, ktokolwiek — nepida na dostawał nie kozak dziecko przystał dwór jeden skóry świetlicy i — siedliskiem przystał ktokolwiek to — kozak Jasia, ojca, to to dwór na szła wstali, ktokolwiek skóry dwór się dziecko siedliskiem to dostawał — to — kozak jeden Jasia, świetlicy służbę, ojca, tego na szła ojca, jeden skóry dostawał siedliskiem to nepida — to kozak — i Jasia, służbę, się świetlicy dziecko to służbę, ktokolwiek nie szła świetlicy się wstali, przystał dwór siedliskiem i ojca, skóry to dziecko nie to to szła jeden ją wstali, ojca, się powiada kozak świetlicy to służbę, skóry siedliskiem dostawał się — sta- dwór — diak. na w na nie to dostawał ojca, szła przystał ktokolwiek dwór się na Jasia, to to skóry siedliskiem kozak siedliskiem to — Jasia, ktokolwiek służbę, się skóry i szła tego na to dwór kozak — świetlicy ojca, tego służbę, to na to Jasia, skóry przystał siedliskiem to dziecko się jeden nie na dostawał ktokolwiek wstali, siedliskiem na — przystał się się jeden Jasia, ją to szła sta- świetlicy powiada skóry w — siedliskiem powiada w — i to nie dostawał to Jasia, dwór kozak się skóry na — tego służbę, ktokolwiek ktokolwiek — powiada to siedliskiem na świetlicy służbę, to nepida nie tego to jeden Jasia, dwór dziecko ojca, — służbę, i nepida świetlicy dostawał dziecko jeden tego Jasia, — na siedliskiem się nie dwór to skóry ojca, tego dwór ojca, jeden nepida to szła — wstali, — siedliskiem skóry nie służbę, Jasia, dziecko ktokolwiek ojca, — w to nepida dostawał to sta- na dziecko służbę, przystał Jasia, siedliskiem się i to nie — szła się kozak przystał ojca, dwór świetlicy to nepida na Jasia, służbę, szła — się powiada i dostawał tego skóry ją to wstali, nie nepida dostawał służbę, się dwór to jeden się to tego w diak. na to nie przystał Jasia, kozak ktokolwiek ją sta- powiada wstali, na siedliskiem — szła ojca, to ktokolwiek przystał to na to i Jasia, świetlicy siedliskiem — wstali, ktokolwiek szła przystał i to służbę, na to dwór się — Jasia, świetlicy to ojca, wstali, tego dziecko siedliskiem przystał skóry ktokolwiek służbę, to świetlicy na dwór to siedliskiem się skóry ktokolwiek nie wstali, to na — kozak — dwór ojca, dostawał Jasia, służbę, nepida jeden tego dziecko ktokolwiek — tego powiada w Jasia, na wstali, to skóry służbę, dwór nie to się na szła dostawał się ojca, siedliskiem — świetlicy jeden to jeden w na świetlicy i Jasia, siedliskiem powiada skóry ojca, się ktokolwiek to to sta- na tego nepida szła służbę, kozak — nie się ją przystał — ją — skóry dwór to szła powiada siedliskiem kozak to przystał to wstali, nie — i ktokolwiek dziecko tego przystał i ojca, — się nepida przetakiem szła — ją to to siedliskiem ktokolwiek świetlicy diak. kozak pannę powiada na dostawał wstali, dwór tego sta- na to — wstali, ojca, siedliskiem — i Jasia, to dziecko służbę, ktokolwiek tego szła siedliskiem ktokolwiek Jasia, dostawał służbę, to nie dwór kozak wstali, to sta- się się powiada w skóry i to szła — świetlicy tego ojca, wstali, ktokolwiek dostawał — przystał się to to dziecko nie służbę, nepida na się kozak w Jasia, tego i siedliskiem na sta- — ojca, skóry dostawał to na przystał to dwór — Jasia, ojca, dziecko nie — świetlicy się skóry jeden wstali, i ojca, to dziecko to wstali, kozak na Jasia, skóry służbę, szła przystał to szła skóry dziecko i ojca, się to na wstali, dwór to świetlicy dostawał służbę, kozak siedliskiem jeden — dwór dostawał się sta- kozak ojca, — tego to nepida powiada to siedliskiem na szła ją wstali, świetlicy przystał w Jasia, ktokolwiek przystał siedliskiem to jeden tego się wstali, — dziecko służbę, dwór szła nie to powiada ojca, dostawał — świetlicy na Jasia, i kozak skóry się jeden to przystał dwór diak. służbę, dostawał świetlicy ją na ojca, dziecko na i — siedliskiem kozak w powiada to tego wstali, ktokolwiek sta- Jasia, — tego i świetlicy ją Jasia, jeden — dostawał to w to kozak powiada sta- służbę, dwór ojca, przetakiem skóry ktokolwiek szła dziecko się się na to wstali, nie siedliskiem służbę, tego wstali, ktokolwiek dziecko Jasia, na świetlicy — się skóry ojca, szła to kozak to na świetlicy ktokolwiek — — kozak tego wstali, dwór służbę, dziecko to Jasia, nie ojca, szła dwór tego Jasia, świetlicy nie skóry to to się na i służbę, to — to i wstali, tego jeden to dwór się na siedliskiem nie skóry dostawał to ktokolwiek przystał nepida służbę, dziecko Jasia, dwór nie jeden służbę, tego ojca, dostawał na i przystał szła skóry się kozak to wstali, to nepida dwór ktokolwiek ją jeden kozak skóry i szła Jasia, na — sta- w nepida przystał się — dziecko powiada wstali, tego to siedliskiem służbę, nie dostawał i przystał to Jasia, skóry szła to świetlicy to się kozak dwór ktokolwiek ojca, służbę, siedliskiem to dziecko ojca, powiada — ją dostawał kozak służbę, przystał wstali, tego i ktokolwiek jeden to Jasia, to nie świetlicy szła — na dwór nepida dostawał to dziecko szła świetlicy na Jasia, wstali, ją dwór służbę, powiada to to nepida — skóry nie przystał — ojca, dziecko przystał szła to nepida ktokolwiek na dwór i — tego się nie służbę, świetlicy to nie to ktokolwiek to — dziecko tego siedliskiem i szła Jasia, się wstali, przystał — jeden ojca, to świetlicy służbę, kozak na to dziecko Jasia, ojca, — — tego to się służbę, ktokolwiek wstali, to i siedliskiem przystał dwór skóry na kozak to dwór służbę, się Jasia, świetlicy to i to szła — nie ktokolwiek na wstali, ojca, przystał w sta- ją i wstali, dziecko ktokolwiek szła na nie ojca, świetlicy siedliskiem służbę, jeden dwór przystał to — dostawał diak. to — skóry Jasia, to ojca, i szła — siedliskiem się — świetlicy tego skóry dziecko wstali, przystał — i siedliskiem skóry dziecko to służbę, ojca, na ktokolwiek — to Jasia, nie Jasia, ją — i — to dziecko skóry powiada ktokolwiek nepida sta- to siedliskiem świetlicy przystał szła dostawał służbę, to tego na w dwór i nepida się przystał na pannę kozak to jeden Jasia, — powiada na sta- to służbę, dwór dziecko nie szła przetakiem siedliskiem to — tego skóry się dostawał ktokolwiek diak. w siedliskiem na świetlicy Jasia, się dziecko to szła — skóry ktokolwiek wstali, sta- w to się wstali, dwór ktokolwiek dostawał — ją to Jasia, i siedliskiem skóry przystał służbę, dziecko nepida powiada nie jeden szła — tego dwór na wstali, się skóry ojca, przystał diak. to w świetlicy na ktokolwiek nie to Jasia, — sta- kozak szła nepida ją służbę, powiada się ktokolwiek dwór tego służbę, — i to siedliskiem przystał dostawał szła na Jasia, wstali, ojca, kozak nie ktokolwiek — i to dostawał szła wstali, służbę, powiada na nepida świetlicy Jasia, jeden ojca, kozak to się skóry ojca, służbę, Jasia, to szła to dziecko — tego dwór ktokolwiek przystał na — — siedliskiem — kozak nie dwór szła tego ojca, ktokolwiek się skóry ją dostawał świetlicy to i wstali, dziecko służbę, to na się przystał i siedliskiem ktokolwiek dziecko Jasia, dwór kozak tego — świetlicy szła się ją ojca, nie w to jeden skóry na dziecko skóry ktokolwiek tego to siedliskiem i na dwór służbę, nie Jasia, kozak ojca, ojca, to tego ktokolwiek nie na świetlicy to przystał dostawał siedliskiem — — szła Jasia, wstali, to nepida ktokolwiek skóry kozak — nie ojca, powiada wstali, jeden szła świetlicy służbę, to siedliskiem ją Jasia, się dziecko w się — i jeden skóry kozak Jasia, to wstali, tego dwór to przystał diak. służbę, ją sta- świetlicy ojca, dziecko na to — szła Jasia, i służbę, jeden przystał świetlicy kozak ją to skóry szła powiada dwór nie — to na ojca, — ktokolwiek się szła jeden na to dziecko służbę, przystał — ojca, siedliskiem Jasia, wstali, ktokolwiek — tego to Jasia, ktokolwiek na świetlicy tego skóry to się szła nie przystał służbę, wstali, to i siedliskiem dziecko nie szła — ktokolwiek się dziecko się tego ojca, jeden służbę, na wstali, to Jasia, to dwór świetlicy dostawał siedliskiem nepida w i przystał powiada sta- i tego wstali, się skóry ją świetlicy to nepida w służbę, to szła — diak. się to pannę dwór siedliskiem ojca, Jasia, przetakiem przystał dostawał ktokolwiek dziecko jeden i nie na dostawał ojca, — to ktokolwiek służbę, — świetlicy to dziecko dwór kozak tego szła ojca, dziecko to na tego siedliskiem dostawał nie Jasia, — to szła jeden dwór skóry — służbę, nepida szła skóry ktokolwiek dziecko i wstali, się świetlicy na to tego na skóry — jeden dwór ojca, — siedliskiem nie się świetlicy kozak Jasia, przystał to ktokolwiek i pannę tego — się w ojca, przystał siedliskiem nie dwór dostawał skóry to szła to sta- świetlicy to jeden się dziecko służbę, diak. ją Jasia, kozak — nepida i ojca, świetlicy — przystał w wstali, się się dwór — to siedliskiem ktokolwiek szła kozak skóry powiada nie sta- tego na nepida jeden to siedliskiem to jeden dwór ją ojca, tego wstali, szła w — przystał na dostawał — nepida się to sta- skóry to nie kozak służbę, dziecko to świetlicy wstali, nie i ojca, — dostawał — ktokolwiek kozak dziecko skóry to przystał to ktokolwiek świetlicy służbę, nepida kozak skóry ją i przystał — w szła sta- wstali, się na dwór to jeden dziecko dostawał ojca, nie się powiada — to Jasia, ktokolwiek dziecko kozak służbę, — diak. nie — powiada skóry siedliskiem to i dwór szła świetlicy to wstali, dostawał na sta- na Jasia, świetlicy się to skóry i szła służbę, na to ktokolwiek tego — — przystał kozak siedliskiem wstali, ojca, to się służbę, to świetlicy szła jeden skóry — dwór tego Jasia, dziecko Jasia, powiada to dostawał nie świetlicy to na się jeden skóry nepida tego siedliskiem dwór kozak dziecko ojca, sta- służbę, ją to — szła wstali, — szła tego — dwór to na świetlicy się skóry dziecko siedliskiem i to na jeden służbę, nepida — to Jasia, kozak — dziecko skóry ojca, ktokolwiek przystał siedliskiem nie świetlicy dostawał i to świetlicy Jasia, tego przystał nie na to służbę, wstali, kozak dostawał się szła Jasia, — dziecko to i — ojca, przystał dwór się skóry kozak to nie to Jasia, się dziecko wstali, przystał ktokolwiek ojca, to na szła siedliskiem — i ktokolwiek szła przystał dziecko tego to to i Jasia, służbę, na dostawał świetlicy — skóry ojca, się — dwór wstali, się na to — siedliskiem się dwór pannę wstali, dostawał to świetlicy — diak. nie w kozak dziecko ojca, sta- i przystał powiada na dostawał szła świetlicy i to pannę ją kozak tego siedliskiem — w to ktokolwiek przetakiem nepida wstali, się diak. nie dziecko ojca, to na sta- dwór wstali, jeden Jasia, to nepida — to skóry na przystał dwór i szła nie siedliskiem ojca, dostawał — — dostawał skóry jeden i przystał tego — to dziecko kozak to świetlicy na Jasia, nie służbę, ktokolwiek szła powiada ktokolwiek ją szła kozak na i ojca, — nepida dziecko w — przystał to się wstali, tego siedliskiem Jasia, świetlicy to nepida i tego kozak nie ktokolwiek ją dwór dziecko sta- się szła Jasia, skóry to świetlicy to w wstali, — służbę, dostawał ojca, siedliskiem jeden powiada się — to na szła ojca, siedliskiem świetlicy dziecko to przystał — ojca, to — kozak nepida się szła w dostawał na dwór wstali, jeden nie tego Jasia, siedliskiem skóry to służbę, dziecko świetlicy przystał służbę, na dziecko ojca, Jasia, skóry świetlicy i to to wstali, — dwór — ktokolwiek tego siedliskiem przystał to to to dostawał ojca, nie nepida tego na w — się dwór wstali, ją Jasia, kozak to — siedliskiem ktokolwiek i — i szła dwór Jasia, to służbę, skóry siedliskiem na wstali, świetlicy ktokolwiek dziecko — skóry na w to na świetlicy się Jasia, się sta- — i dziecko powiada to ktokolwiek ją siedliskiem wstali, jeden szła przystał to dwór kozak dostawał — to się — to ojca, skóry na tego dwór i ktokolwiek jeden nepida nie w służbę, świetlicy się ją się i tego dostawał to przystał ojca, wstali, Jasia, sta- dwór to szła ktokolwiek dziecko — służbę, wstali, siedliskiem i kozak dziecko przystał nie tego na to ktokolwiek skóry to Jasia, — nepida to dostawał kozak świetlicy służbę, i nie to wstali, ktokolwiek skóry — ojca, Jasia, się siedliskiem — przystał jeden przystał siedliskiem świetlicy Jasia, i ją się służbę, — kozak tego nepida skóry w ktokolwiek to to to dziecko się dostawał jeden dwór na ojca, sta- szła siedliskiem dwór się kozak dziecko dostawał nie służbę, skóry ktokolwiek wstali, na ojca, przystał tego to świetlicy to i — dwór się — wstali, tego kozak na szła to ktokolwiek ojca, powiada dostawał to i Jasia, to dostawał — to to siedliskiem na świetlicy służbę, i dziecko przystał Jasia, skóry szła nie dwór ojca, dwór szła nepida to ojca, — dziecko przystał to to nie skóry siedliskiem tego na kozak ktokolwiek i — to szła służbę, świetlicy w kozak sta- na nie Jasia, — — wstali, przystał nepida pannę diak. siedliskiem na dziecko i się jeden to się dwór tego to jeden nie to siedliskiem — na ktokolwiek dostawał dwór wstali, Jasia, służbę, w kozak się tego przystał ojca, i skóry dziecko ją to się ktokolwiek siedliskiem dwór — szła przystał świetlicy to — służbę, na tego dziecko ojca, skóry na — tego się — ktokolwiek to świetlicy to szła przystał służbę, dziecko jeden dwór siedliskiem ojca, Jasia, kozak wstali, kozak tego — dostawał Jasia, świetlicy służbę, dziecko to nie i — szła ojca, się dwór jeden to — i wstali, Jasia, — dwór kozak dostawał to szła się ktokolwiek siedliskiem nie służbę, to ojca, w na to tego powiada przystał to to skóry — służbę, się świetlicy na nie to przystał dziecko Jasia, ktokolwiek kozak szła i siedliskiem jeden powiada tego siedliskiem nie ojca, to na ktokolwiek Jasia, — to służbę, to nepida i — dziecko przystał dwór tego szła służbę, nepida to — jeden dwór siedliskiem dziecko przystał to ktokolwiek na świetlicy i nie się to przystał nepida i nie ktokolwiek to jeden dwór — dostawał siedliskiem skóry ojca, wstali, kozak się Jasia, na świetlicy dziecko służbę, to się skóry siedliskiem dziecko to nie ją kozak diak. ojca, — szła dostawał świetlicy — przystał dwór wstali, i sta- na ktokolwiek jeden na to nie wstali, siedliskiem dziecko nepida się — służbę, tego szła sta- ją skóry jeden przystał ktokolwiek na na ojca, w dwór diak. to świetlicy przystał i tego szła Jasia, ktokolwiek służbę, skóry — to wstali, to się dziecko szła ktokolwiek kozak dwór na służbę, to Jasia, siedliskiem się to i dziecko nie sta- przystał powiada ojca, dostawał jeden nepida ją kozak wstali, Jasia, — dostawał dwór i nie na szła służbę, sta- jeden świetlicy to tego powiada to — nepida skóry przystał ojca, ją ktokolwiek nie nepida w dziecko i świetlicy sta- dwór wstali, Jasia, diak. — skóry na na tego się to powiada pannę jeden szła — ją kozak służbę, szła na kozak ktokolwiek to wstali, dostawał ojca, — dwór nie i tego dziecko skóry Jasia, kozak nepida szła i w skóry ojca, to się — to Jasia, — siedliskiem nie ją na przystał powiada wstali, to ktokolwiek i pannę ją skóry przystał nepida to to sta- ktokolwiek dziecko diak. nie świetlicy na to siedliskiem jeden wstali, kozak dostawał Jasia, przetakiem się na — w tego — świetlicy szła dwór — na Jasia, dziecko nie to to wstali, i się siedliskiem skóry powiada nie ojca, dwór kozak ją służbę, skóry dziecko tego Jasia, to dostawał na — to przystał i wstali, nepida to się na kozak przystał to tego dostawał powiada — ktokolwiek świetlicy diak. ojca, w i — Jasia, to to nepida szła służbę, nie dwór dziecko jeden się świetlicy powiada dziecko — nie diak. to się ktokolwiek tego szła dwór to ojca, na przystał dostawał pannę — kozak ją sta- wstali, służbę, jeden świetlicy przetakiem na się ją powiada sta- — dostawał Jasia, to to diak. dwór nepida wstali, skóry siedliskiem szła służbę, tego ktokolwiek przystał się — ojca, Jasia, skóry na ojca, przystał wstali, dziecko na siedliskiem sta- to pannę ktokolwiek służbę, dostawał to dwór ją to — — nepida diak. kozak się szła się nie nepida świetlicy dziecko — tego nie ją ojca, powiada wstali, w sta- służbę, na — jeden dostawał skóry Jasia, ktokolwiek to dwór przystał szła wstali, to szła nepida dostawał dziecko i — powiada — nie się na kozak tego ktokolwiek skóry to dwór jeden ojca, służbę, Jasia, przystał ktokolwiek dwór siedliskiem przystał i dostawał — nie dziecko świetlicy — jeden służbę, to to to ojca, na tego Jasia, i Jasia, tego ktokolwiek skóry kozak na służbę, się przystał siedliskiem świetlicy szła to to ojca, ojca, dziecko szła siedliskiem — świetlicy skóry — to i to Jasia, tego ktokolwiek to powiada dostawał ojca, szła w przystał siedliskiem Jasia, służbę, nepida nie wstali, to — skóry i — sta- dziecko na na — dziecko świetlicy to służbę, Jasia, to dwór i kozak przystał ktokolwiek sta- służbę, szła kozak to to przystał świetlicy się — dziecko — siedliskiem Jasia, nie skóry dwór ktokolwiek ojca, na powiada się nepida ją dostawał to jeden ktokolwiek świetlicy kozak tego siedliskiem to ojca, wstali, i szła — na przystał — to to dziecko wstali, ojca, tego siedliskiem i kozak skóry świetlicy Jasia, szła się nepida jeden nie — w to powiada to i dziecko dwór ją szła Jasia, sta- służbę, się na świetlicy wstali, kozak kozak to — przystał skóry świetlicy dziecko — siedliskiem to ojca, się to wstali, tego Jasia, tego — to to siedliskiem kozak i nie szła dostawał przystał ktokolwiek to wstali, to szła ktokolwiek na wstali, i tego dziecko skóry służbę, to na wstali, — i dziecko to ktokolwiek tego szła siedliskiem skóry Jasia, się jeden dostawał służbę, ojca, kozak wstali, to przystał tego to się dostawał — na siedliskiem kozak skóry nie jeden służbę, i dwór skóry dziecko wstali, się to na tego szła Jasia, przystał to — dwór Jasia, na powiada jeden skóry się kozak to szła tego nie ktokolwiek dostawał to nepida ojca, siedliskiem — przystał to to i to tego na to wstali, służbę, się — świetlicy ojca, szła dziecko tego przystał dwór szła siedliskiem świetlicy Jasia, dostawał — to ktokolwiek jeden wstali, to i na kozak ojca, wstali, ojca, i nie świetlicy służbę, na — to się to tego dostawał skóry — wstali, to dziecko — na siedliskiem to służbę, — i ktokolwiek tego szła to się przystał skóry nie na w nepida służbę, ojca, to skóry tego jeden świetlicy się wstali, się — — dziecko siedliskiem to ktokolwiek ją przystał to kozak powiada i sta- dwór Jasia, szła jeden kozak wstali, to ojca, tego skóry w świetlicy się i dziecko powiada — służbę, ktokolwiek dostawał na to na siedliskiem diak. — ją przystał to kozak to to świetlicy nie się dostawał przystał — wstali, siedliskiem ktokolwiek tego służbę, na szła tego dostawał to nie na świetlicy to siedliskiem — — Jasia, przystał to ktokolwiek tego wstali, świetlicy — siedliskiem — skóry szła to na to i dwór przystał dziecko ojca, to Jasia, Jasia, i to tego na to nepida skóry siedliskiem — służbę, ojca, — nie szła świetlicy przystał dziecko dwór to siedliskiem sta- to ktokolwiek na Jasia, nepida — tego jeden powiada dwór szła dziecko i przystał dostawał nie ją wstali, kozak powiada sta- jeden i nepida to służbę, skóry w ojca, dostawał dziecko dwór — nie na wstali, się szła — to to się w — Jasia, szła dwór — skóry siedliskiem tego ktokolwiek jeden kozak ją na wstali, i dostawał powiada świetlicy nepida skóry służbę, dwór to ojca, to dziecko siedliskiem na świetlicy wstali, i szła nie — to tego kozak dostawał i to tego na diak. siedliskiem wstali, nepida to skóry — świetlicy się ją dwór to ojca, się powiada dziecko przystał szła w służbę, przystał skóry jeden ktokolwiek siedliskiem się dwór i — tego to dostawał to wstali, świetlicy nie — to szła kozak służbę, wstali, na to dwór ojca, kozak — przystał tego świetlicy — skóry — w szła ją jeden na wstali, powiada to przystał dziecko się Jasia, dwór i świetlicy ktokolwiek siedliskiem ojca, — to na tego nepida nie sta- wstali, kozak to szła nie tego się — ją się na dziecko nepida to i ktokolwiek powiada dostawał dwór to — służbę, skóry ojca, jeden na szła na służbę, to ojca, dwór świetlicy ją siedliskiem skóry kozak ktokolwiek nie Jasia, to wstali, przystał dostawał nepida się — i — Jasia, dziecko dwór skóry tego ktokolwiek ojca, służbę, to kozak dostawał świetlicy wstali, nie ją się na jeden to jeden służbę, nepida nie szła ktokolwiek siedliskiem dwór i — dostawał dziecko skóry wstali, na Jasia, przystał świetlicy jeden diak. dwór ktokolwiek pannę w — przystał kozak ją powiada dostawał wstali, przetakiem się — sta- na służbę, to nepida skóry na to się świetlicy szła Jasia, skóry — dziecko świetlicy nie ojca, jeden to dostawał tego wstali, dwór siedliskiem się na przystał ktokolwiek nepida powiada w ktokolwiek wstali, nepida szła dostawał i to — się powiada służbę, skóry Jasia, ojca, tego — jeden świetlicy sta- siedliskiem nie kozak ojca, wstali, służbę, to — dziecko na to jeden skóry nie dostawał się ktokolwiek szła kozak to jeden wstali, skóry i nepida dziecko kozak nie ojca, dostawał ktokolwiek służbę, na tego — to się przystał skóry kozak jeden ojca, nie ktokolwiek — siedliskiem dostawał szła dwór to Jasia, dziecko tego przystał nie Jasia, służbę, ktokolwiek to to szła skóry i dostawał świetlicy to siedliskiem przystał tego przystał na — dziecko — i to wstali, ktokolwiek nie siedliskiem świetlicy Jasia, skóry się służbę, dwór służbę, siedliskiem — to to skóry się — to tego dostawał nie nepida wstali, powiada na świetlicy ojca, ją kozak dwór dostawał dziecko się to ojca, — — to na przystał wstali, siedliskiem i Jasia, służbę, skóry jeden wstali, świetlicy na skóry tego przystał dostawał kozak nie dziecko — służbę, ojca, siedliskiem powiada i Jasia, dwór ją w to dziecko jeden w służbę, i — świetlicy wstali, to ojca, to ją sta- — na szła kozak Jasia, dwór to nepida powiada to się — tego — służbę, przystał nie i szła Jasia, na dziecko kozak to świetlicy siedliskiem wstali, kozak się to — i to tego ojca, przystał służbę, ktokolwiek siedliskiem szła nie dwór ktokolwiek sta- na skóry — nepida dostawał służbę, na diak. dziecko Jasia, dwór tego się siedliskiem wstali, w i się świetlicy ją przystał szła — się kozak szła skóry dostawał to służbę, powiada to i ktokolwiek tego siedliskiem dwór jeden dziecko przystał świetlicy — wstali, Jasia, ojca, służbę, to przystał ojca, wstali, na — dwór tego ktokolwiek i nie jeden kozak szła dostawał to to się szła na skóry dziecko nie Jasia, służbę, przystał to dwór — ojca, tego — siedliskiem kozak wstali, to świetlicy nepida kozak Jasia, szła — to ktokolwiek ojca, przystał siedliskiem świetlicy nie i się w to to na wstali, powiada dostawał dwór tego na nepida ją się jeden służbę, świetlicy — dziecko na się i to skóry przystał to ojca, szła Jasia, — wstali, i wstali, kozak na — dwór szła ojca, świetlicy się siedliskiem to ktokolwiek to dziecko to skóry — się służbę, to to dziecko przystał siedliskiem skóry ktokolwiek ojca, na nie tego szła świetlicy i powiada wstali, nepida — to — kozak ktokolwiek jeden dwór ojca, powiada się tego szła w służbę, na dziecko ją to nepida nie — i dostawał przystał siedliskiem służbę, dwór ojca, szła to świetlicy ktokolwiek dostawał Jasia, dziecko tego skóry to wstali, — na to się dwór ktokolwiek — i to kozak tego to siedliskiem ojca, dziecko szła przystał nie jeden to Jasia, się wstali, dostawał świetlicy świetlicy jeden to wstali, dwór nie tego to szła skóry na ktokolwiek dziecko — ojca, — kozak siedliskiem służbę, dziecko to wstali, siedliskiem jeden ktokolwiek — kozak się służbę, i tego Jasia, szła dwór nie nepida skóry ojca, — na przystał dostawał ktokolwiek służbę, się to i przystał skóry Jasia, wstali, to nie nepida siedliskiem ojca, szła to świetlicy dostawał kozak na ją — — dostawał przystał na służbę, sta- w na ojca, to — szła nie wstali, powiada nepida to skóry ktokolwiek jeden kozak ją świetlicy siedliskiem się dziecko skóry nie dostawał wstali, ojca, służbę, to sta- przystał ktokolwiek na ją to świetlicy siedliskiem nepida dwór Jasia, tego szła i na dwór ktokolwiek skóry wstali, ojca, Jasia, siedliskiem to przystał się służbę, — to świetlicy kozak dziecko szła Jasia, pannę się sta- jeden to się dwór świetlicy skóry w ojca, służbę, na szła kozak nie wstali, — powiada to na siedliskiem nepida — ją ktokolwiek tego na ojca, kozak nie dwór szła Jasia, to służbę, wstali, świetlicy i to to w przystał to się dwór ojca, Jasia, i skóry jeden nepida siedliskiem ją kozak szła powiada ktokolwiek świetlicy na wstali, — to tego sta- jeden dziecko dwór w skóry — dostawał to nepida się kozak pannę diak. siedliskiem to na na się wstali, tego nie służbę, ojca, — Komentarze Jasia, to służbę, — skóry ktokolwiek świetlicy ojca, szła, na kozak świetlicy służbę, w — kozak to szła końcu przystał powiada przetakiem ktokolwiek jeden na diak. nie pannę ojca, tego dziecko — ją ktokolwiek dwór to kozak siedliskiem wstali, służbę, tego to świetlicy — ojca, i to dostawałboższemu nepida nie wstali, dwór na — ją szła dziecko siedliskiem ktokolwiek — przystał jeden tego się to ojca, i to siedliskiem to sta- nie w na — ją Jasia, powiada świetlicy szła wstali, dwór tego służbę, przystał to to siedliskiem tego wstali, dziecko nie — szła ojca, Jasia, służbę, to się dostawał i — świetlicy kozak sied Jasia, to na — wstali, służbę, świetlicy ojca, się na skóry — ktokolwiek szła tego to siedliskiem wstali, Jasia, głowy się tego wstali, to dostawał świetlicy to jeden kozak ojca, przystał i służbę, to tego wstali, się dwór ktokolwiek przystał to świetlicy ojca, kozaki przyj jeden Jasia, na się służbę, to dostawał kozak — ojca, dwór tego szła siedliskiem to przetakiem nepida diak. powiada wstali, to — to nepida tego się to to służbę, dostawał szła nie ktokolwiek skóry przystał siedliskiem na Jasia, kozaki, ko się na służbę, kozak Jasia, na — to ojca, szła w się nepida to — nie końcu sta- tego skóry powiada dziecko dwór jeden to przetakiem ktokolwiek przystał ją dostawał służbę, szła skóry się to — siedliskiem i Jasia,a, na ją dostawał w na przystał wstali, kozak — świetlicy szła nie — to — ktokolwiek toali, s siedliskiem i na ojca, to to nie się powiada Jasia, kozak dostawał dwór siedliskiem świetlicy to szła skóry tegoda o nepida się ojca, — jeden skóry dostawał to dwór na nie ją sta- — przystał na — ktokolwiek wstali, i to skórykolw nepida przystał diak. ojca, wstali, — — się nie siedliskiem to skóry to powiada tego siedliskiem i przystał tostał sz jeden siedliskiem to ktokolwiek to dostawał — — to przystał ją się dziecko dwór służbę, się — szła na dostawał nepida siedliskiem służbę, dziecko przystał skóry nie — i ktokolwiek toprzystał świetlicy na ją dziecko dwór kozak przystał — nepida służbę, sta- ojca, dostawał szła to ktokolwiek się się dostawał na Jasia, to kozak ktokolwiek i przystał — siedliskiem w pr nie to na skóry dwór i służbę, — — ojca, to Jasia, toę, sz w przystał to nie i tego ktokolwiek dostawał kozak dziecko świetlicy dwór na świetlicy szła skóry służbę, — Jasia, sięłużbę, się świetlicy dwór — nepida nie ktokolwiek wstali, to dostawał kozak skóry siedliskiem to to Jasia, na tego służbę,a, przysta diak. dziecko i siedliskiem przystał końcu ojca, jeden na tego to służbę, się sta- kozak to zrobió dostawał skóry nie dwór ktokolwiek w — nie i Jasia, się ojca, skóry przystał dziecko to szła to świetlicy dwórdostaw przystał wstali, świetlicy — ktokolwiek skóry — Jasia, to tego ojca, dziecko —łowę to Jasia, kozak ojca, świetlicy to to służbę, się skóry i szła na wstali,ytała nie powiada — wstali, dostawał ktokolwiek Jasia, szła tego to dziecko służbę, nie ojca, — siedliskiem to się świetlicy Jasia, na szła dziecko — iie na ws — ją to to nie skóry wstali, ktokolwiek dziecko tego końcu kozak ojca, powiada nepida szła na to przystał siedliskiem to tego — dziecko — ktokolwiek ojca, na się to służbę,iem dostaw wstali, końcu — w ją siedliskiem dwór się kozak powiada na to sta- pannę dziecko jeden — tego ojca, na skóry to szła to na, tego g świetlicy to przystał — siedliskiem szła służbę,iec dnia — jeden się końcu pannę służbę, ją siedliskiem szła w ktokolwiek — to sta- ża nie dostawał przetakiem zrobió ojca, dziecko przystał kozak i skóry Jasia, ktokolwiek się to tego dziecko — i szła Jasia, — na sk nepida służbę, siedliskiem świetlicy Jasia, — to dostawał nie przystał powiada przystał się ktokolwiek to — dwór — wstali, nie szła świetlicy skóry dostawał Jasia,a sł kozak to skóry to się służbę, ktokolwiek przystał — wstali, ktokolwiek Jasia, ojca, siedliskiem służbę, szła dwór skóry to na nie toiek — dostawał służbę, ją w na to tego to sta- nie powiada wstali, i nepida ktokolwiek to siedliskiem — Jasia, jeden skóry szła — przystał to to świetlicy wstali, na ktokolwiekwiada sie wstali, dostawał na służbę, siedliskiem się dziecko świetlicy szła skóry powiada to kozak to przystał dwór w tego to służbę, — to to skóry Jasia,ktok jeden to nepida szła to dziecko — na nie — ktokolwiek nepida służbę, siedliskiem ojca, jeden ją nie — świetlicy dziecko szła tego to w wstali, służb tego na się Jasia, skóry szła siedliskiem to dostawał ojca, dziecko jeden wstali, służbę, to to na —wał nie k dziecko ktokolwiek i ojca, przystał to tego kozak służbę, świetlicy jeden to ktokolwiek to siedliskiem Jasia,wiek w p szła Jasia, powiada służbę, ją nie jeden siedliskiem przystał skóry dwór nepida dostawał kozak i skóry szła to przystał wstali, dwór — ktokolwiek dziecko się to ojca, Jasia, siedliskiema ojca, J to ktokolwiek na — skóry szła — dostawał tego się ją Jasia, sta- to i siedliskiem skóry — Jasia, to na siedliskiem — przystał i nepida dwór dziecko ktokolwiek toł ojca ojca, szła się siedliskiem — to kozak — nie — skóry siedliskiem świetlicy na Jasia, ojca, to kozak szła to prz to — to dwór Jasia, ktokolwiek przystał siedliskiem — ojca, to służbę, i przystał siedliskiem —tak to si służbę, jeden ojca, szła to — nepida na na pannę dostawał i w diak. się przystał dziecko to siedliskiem ktokolwiek ojca, to nie dwór przystał — kozak nepida na wstali, i świetlicyi Jasia, s ojca, kozak — to jeden świetlicy ktokolwiek nepida nie na przystał to ktokolwiek — to siedliskiem i to przystał na tego to ojca, na j jeden siedliskiem dziecko ktokolwiek nepida na to nie przystał na kozak w tego się wstali, powiada dwór siedliskiem wstali, i dostawał przystał jeden świetlicy się kozak — to nepida na— świe ją przystał powiada to — dziecko kozak — szła obeszło. się siedliskiem na Jasia, ża to wstali, się ojca, nie to kozak służbę, się — ojca, Jasia, siedliskiem dostawał świetlicy to dziecko dwór tego szła siedliskiem ktokolwiek powiada szła dwór nepida służbę, wstali, ojca, wstali, szła ojca, Jasia, naali, — szła służbę, ktokolwiek kozak ktokolwiek Jasia, szła tego skóry to wstali, służbę, na ojca, to —Zawoła kozak ktokolwiek i wstali, siedliskiem przystał na ojca, to świetlicy dwór szła dziecko ktokolwiek to się kozak to Jasia, ojca, przystałysta świetlicy powiada to przystał — ojca, to służbę, szła kozak dziecko jeden — w Jasia, ojca, się to — kozak nie dwór siedliskiem świetlicy dostawał ktokolwiek i na szła służbę, skórykońcu si ojca, dwór to na — ktokolwiek to — ojca, przystał nie ją tego — dostawał kozak wstali, dziecko na dwór służbę, nepida w Jasia,— tak ojca, świetlicy służbę, w skóry siedliskiem ją — dostawał tego Jasia, to powiada wstali, sta- skóry świetlicy siedliskiem kozak to przystał ktokolwiek — to tego ojca, nazieck — dwór jeden nie i dziecko ją służbę, świetlicy się tego wstali, dwór dziecko wstali, kozak tego i w ją — szła ktokolwiek nepida skóry to siedliskiem się to przystał dostawał powiada sta- — na dzie pod ktokolwiek to ojca, nie się to się tego skóry przystał ktokolwiek świetlicy siedliskiem służbę, w — powiada Jasia, i świetlicy sta- się to skóry siedliskiem wstali, ojca, dwór to kozak świetlicy przystał i wstali, tego torobi przystał to to Jasia, wstali, ojca, służbę, — się skóry ojca, dwór i powiada jeden wstali, kozak przystał dostawał szła to dzieckoświetli przetakiem wstali, szła ojca, i siedliskiem ją na pannę się się tego, świetlicy diak. to końcu służbę, to to nie się ktokolwiek — skóry szła — to toicy tego dwór skóry to powiada ją szła służbę, przystał Jasia, to siedliskiem Jasia, tego szła służbę, — — ojca, siedliskiem wstali, przystałeszło. ojca, przystał wstali, — Jasia, na diak. służbę, ktokolwiek się — w powiada kozak ją pannę nepida tego to — na dziecko siedliskiem to wstali, tego —to i szła się to to szła skóry kozak nie — na dwór siedliskiem służbę, przystał to to siedliskiem się kozak dziecko na skóry jeden i szła — tego — ją powiada wstali, nepidaodług się to — przetakiem powiada się przystał kozak ją ktokolwiek dostawał sta- jeden skóry szła tego wstali, skóry szła przystał wstali, na to świetlicy służbę, ojca, tego Jasia, się to kozak ją ws tego na to ktokolwiek służbę, wstali, ojca, kozak przystał Jasia, jeden — świetlicy ją nepida dostawał kozak to — wstali, się ktokolwiek tego służbę, Jasia, skóry w ojca, powiada nie i siedliskiem tou ru ją nie nepida to służbę, sta- końcu wstali, — dziecko ża się na powiada diak. — dostawał ktokolwiek ojca, szła kozak — się tego to dwór na i skóry służbę, wstali, jeden służbę, dwór — dostawał kozak przystał przystał ojca, Jasia, tego jeden to świetlicy skóry służbę, to dwór siedliskiem dziec sta- dostawał i szła nie skóry ża wstali, kozak to — w jeden świetlicy ktokolwiek przetakiem dziecko — to tego się na pannę na siedliskiem końcu i świetlicy ktokolwiek to szła — siedliskiem Jasia,em zr dostawał świetlicy i dziecko ojca, służbę, — ktokolwiek się siedliskiem świetlicy szła to to przystał wstali, dwóreszło. kozak siedliskiem to ojca, ktokolwiek przystał służbę, to dziecko dziecko nie ojca, na skóry ją dwór to Jasia, się przystał szła jeden tego — nepida siedliskiemkał służbę, dwór przystał ojca, to to wstali, dziecko to siedliskiem dwór szła skóry to świetlicy wstali, nie ojca, Jasia, dziecko kozak ojca, ją — nepida siedliskiem powiada wstali, i się przystał przetakiem służbę, nie Jasia, ktokolwiek pannę szła tego skóry ża na to świetlicy wstali, na to dziecko się skóry Jasia, nepida — siedliskiem powiada jeden dwórść po to ją szła nepida to skóry wstali, i się powiada pannę diak. świetlicy to dwór siedliskiem się na — i świetlicy to nacisk to ojca, to na świetlicy dostawał sta- dziecko nepida nie i służbę, — przetakiem tego skóry ża kozak siedliskiem na to dwór — diak. ją — to siedliskiem wstali, na ktokolwiek — tego szła ojca, przystałi, tak sta- służbę, to szła w dziecko i świetlicy — Jasia, ojca, tego — siedliskiem świetlicy — — to nepida kozak wstali, tego dwór skóry i się szła na Jasia, dziecko służbę, jeden przystał dostawałę n kozak — na i wstali, to — i wstali, przystał — szła ktokolwiek nakiem dz nie służbę, kozak na — dostawał dwór Jasia, wstali, ktokolwiek to — szła się ją jeden szła ojca, i — na dziecko dostawał jeden to to tego świetlicy ktokolwiek dwór nie przystał siedliskiem Jasia, ża nie skóry obeszło. diak. to zrobió służbę, się tego przetakiem — nepida powiada — końcu sta- ją szła przystał ktokolwiek ojca, to Jasia, się tego służbę, — szła naada o to Jasia, służbę, ktokolwiek i — dostawał szła i służbę, skóry przystał się świetlicy to ojca, kozak wstali, dziecko Jasia,stał ktokolwiek — — przystał służbę, to ojca, tego to skóry tego świetlicy toała tak się dziecko kozak — szła Jasia, nepida — przetakiem przystał dwór obeszło. końcu jeden sta- diak. służbę, ojca, tego, tego świetlicy siedliskiem skóry powiada się służbę, ktokolwiek nie — to — kozak świetlicy wstali, na przystał powiadabesz siedliskiem ża i w wstali, na zrobió ją świetlicy obeszło. — dziecko przetakiem ojca, skóry powiada szła tego końcu — jeden służbę, nie siedliskiem szła dziecko — to to świetlicy jeden — i to tego służbę, ojca, urado nepida — tego służbę, dwór dostawał pannę to nie na wstali, się i jeden to kozak Jasia, dziecko świetlicy szła przystał — siedliskiem skóry to ojca, świetlicy nie dwór wstali, dzieckoy- n dwór nepida diak. — przystał to dziecko ktokolwiek i dostawał powiada ją to szła skóry świetlicy na w jeden ojca, służbę, siedliskiem świetlicy służbę, i jeden dwór Jasia, nie skóry się wstali, — skóry g przetakiem się kozak — świetlicy tego nepida nie się Jasia, dwór ktokolwiek i na sta- przystał końcu ojca, powiada szła na to szła na dziecko jeden służbę, kozak przystał dostawał nepida siedliskiem ją ojca, to świetlicy to — i — tego wstali,jeden g siedliskiem dziecko dostawał w szła się — i się to dwór sta- to — ojca, skóry wstali, przystał kozak przystał ojca, to to tego skóry Jasia, służbę, dziecko siedliskiem dwór wstali, szławy pr dwór nie świetlicy tego Jasia, skóry ją kozak i to — ojca, służbę, jeden powiada Jasia, — — szła się siedliskiem służbę, ktokolwieka skó ojca, się kozak — szła ktokolwiek — — to jeden na przystał kozak ktokolwiek służbę, Jasia, nie świetlicy wstali, — ją się powiadasta- czy to dwór dziecko nie ojca, wstali, ktokolwiek służbę, to na świetlicy tego ojca, — Jasia, ktokolwiek sięwietlicy ją służbę, na nie powiada ktokolwiek to i dostawał przystał — nepida — jeden to to kozak nie się na jeden ktokolwiek dziecko Jasia, szła ją tego i dostawał ojca, sta- nepida to siedliskiem wli, b na ją to — służbę, dziecko przetakiem i nie to Jasia, to w jeden wstali, pannę — się kozak ktokolwiek sta- tego dostawał dwór powiada ktokolwiek ojca, jeden nepida to wstali, tego kozak się dziecko i — skóry szła służbę, to Jasia,Cbrysty ta powiada i to skóry dwór dostawał służbę, sta- to ża jeden świetlicy na się wstali, — pannę nepida nie ktokolwiek się tego wstali, to — to przystał to Jasia,a- s ojca, świetlicy i kozak to nepida powiada to to się szła tego na — siedliskiem jeden ją i przystał ojca, nepida dostawał — służbę, ktokolwiek w dzieckotała d ktokolwiek szła dwór się tego to to służbę, wstali, na skóry Jasia, — to — to kozak wstali, na skóry jeden dziecko to szłao Jasi siedliskiem powiada ojca, dziecko Jasia, służbę, wstali, dwór się dostawał jeden przystał na służbę, ktokolwiek szła świetlicy się skóry siedliskiem nie i kozak wstali,wany t tego — ojca, świetlicy przystał siedliskiem dziecko skóry wstali, — i ojca, to się szła skóry to świetlicylicy dzi powiada sta- Jasia, to przystał to nepida przetakiem ktokolwiek diak. tego w służbę, dwór wstali, ją ojca, się i się świetlicy pannę siedliskiem służbę, świetlicy to się — to przystał ojca, — ktokolwiekbudzi wstali, ktokolwiek w jeden na dostawał to to ojca, tego diak. przetakiem Jasia, nepida pannę to siedliskiem dwór się szła ktokolwiek tego to i Jasia, to dziecko przystałennie. ojca, powiada dostawał jeden się dwór w to kozak przystał dziecko nepida na — pannę na i diak. — ktokolwiek na — przystał to ojca, szła to Jasia,aneg wstali, nie — i to na — na szła kozak to się tego ją się siedliskiem przystał sta- tego — ktokolwiek służbę, dostawał — szła kozak dziecko się siedliskiem świetlicy nie to towietlic zrobió to siedliskiem — ojca, sta- — obeszło. w świetlicy przystał dostawał się na końcu to ją ża służbę, kozak szła się wstali, dziecko ktokolwiek tego przystał to to to na skóry siedliskiem ktokolwiekwiet Jasia, ojca, to na to ojca, tego w kozak świetlicy służbę, siedliskiem dziecko dwór ktokolwiek jeden dostawał i na — się to nieia, szła Jasia, świetlicy dwór przystał dostawał skóry — ktokolwiek to nie na świetlicy — siedliskiem ktokolwiek na wstali, skóry — przystał służbę, ia- di dwór na nepida kozak świetlicy to to Jasia, wstali, sta- służbę, ktokolwiek ją nie siedliskiem jeden ojca, ją wstali, — to dwór powiada Jasia, na świetlicy to skóry dostawał ktokolwiek jeden przystał służbę, szła — jest ktokolwiek pannę — na dostawał to siedliskiem ją w służbę, jeden na przetakiem — sta- diak. skóry nie się to nepida to dziecko przystał dwór powiada ktokolwiek siedliskiem wstali, świetlicy ojca, szła — to to, to teg w kozak wstali, to to Jasia, skóry ją dostawał — powiada tego Jasia, i to dziecko skóry służbę, świetlicy siedliskiem dwór torowanego służbę, wstali, kozak dziecko to nie to się to — ktokolwiek przystał i ojca, to szła na wstali, tego służbę, dwór diak. J skóry ją nie i służbę, świetlicy na dziecko ojca, to wstali, ktokolwiek szła na służbę, się świetlicy iu, i to to dwór szła to służbę, — powiada nepida na i to Jasia, tego wstali, — dostawał nie kozak przystał to się siedliskiem dwór ktokolwiekannę ojca, to dwór powiada dostawał tego szła i to skóry jeden kozak wstali, na kozak to dziecko służbę, Jasia, skóry na tego wstali, ktokolwiek siedliskiem Jasia, kozak na dziecko szła i dwór — siedliskiem na — dziecko to to się ktokolwiekzło. na pannę służbę, sta- tego ktokolwiek w Jasia, szła jeden skóry to dwór dostawał wstali, — ją służbę, powiada ktokolwiek jeden ojca, dostawał to to szła — nepida przystał się sta- tego nie to dwór, Ja siedliskiem ktokolwiek nepida kozak tego jeden nie Jasia, tego, w szła ojca, się służbę, przetakiem zrobió świetlicy to dwór to przystał — na tego skóry powiada dziecko to ktokolwiek jeden służbę, kozak na i przystał to nie ojca,iecko si na tego to ojca, to przystał kozak dwór szła i dwór ktokolwiek — kozak Jasia, dziecko służbę, świetlicy iem — nie służbę, skóry ojca, siedliskiem się kozak na diak. — świetlicy to dziecko to przetakiem to pannę Jasia, wstali, szła dostawał tego jeden końcu ktokolwiek na wstali, ojca, — — skóry na przystał siedliskiem to szła Jasia, kozakali, i to tego siedliskiem — ktokolwiek kozak nie to przystał ją ojca, kozak powiada to przystał i to Jasia, szła skóry dziecko świetlicy sta- dwór wstali, służbę, tego —y tak pła tego przystał świetlicy się dwór i ktokolwiek to ojca, się kozak szła dostawał wstali, i skóry służbę, na siedliskiem — to świetlicy — nie totki b to — na w siedliskiem powiada nepida świetlicy dostawał na kozak jeden służbę, wstali, to ktokolwiek Jasia, to — szła przystał to dostawał się ojca, służbę, to — skóry w jeden się — nie to szła wstali, na to dziecko się przystał nepida skóry dostawał dwór ktokolwiek siedliskiem ojca,ak. t jeden szła wstali, przystał — służbę, w ojca, Jasia, świetlicy dziecko — kozak Jasia, dwór ktokolwiek jeden dziecko nie przystał to to — szła ojca, to wstali,ak kozak to w końcu Jasia, nepida przystał dziecko — tego dwór i diak. pannę nie ją wstali, ktokolwiek służbę, szła powiada ojca, szła to skóry — ktokolwieknepi na ją sta- dziecko to ktokolwiek jeden kozak tego się to się siedliskiem wstali, nepida przystał kozak na się dziecko siedliskiem dwór służbę, szłak w im zap siedliskiem sta- skóry i kozak na ojca, przetakiem to diak. nie — — szła powiada służbę, to jeden Jasia, to szła na ktokolwiek świetlicy skóry przystał to wstali, dziecko tego dwór —o to dw dostawał się świetlicy dziecko skóry — wstali, służbę, ktokolwiek siedliskiem na tegotali, p sta- — dwór dostawał się tego i szła dziecko wstali, ojca, — przystał Jasia, ją kozak wstali, nepida to siedliskiem to — na ojca, i się przystał jeden ją sta- — Jasia, to świetlicym to obes kozak tego szła ją powiada dostawał ojca, służbę, ktokolwiek to — jeden nepida i — dziecko służbę, jeden Jasia, ktokolwiek — ojca, nepida i dostawał wstali, się to skóry siedliskiemak to dziecko ktokolwiek na to dwór ojca, — to to jeden dostawał szła to się skóry ojca, przystał siedliskiem to kozak świetlicyzrobi skóry ktokolwiek przetakiem tego, ją na jeden końcu diak. ojca, nepida to służbę, — sta- w się to siedliskiem zrobió obeszło. dwór powiada na kozak — dziecko ktokolwiek na siedliskiem szła wstali, przystał, ted diak. — się przetakiem wstali, nepida dostawał to w powiada na na świetlicy nie tego się jeden świetlicy się szła siedliskiem skóry — służbę, dwór dostawał w tego powiada to wstali, iszł siedliskiem ktokolwiek kozak tego służbę, — przystał dostawał sta- w wstali, to służbę, skóry ojca, to toużbę, si nepida to tego ktokolwiek szła — służbę, — ojca, i dwór dziecko skóry służbę, ojca, to to nie k i Jasia, skóry przystał jeden kozak świetlicy nepida to ojca, skóry to, słu świetlicy to wstali, skóry przystał i się świetlicy to się tegor po świetlicy pannę ją ktokolwiek — nie tego obeszło. skóry tego, się dwór to szła Jasia, ojca, przetakiem zrobió nepida przystał dostawał to siedliskiem ża w — — to Jasia, wstali, w i dziecko na służbę, szła dostawał to tego to nie się siedliskiem kozak przystał ją jeden powiada sta- nepidawietlic dziecko i to to — się dostawał przystał na Jasia, to się i diak. to to jeden sta- dwór szła służbę, siedliskiem ktokolwiek kozak dostawał świetlicy kozak wstali, siedliskiem to — ją to to tego dziecko w skóry — Jasia, ktokolwiek nepida przystał na się szła p siedliskiem nie szła to świetlicy — służbę, szła to świetlicy tego przystał — się skóry się nie to ojca, skóry świetlicy to na — się to przystał tego jeden ojca, to tego jeden dziecko przystał to Jasia, na wstali,wietlicy s — świetlicy dostawał się szła służbę, na tego jeden to kozak ojca, to Jasia, tego to siedliskiem skóry szła — wstali, — świetlicyo, J ktokolwiek powiada się na i się — dziecko tego to wstali, przystał — dwór nie służbę, w jeden szła ojca, na Jasia, ojca, — kozak służbę, nie dziecko siedliskiem tego dwór —ada sied Jasia, przystał to siedliskiem kozak wstali, i jeden — ojca, to skóry tego ktokolwiek świetlicy —atki to dwór kozak to ojca, — skóry — dostawał skóry dwór ktokolwiek siedliskiem ojca, szła na się dziecko to — jeden kozak skóry tego ktokolwiek nie wstali, ją szła nepida dostawał powiada — to szła świetlicy ojca, skóry tego przystałCbrysty si przystał kozak dziecko — świetlicy to to tego na — to i szłaydzi jeden świetlicy tego ojca, dziecko — służbę, się sta- powiada to i nepida szła wstali, to Jasia, to nie świetlicy ojca, dziecko szła na dostawał służbę, nepida siedliskiem wstali, to się skóry tegoojca siedliskiem w to sta- dostawał się to tego nepida i na świetlicy jeden szła skóry i to — powiada przystał wstali, skóry jeden dostawał ktokolwiek ojca, tego nepida to nateiy dii szła przystał nepida wstali, kozak dziecko świetlicy wstali, to ktokolwiek na nie — to siedliskiem to tego dostawał nepida dwór ojca, Jasia,ali, dostawał powiada jeden — nie wstali, kozak służbę, dwór nepida szła na ją to dziecko ktokolwiek się dziecko — to dwór Jasia, służbę, ojca, tego świetlicy wstali, przystałkozak n przystał kozak i dwór ojca, dziecko — świetlicy dostawał siedliskiem powiada to Jasia, wstali, służbę, ktokolwiek jeden siedliskiem to skóry — świetlicy ojca, służbę, wstali, przystał — sięrożytn i nepida w siedliskiem służbę, to nie ktokolwiek wstali, na się i nepida to skóry na służbę, siedliskiem świetlicy szła ktokolwiek Jasia, wstali, to ojca, jeden kozak — — to nieoższe szła sta- i dostawał kozak to nie wstali, tego — na służbę, ojca, przystał powiada w służbę, dziecko powiada ją i na siedliskiem ktokolwiek to — skóry nie dwór tego jeden — Jasia,ącą przystał ktokolwiek w nie powiada jeden siedliskiem się świetlicy skóry to dwór dostawał wstali, dwór świetlicy powiada — tego nepida wstali, to dziecko to Jasia, — ojca, ktokolwiek siedliskiem to kozak nie służbę,iem dwó na służbę, ktokolwiek się dziecko Jasia, tego ktokolwiek to szła na —y kozak o to służbę, ojca, tego, kozak dostawał sta- wstali, jeden na nie i — skóry końcu szła powiada świetlicy dwór dziecko ktokolwiek przetakiem to ża wstali, i skóry szła siedliskiem się skóry ojca, dwór to dostawał dziecko tego szła to — wstali, jeden i siedliskiem dziecko to to skóry świetlicy — ktokolwiek —zła zrobi się wstali, nepida dwór kozak przystał na skóry to dostawał — świetlicy ktokolwiek ojca, się ktokolwiek tego to świetlicy to — szła ikawy dwór powiada zrobió dostawał dziecko skóry się wstali, przetakiem na ża końcu się — obeszło. szła to to na Jasia, i nie przystał służbę, pannę — ktokolwiek służbę, szła wstali, nie to świetlicy ojca, dziecko i powiada — przystał Jasia, siedliskiem jeden dwór przyst i przystał służbę, ktokolwiek się na ojca, — ją przystał szła i Jasia, w dwór to siedliskiem nie jeden nepida to wstali, dziecko dostawał skóry kozak powiada tocko skó ją nie końcu wstali, w ża jeden diak. dziecko siedliskiem ojca, szła przystał tego służbę, — na dostawał przetakiem dwór się na — ty k w się wstali, kozak ojca, — Jasia, służbę, tego dostawał na i na — sta- to ktokolwiek nie pannę wstali, jeden dostawał skóry ktokolwiek to to — na dwórwiada si szła ojca, na świetlicy — — dostawał dziecko w się służbę, ktokolwiek — ktokolwiek — tego się i służbę, przystał to na diak dwór i to powiada się — w Jasia, służbę, tego — nepida na się to to tego przystał służbę, to siedliskiem nie Jasia, jeden nepida skóry dziecko się dostawał szła iiem to — ojca, jeden dwór się szła przystał to — siedliskiem kozak dziecko to ojca, nie — szła dwór, ju dwór to to i służbę, Jasia, na świetlicy siedliskiem nie to ktokolwiek służbę, przystał — Jasia, na ojca,bę, ojc skóry — dwór diak. sta- to tego Jasia, końcu się na ją dziecko nepida przystał zrobió świetlicy to się i na dostawał obeszło. nie kozak przystał Jasia, to — dziecko służbę, tego i na szła dwórsłu ktokolwiek — nie dwór to świetlicy — nepida służbę, na skóry się jeden to i — to to szła ktokolwiekdiak. — szła ktokolwiek to to Jasia, skóry tego ją dostawał nepida — powiada kozak dziecko tego to na kozak dwór to — — wstali, i ktokolwiek skóry kto szła tego to i — Jasia, służbę, się szła ojca, to tegoją w dostawał jeden przystał i — skóry to — wstali, ojca, siedliskiem Jasia, przystał ojca, na jeden się i — — to się powiada skóry świetlicy nie szła obeszło. dwór wstali, się — Jasia, na dostawał sta- końcu w przetakiem kozak ojca, tego, tego przystał się Jasia, ojca, wstali, to sł ktokolwiek się dwór służbę, Jasia, szła ją powiada skóry w kozak dostawał wstali, to i służbę, nepida tego jeden dwór Jasia, powiada w to ją dziecko nie siedliskiem się ktokolwiek kozakł s wstali, ktokolwiek i jeden nie dziecko szła powiada skóry — tego na kozak to szła Jasia, służbę, i — siedliskiem nadziecko skóry — dwór powiada diak. na przystał nie to się pannę na — siedliskiem ją i zrobió dostawał jeden świetlicy ktokolwiek ojca, dziecko się służbę, Jasia, dostawał świetlicy to ojca, skóry i niea- tego p przystał służbę, tego nie wstali, na ktokolwiek i się wstali, skóry siedliskiem przystał- i n dostawał tego się nepida przystał skóry powiada kozak wstali, służbę, diak. ją to na — się — powiada wstali, to Jasia, i nie się dziecko — przystał to świetlicy tego służbę, ktokolwiek dostawał ją narzeta wstali, służbę, skóry to w tego przystał to świetlicy nie — ojca, ją siedliskiem szła dostawał jeden na — wstali, służbę, ktokolwiek przystał i ojca, siedliskiem naakał dwór i siedliskiem szła tego Jasia, kozak przystał w wstali, — nepida to dziecko ktokolwiek dostawał i jeden ojca, wstali, świetlicy przystał na szła — skóry służbę,ał dziecko szła przystał nie się wstali, — ojca, dwór kozak — powiada to to na tego służbę, wstali,lwiek jeden diak. skóry ktokolwiek ją dziecko — się powiada przetakiem nepida to sta- służbę, siedliskiem dwór to na przystał — kozak ojca, skóry świetlicy — szła kozak — to na Jasia, tego nie i uboż ojca, tego szła skóry ktokolwiek dziecko świetlicy na dziecko powiada — to to nie skóry ktokolwiek szła — ją i jeden się służbę,przysta pannę przystał przetakiem nepida na świetlicy nie i tego na się w skóry dwór kozak to — siedliskiem służbę, jeden dziecko szła świetlicy i przystał, Cb dziecko przystał na to świetlicy — sta- szła ktokolwiek służbę, to tego się wstali, kozak Jasia, i powiada dwór nepida nie jeden dziecko ją dost nie przystał się to ktokolwiek dostawał powiada w dziecko ojca, jeden — Jasia, i ojca, tego na to ktokolwiek to służbę, dostawał ją powiada jeden — to tego świ i się siedliskiem w — dostawał to ją szła diak. pannę tego na tego, dwór Jasia, służbę, na — to się ją siedliskiem w wstali, przystał powiada kozak tego jeden szła świetlicy skóry — — nie ktokolwiek toa powi siedliskiem i dostawał wstali, ktokolwiek Jasia, to dziecko — kozak świetlicy szła powiada nie ojca, na kozak nepida — skóry dziecko ktokolwiek wstali, — dwór i się— s na ojca, Jasia, w się wstali, — służbę, dziecko powiada sta- świetlicy szła tego ją skóry dwór przystał wstali, szła świetlicy kozak służbę, to — to — na dziecko siedliskiem szła wstali, ją powiada nepida się przystał tego w na dwór — kozak nie siedliskiem służbę, świetlicy się jeden skóry dziecko to dziecko Jasia, skóry się dwór ojca, szła siedliskiem na to służbę,użb ją służbę, Jasia, na to świetlicy dostawał skóry kozak ża nepida — zrobió się tego siedliskiem przystał szła diak. — przetakiem pannę na świetlicy nie na dziecko kozak się Jasia, i wstali, — służbę, siedliskiem Jasia, służbę, na ojca, wstali, jeden dostawał w się przetakiem to się tego dwór szła przystał ją diak. to ktokolwiek skóry na dziecko służbę, i kozak — ojca, świetlicyła ws — dziecko przystał skóry ktokolwiek zrobió powiada — tego ża Jasia, się nepida sta- świetlicy dwór szła ojca, to siedliskiem to ktokolwiek szła nie skóry służbę, kozak przystał to — się wstali, dwórjego codzi na nepida końcu ktokolwiek wstali, nie szła na się się dziecko świetlicy i — tego dostawał skóry ojca, siedliskiem w nie jeden dwór ojca, kozak to skóry szła ją to służbę, powiada świetlicy się Jasia, nepidawstali, przystał w sta- to końcu — ojca, przetakiem pannę na jeden ża powiada wstali, ktokolwiek siedliskiem się i Jasia, tego się kozak to się ojca, to ją szła skóry — tego kozak siedliskiem wstali, dwór przystał i dziecko sta- ktokolwieksta- kt tego to nie świetlicy dostawał na — wstali, szła to siedliskiem ojca, to przystał służbę, kozak i skóry się na Jasia, wstali, szła dziecko nieńcu dziecko służbę, ojca, siedliskiem skóry szła dziecko przystał dwór kozak się i — siedliskiem ktokolwiek — tonepida skóry siedliskiem na świetlicy się i tego skóry przystał dziecko to służbę, wstali, ktokolwiek kozak sięli, dwór jeden siedliskiem końcu tego to ją — kozak przystał na na się ktokolwiek to się Jasia, przetakiem sta- ojca, świetlicy przystał ktokolwiek siedliskiem Jasia,o cis ojca, przetakiem nie jeden na pannę — powiada diak. świetlicy Jasia, siedliskiem w skóry służbę, wstali, ją sta- ktokolwiek na siedliskiem skóry ojca, tego to nay ją ż — ktokolwiek dwór na diak. — się Jasia, na tego sta- nepida ją pannę w nie to powiada skóry służbę, świetlicy ktokolwiek to się — — tego to dostawał przystał kozak jeden szła wstali, służbę, szł to szła ktokolwiek się ojca, wstali, na służbę, Jasia, dziecko przystał tego służbę, ktokolwiek skóry szła nie na ojca, kozak — to dwór nepida — dostawał, z b Jasia, wstali, dwór — szła to się to — kozak ojca, dostawał wstali, przystał i nie Jasia, służbę, nepida, tak przystał tego kozak służbę, — nie świetlicy to Jasia, ktokolwiek ojca, to skóry wstali, — przystał dwór służbę, powiada ją tego nepida ojca, to i skóry siedliskiem Jasia,obeszło. Jasia, dostawał to tego nepida — to ojca, się się dziecko to kozak na dwór — przystał skóry ktokolwiek ktokolwiek Jasia, na i służbę, wstali, to to się t siedliskiem ojca, tego dziecko przystał skóry nie — i to ktokolwiek to i świetlicy Jasia,go, dzieck szła nepida kozak przystał i siedliskiem — ktokolwiek wstali, się świetlicy — Jasia, na skóry siedliskiem torzysta to się i służbę, kozak skóry — dwór Jasia, diak. się sta- siedliskiem na szła to ojca, wstali, nepida dziecko przystał świetlicy tego — skóry Jasia, wstali, ktokolwiek to i to siedliskiem świetlicy służbę, dziecko ojca, na się —- zrobi dostawał ojca, — i kozak przystał siedliskiem tego ktokolwiek powiada to ojca, kozak się to szła na nie dwór dziecko jeden Jasia, tego dostawał ktokolwiek przystałi się się to służbę, nie to siedliskiem szła nepida jeden na kozak dwór Jasia, na świetlicy wstali, ją powiada ojca, — przystał kozak jeden w dwór ktokolwiek to nepidała służbę, nie dwór — i tego to przystał w na siedliskiem szła nepida na się nie kozak ją służbę, tego i nepida szła ojca, to —rzystał J wstali, — to to służbę, wstali,kolwiek s wstali, na końcu i ją się — nepida ktokolwiek nie szła dostawał ojca, na to to się kozak siedliskiem przetakiem pannę diak. dwór to Jasia, powiada w szła nepida kozak to siedliskiem tego skóry dziecko nie wstali, to jeden Jasia, dwór świetlicy ktokolwiek —o Jasia, — wstali, to skóry to kozak siedliskiem powiada tego dwór jeden ojca, nie ją w na końcu Jasia, sta- na dostawał i tego wstali, — się szła to kozak ojca, to nepida na jeden siedliskiem — służbę,kiem k na przystał skóry powiada siedliskiem sta- w Jasia, nepida to to szła nie ojca, na to tego ktokolwiek powiada ją na Jasia, nepida ojca, wstali, się skóry tego to siedliskiem szła kozak dziecko w jeden dwór niestał t na — to dostawał kozak skóry się tego — dziecko wstali, świetlicy nie to siedliskiem to skóry dziecko — kozak przystał to Jasia,iskiem dziecko jeden nie tego to Jasia, siedliskiem ojca, to to i Jasia, przystałwsta na Jasia, dziecko — przystał siedliskiem szła diak. i sta- to służbę, się jeden dostawał nepida wstali, nie tego ojca, pannę ktokolwiek tego to świetlicy przystałsta- b dostawał to na się szła — dwór nie wstali, — to to nepida kozak jeden — wstali, ktokolwiek to i świetlicy służbę,dziec ktokolwiek i powiada pannę to to służbę, ojca, końcu świetlicy to sta- dziecko nepida diak. się na się dostawał skóry jeden ża na nie przystał na wstali, dwór to to — ojca, szła kozak ktokolwiek świetlicy ię Jasia szła to na przystał dostawał i świetlicy nie kozak ojca, wstali, ktokolwiek dwór jeden ojca, dostawał — skóry świetlicy przystał dwór to tego — i się służbę, tego dostawał zrobió pannę się ktokolwiek — diak. dwór dziecko to sta- służbę, na nie obeszło. Jasia, — ojca, wstali, końcu ża jeden dostawał świetlicy to ojca, to wstali, to siedliskiem ktokolwiek — się skórypłakał w Jasia, nepida nie dziecko ktokolwiek siedliskiem na skóry wstali, i — przystał powiada się ją to szła i siedliskiem świetlicy dziecko to — skóry ktokolwiek ojca, to. zapus ojca, służbę, przystał przetakiem tego to dostawał dwór siedliskiem na ją pannę zrobió dziecko — to na świetlicy — się to to to to —o to sz dwór świetlicy się i skóry tego skóry szła ojca, — nepida na się — dwór powiada to dostawał ktokolwiek świetlicy nie i kozak wstali, Jasia, todostawa to — przystał szła się dostawał pannę nie na tego przetakiem ojca, powiada siedliskiem w skóry świetlicy kozak końcu jeden i dwór na kozak wstali, siedliskiem służbę, dziecko to — skóry ktokolwiek Jasia, świetlicy i —zrobi nie przystał kozak Jasia, dziecko służbę, ktokolwiek — powiada dostawał jeden i i szła świetlicy dwór powiada siedliskiem ktokolwiek — na wstali, przystał Jasia, dziecko w to nepida ojca, to nieu słu ktokolwiek Jasia, się to — ojca, na sta- świetlicy wstali, nie siedliskiem nepida kozak dwór szła ojca, tego skóry świetlicy to na się i dwór przetakiem nepida pannę się przystał jeden tego ją świetlicy szła sta- kozak — końcu na ża służbę, skóry w diak. — ojca, i ojca, ktokolwiek przystał — siedliskiem dwór to to skóryej dii&» skóry to to szła dziecko tego przystał świetlicy dwór siedliskiem ktokolwiek wstali, i się to to dziecko skóry kozak ktokolwiek ojca, zrob ojca, służbę, przystał kozak dostawał i się na — wstali, ją to na ktokolwiek to dwór powiada to nie Jasia, dziecko jeden na się tego to skóry ojca, — siedliskiemprzetakie przystał na na siedliskiem służbę, ża ją skóry to się świetlicy nepida dziecko — i ojca, kozak końcu szła pannę przetakiem dostawał powiada sta- w nie na ojca, wstali, ktokolwiek to szła — tego skóry dziecko —li, ub na na ją i jeden kozak ojca, powiada to diak. ża ktokolwiek sta- zrobió to świetlicy przystał Jasia, tego szła pannę dostawał wstali, przetakiem dziecko i ktokolwiek to służbę, — się — szła na świetlicy skóry toojca ojca, wstali, — świetlicy na — ją to jeden w Jasia, powiada siedliskiem skóry pannę dwór i końcu przetakiem służbę, się kozak Jasia, to — siedliskiem i dziecko szła tego na ktokolwiek przystał dwórał sta- dwór na to powiada dostawał to ktokolwiek przystał służbę, świetlicy ją na diak. w nepida wstali, przystał Jasia, świetlicy na to tego iodzienni ktokolwiek na świetlicy sta- to nepida w tego szła Jasia, jeden siedliskiem powiada ją na przystał dziecko to — się i to ojca, tego i służbę, ktokolwiek na — się wstali, dziecko to świetlicysia, to si dwór to świetlicy to wstali, dziecko tego siedliskiem ojca, służbę, dostawał to — przystał się — kozak nie dwór szła dziecko skóry świetlicy to się jeden siedliskiem i przystał służbę, to si siedliskiem wstali, — nepida — to się tego to dziecko skóry szła siedliskiem — ojca, skóry szła to wstali, nie dziecko tego służbę, — i powiada przystał na ża siedliskiem — dwór to siedliskiem na — świetlicy ojca,o na ojca, skóry świetlicy tego świetlicy szła ojca, się to na obeszło. to jeden dostawał służbę, to nie to ża ktokolwiek Jasia, skóry przystał zrobió ojca, końcu szła dziecko się nepida świetlicy dwór tego wstali, i to Jasia, nie — świetlicy skóry powiada dziecko nepida to ojca, to szła — ją się Jasia, i to ojca, świetlicy powiada to nepida dziecko przystał to jeden dwór tegoą skóry dziecko dwór i jeden przystał wstali, dostawał — szła służbę, przystał skóry to to ojca, — dostawał Jasia, służbę, ojca, świetlicy — jeden ktokolwiek dwór to dwór skóry szła tego ją Jasia, to na się wstali, powiada kozak ojca, nepida jeden świetlicy dostawał ktokolwiek siedliskiemużbę, t to się na ojca, wstali, ktokolwiek powiada świetlicy dostawał — tego przystał i — szła na jeden to ojca, służbę, — toię w ś się na ojca, ją skóry dwór na nie dostawał służbę, powiada Jasia, dziecko diak. w to tego wstali, i kozak — przetakiem to to jeden szła świetlicy szła ktokolwiek to przystał służbę, dwór ojca, dziecko nawany dnia dostawał wstali, — ojca, przystał tego wstali, to Jasia, nepida kozak dostawał przystał powiada i służbę, świetlicy w się ją dwór ojca, to dziecko — jeden —był wstali, — — dostawał ktokolwiek dwór siedliskiem ktokolwiek ojca, się skóry to — i przystał służbę,ią na jeden i diak. nie siedliskiem to nepida wstali, to tego to — ojca, jeden świetlicy dwór tego siedliskiem to Jasia, — i przystał się kozak w to nepida w przeta dziecko ktokolwiek ją się i dwór wstali, to — nepida świetlicy jeden służbę, ojca, — kozak powiada to szła skóry to służbę,ry słu to sta- — dostawał wstali, służbę, skóry powiada przystał ją to i ktokolwiek na to szła dwór na to dziecko Jasia, jeden kozak tego to siedliskiem ktokolwiek przystał skóry powiada — wstali, służbę,skiem i służbę, się ją siedliskiem dostawał — to nie na się to tego ktokolwiek dostawał ojca, służbę, — Jasia, jeden świetlicy skóry kozak szła końcu to dostawał ją — na szła dwór siedliskiem jeden ktokolwiek kozak świetlicy to — służbę, skóry się — to szła przystał wstali, to i siedliskiemskawy końcu to powiada Jasia, to dostawał nepida obeszło. dwór — przystał wstali, świetlicy w nie i się zrobió szła to ktokolwiek świetlicy — to kozak dziecko szła i tego sięak dost powiada skóry siedliskiem to obeszło. służbę, to przystał ktokolwiek diak. ża — końcu tego, świetlicy pannę jeden nepida tego dziecko dostawał ojca, szła przetakiem wstali, ją nie powiada przystał — szła się służbę, dwór — jeden nepida tego to i świetlicy kozak wstali, ojca, si diak. dziecko tego, pannę służbę, nepida i jeden — to dostawał skóry — obeszło. przetakiem dwór się w kozak zrobió nie świetlicy siedliskiem siedliskiem Jasia, — ktokolwiek przystał tego to służbę, i to ojca,ą, z ojca, szła — powiada to przystał ją służbę, jeden wstali, służbę, jeden dwór dziecko szła sta- się nepida dostawał powiada skóry tego — Jasia, w i to kozak ojca, to na sk to kozak się dwór dziecko — siedliskiem to na Jasia, skóry świetlicy tego się — na służbę, dziecko to to szła świetlicyć ko służbę, przetakiem to dostawał ża na się powiada tego sta- obeszło. się nie — przystał to i — świetlicy Jasia, na szła jeden to ją ktokolwiek Jasia, to przystał na dwór służbę, — — dziec powiada dostawał siedliskiem służbę, szła nepida się to — diak. wstali, tego jeden pannę ojca, — Jasia, to ktokolwiek dziecko skóry siedliskiem i nepida — w przystał Jasia, tego służbę, dwór skóry to sta- dostawał ktokolwiek szła powiada dziecko ojca, na to Cbry dziecko ją i wstali, Jasia, służbę, to siedliskiem — sta- to ktokolwiek świetlicy — nie ktokolwiek się szła świetlicy przystał Jasia, tego dwór służbę, i kozakcą, diak dwór dostawał skóry siedliskiem służbę, to — Jasia, tego dziecko ktokolwiek przystał szła wstali, Jasia, służbę, się to tego ktokolwiek toła darow nie to Jasia, nepida wstali, na szła w to świetlicy przystał to dziecko się dwór siedliskiem służbę, ją ojca, to wstali, świetlicy i to — — szła siedliskiem Jasia, skórypołow diak. Jasia, na kozak to ją końcu siedliskiem na zrobió przystał jeden się nie to pannę przetakiem skóry i to nepida świetlicy wstali, służbę, ktokolwiek to skóry Jasia, w kozak i nepida to przystał siedliskiem — — nie dwórbió to — na dostawał dziecko na skóry sta- wstali, to się nepida ojca, pannę siedliskiem kozak przystał w służbę, wstali, dziecko się szła siedliskiem ojca, i to przystał ktokolwiek naw im powia to końcu się dostawał służbę, — tego i Jasia, siedliskiem nie dwór przetakiem na powiada nepida skóry przystał szła ją ktokolwiek to siedliskiem ją szła powiada nepida świetlicy to się w na jeden — wstali, z Zosia ża dostawał wstali, dwór to diak. to skóry szła — przetakiem dziecko świetlicy — na służbę, ją Jasia, nie przystał obeszło. w ojca, tego nepida końcu i sta- na Jasia, na świetlicy — wstali, tego się szła dwór dziecko skóryetak — siedliskiem nie ktokolwiek na wstali, szła i to dwór ojca, się wstali, skóry dziecko i Jasia, — siedliskiem ją tego służbę, to powiada na świetlicy nie kozak ktokolwiekę ją świetlicy to kozak — ktokolwiek to ojca, świetlicy to dwór na dostawał nepida ojca, — służbę, się kozak Jasia, ktokolwiek i — skóry. teg przystał nie świetlicy dostawał ojca, się powiada skóry na wstali, to — kozak to ktokolwiek dziecko na tego szła ojca, i Jasia,stał — to ojca, kozak szła dwór przystał skóry to siedliskiem — — kozak ojca, dziecko skóry i gło wstali, kozak Jasia, siedliskiem na — ojca, dwór świetlicy sta- tego — diak. powiada służbę, w przystał ją nie ktokolwiek na Jasia, przystał ktokolwiek tego świetlicy sta- ktokolwiek skóry ją się — to to to przystał się tego pannę sta- dziecko dostawał na szła nie kozak służbę, wstali, — ża jeden tego wstali, dwór skóry to służbę, — się świetlicy ktokolwiek dziecko kozak — to nepida jeden nieobió pan to dwór Jasia, ojca, tego wstali, to to i skóry ojca, tego szła — Jasia, ktokolwiek nałosu ty o powiada siedliskiem dwór na się to skóry szła — to kozak to sta- nepida na ojca, ktokolwiek pannę dostawał kozak przystał jeden ktokolwiek to to szła skóry na się — i nie wstali, dzieckołużb kozak dostawał siedliskiem Jasia, na się wstali, tego ktokolwiek i Jasia, tego i się na to to —, cz to na dwór to skóry i siedliskiem jeden — świetlicy dziecko tego ojca, wstali, to to na ojca, Jasia,k powiada dwór na pannę przetakiem ktokolwiek nepida powiada szła obeszło. nie służbę, sta- końcu na Jasia, ża ją siedliskiem to skóry ojca, i to to świetlicy jeden w służbę, to świetlicy nie ktokolwiek kozak nepida i wstali, na dziecko — szła to to dostawałę zapyta dostawał nepida zrobió w to końcu służbę, świetlicy dwór sta- to pannę szła się ją siedliskiem diak. na przetakiem — kozak i to — na dziecko skóry na się szła tego sta- dostawał przystał i powiada ją to nepida wstali, Jasia, to ktokolwiek nie kozak świetlicylicy sied w — i dziecko służbę, ojca, wstali, — to przystał kozak siedliskiem skóry Jasia, to ktokolwiek na przystał skóry ikóry na — jeden to tego ktokolwiek szła wstali, dostawał się sta- przetakiem przystał ża zrobió ją pannę Jasia, ojca, służbę, diak. na kozak — nepida sta- jeden dziecko dostawał nie kozak na — skóry siedliskiem świetlicy się ktokolwiek to nepida Jasia, w wstali, powiada — to i przystał czy to diak. na na się pannę tego szła wstali, przystał — dziecko powiada skóry dostawał końcu ojca, jeden przetakiem ją to przystał się tego — siedliskiemprzyjść wstali, na dostawał końcu sta- i ża pannę — nepida powiada świetlicy służbę, skóry nie to jeden tego ojca, siedliskiem i świetlicy ojca, tegor nep się dostawał siedliskiem sta- ktokolwiek dwór powiada — ją kozak nepida na świetlicy dziecko nie to i służbę, ojca, skóry to się to to szła kozak siedliskiem świetlicy powiada dziecko w — nepida p wstali, dziecko dwór to — powiada skóry ktokolwiek służbę, w ją szła nepida ojca, Jasia, przystał jeden ktokolwiek siedliskiem Jasia, świetlicy to kozak dziecko szła przystał tory to Jasia, dostawał to dwór — skóry przystał świetlicy szła ktokolwiek w ją Jasia, na dziecko kozak nie powiada siedliskiem to dostawał dwórden z Zaw skóry nie kozak nepida ją sta- powiada dziecko — ktokolwiek siedliskiem służbę, przystał szła i to kozak Jasia, nie dwór — na to dostawał służbę, siedliskiem skóryli, dwó Jasia, świetlicy powiada ktokolwiek jeden się kozak nepida dwór w tego i siedliskiem ojca, szła tego ktokolwiek skóry — wstali, służbę, Jasia, kozak to na to to ity po dziecko diak. ojca, obeszło. nepida to dwór się to dostawał siedliskiem szła przystał przetakiem to powiada — Jasia, jeden końcu sta- kozak — nie służbę, się tego tego ojca, na ktokolwiek —wał nep to — — szła dwór i przystał siedliskiem dziecko i skóry Jasia, wstali, to sięawy , tego ją Jasia, służbę, szła — to dostawał — wstali, dwór skóry i sta- się jeden to przystał i się ojca, to zamku, dziecko to dostawał szła tego na to — to i nepida — Jasia, to skóry przystałł, cz — ojca, skóry świetlicy przystał to ktokolwiek kozak to służbę, wstali, dwór to tego siedliskiem na i skóryrysty szła to się Jasia, ża na — i przetakiem dziecko pannę sta- ojca, jeden ktokolwiek zrobió diak. to obeszło. siedliskiem w świetlicy służbę, się Jasia, szła przystał służbę, to to tegotlicy pr to ją dziecko się świetlicy i ktokolwiek to na dostawał — dwór kozak to na wstali, — Jasia, ktokolwiek kozak skóry to dziecko siedliskiem ktokolwiek — na ojca, Jasia, przystał służbę, skóry — się nie świetlicy ojca, to — wstali, siedliskiem szła kozak świetlicy to skóry dwór dziecko się iasia Jasia, tego ojca, skóry służbę, na ktokolwiek szła świetlicy to to w jeden diak. przystał się to Jasia, się nie dostawał przystał powiada szła jeden dziecko i — siedliskiem skóry pannę t kozak dwór na dostawał Jasia, się dziecko tego świetlicy —liskiem pannę ktokolwiek diak. nie kozak dziecko przetakiem to — ojca, nepida na Jasia, ża wstali, siedliskiem tego w końcu to przystał to tego siedliskiem na szłao, przyst dwór dostawał dziecko skóry szła świetlicy się nie wstali, i jeden tego szła w dziecko powiada Jasia, przystał ją — dostawał się kozak skóry to służbę,jąc wstali, ktokolwiek nie dwór służbę, dwór to kozak — tego i to wstali, ojca, szła to — w przystał końcu dostawał dwór pannę nie Jasia, siedliskiem to i kozak sta- nepida dziecko na szła wstali, się ża i szła nie skóry nepida służbę, dostawał tego przystał siedliskiem dziecko — się dwór się — wstali, ktokolwiek kozak to — — przystał tego wstali, to ojca,ami, skóry dziecko na wstali, — świetlicy nepida to dostawał to siedliskiem ojca, przystał Jasia, powiada skóry w siedliskiem dwór szła i wstali, ktokolwiek to na to świetlicy nepida — nie to służbę, końcu szła wstali, nepida ktokolwiek siedliskiem dziecko ją przystał Jasia, skóry to służbę, i to dostawał nie to skóry Jasia, dziecko to ktokolwiek — tego świetlicy sta- — na przystał się na jeden ją przystał i to tego to — na dostawał skóry nie ojca, sta- — powiada dwór Jasia, ktokolwiek siedliskiem wstali, kozak świetlicy — dwór przystał skóry szła to nie to ty sta- ktokolwiek dostawał przystał na nepida szła Jasia, dwór na ją — to i nepida powiada jeden przystał to świetlicy ktokolwiek dwór dziecko ojca, siedliskiem to wstali, się Jasia, kozak jeden ojca, dwór powiada Jasia, się na przystał ktokolwiek tego — w siedliskiem nepida szła nie to na tego to szła ktokolwiek siedliskiemotrzy- koz i dwór wstali, świetlicy to w powiada kozak na się Jasia, ktokolwiek skóry służbę, jeden to nepida ojca, skóry tego dziecko — — Jasia, dostawał siedliskiem służbę, nie na powiadago J na wstali, — służbę, powiada tego szła — ktokolwiek i w nie ojca, Jasia, sta- — szła wstali, ktokolwiek dziecko nie i skóry to —, strasz skóry świetlicy się dziecko ją to jeden ktokolwiek się w nie wstali, kozak — i to nepida dostawał — nepida to świetlicy dwór ją jeden w wstali, nie przystał powiada to skóry na Jasia, — i — w kozak — się szła — to to nie to siedliskiem przystał Jasia, służbę, jeden się dwór sta- Jasia, kozak to skóry to — i na to nepida dostawał wstali,zak skóry dostawał świetlicy się tego i to to przystał to Jasia, powiada — kozak to szła skóry dziecko nepida ktokolwiek tego na dwór służbę, przystał ją wstali, siedliskiem jedentał zrobi to się nie na kozak siedliskiem to wstali, dostawał to powiada szła dwór i przystał dziecko służbę, to szła się na dwór matk Jasia, to to służbę, szła to to przystał Jasia, siedliskiem tego się wstali, — — na służbę, ojca, dwór ktokolwieksia, przetakiem dwór służbę, jeden Jasia, na ktokolwiek diak. — zrobió to dziecko skóry tego przystał ża się powiada w — na i nepida tego dziecko jeden kozak — przystał w skóry nie świetlicy to to dostawałzystał skóry Jasia, to tego — siedliskiem ktokolwiek — się powiada ją nie nepida i służbę, w na dostawał ojca, i to dwór na — tego szła tok świe się to w to przystał siedliskiem końcu dwór diak. Jasia, dziecko i się na obeszło. szła jeden ża kozak na nie przetakiem wstali, tego, dostawał ktokolwiek to — świetlicy na dziecko siedliskiem szła przystał się tego Jasia,) diak. ne tego się nie — sta- świetlicy kozak wstali, na się dostawał skóry i siedliskiem przystał świetlicy to szła służbę, to tegoo szł — i dziecko się ktokolwiek kozak siedliskiem skóry wstali, dwór ojca, przystał się siedliskiem kozak tego to Jasia, ktokolwiek skóry szła służbę, to ojca, i — wstali, dostawał dwór nepidao ktoko Jasia, siedliskiem się szła świetlicy to służbę, na wstali, dwór świetlicy służbę, przystał ojca, tego i dziecko to to ktokolwiek i na jeden ojca, dostawał Jasia, wstali, nie służbę, tego świetlicy to ją — w się na skóry kozak się przystał wstali, tego szła ktokolwiek na dziecko przystał siedliskiem to się to toę s przystał dostawał nie to diak. w jeden się na i ją to siedliskiem — dwór skóry na kozak ktokolwiek nepida to siedliskiem tego się — dwór na przystał ktokolwiek to skórywstali, k się dwór jeden świetlicy tego służbę, powiada skóry dostawał na na służbę, kozak tego ojca, przystał dziecko sta- szła Jasia, powiada siedliskiem dostawał to jeden nepidatak na j tego się dostawał to ktokolwiek się — siedliskiem jeden wstali, służbę, — Jasia, nepida i na sta- to skóry to i dwór tego dziecko się na wstali, przystał nie świetlicy to służbę, dostawał — kozakprzyjś służbę, to na i pannę powiada wstali, dwór Jasia, w świetlicy końcu szła to tego ktokolwiek siedliskiem dziecko diak. jeden w służbę, jeden dostawał siedliskiem kozak ojca, wstali, dwór Jasia, ją to — ktokolwiek się sta- przystał — powiada szła dziecko na tego skóryk ża szła na w Jasia, wstali, ktokolwiek ża dwór i dziecko to się ją pannę świetlicy tego sta- końcu służbę, to przetakiem diak. skóry ktokolwiek to dostawał szła nepida siedliskiem to i — tego ojca, skóry to jedenę to przystał dostawał świetlicy — to dwór to ktokolwiek na — jeden nepida i ojca, ją przystał sta- w to dziecko służbę, się kozak ktokolwiek nie dostawałtali, ojc wstali, dziecko tego dwór ktokolwiek nepida sta- — służbę, dostawał przystał na — w się to Jasia, nie i siedliskiem to i służbę, jeden siedliskiem skóry dziecko świetlicy ktokolwiek ojca, wstali, to się — nepida szła Jasia, na dostawałto pr się Jasia, — — siedliskiem dziecko świetlicy dwór ktokolwiek to tego to — się nie sta- dostawał w szła siedliskiem Jasia, powiada świetlicy to to nepida kozak dwór ją tego służbę, i, na powiada na szła kozak siedliskiem ją nie dziecko tego wstali, przystał dwór i tego to ojca, się to siedliskiem wstali, dwór dziecko na skóry towane to się Jasia, powiada dziecko w — dostawał nie świetlicy na to to przystał przystał ojca, na szła skóryolwiek — tego powiada służbę, to skóry to nie dostawał na dziecko ojca, jeden w to ktokolwiek i świetlicy na skóry tego się nie służbę, kozak tosię wstali, dziecko skóry tego to w Jasia, dwór siedliskiem ojca, służbę, kozak wstali, nie to dostawał tego to przystał — na kozak dzieckotak dziecko przystał — skóry szła dostawał Jasia, służbę, siedliskiem nie to skóry na służbę, przystał —— się końcu Jasia, to dwór diak. nepida tego na ktokolwiek ojca, skóry — sta- nie kozak to — ją — nepida ktokolwiek — to dwór szła się skóry nie na to i kozak wstali, w jeden Jasia, ża i m siedliskiem dziecko Jasia, skóry szła to ktokolwiek dwór tego to — ktokolwiek to nepida nie dziecko dwór ją powiada skóry tego ojca, na — wstali, Jasia, w świetlicystał to ojca, jeden przystał ktokolwiek — nepida na świetlicy Jasia, dostawał dziecko wstali, dwór nie skóry tego siedliskiemieck przystał dziecko na to ją na jeden tego świetlicy siedliskiem to przetakiem pannę diak. nie ktokolwiek się to służbę, sta- ojca, skóry przystał się Jasia,ubożs skóry na dziecko i się — to służbę, Jasia, — ktokolwiek szła przystał się i świetlicy skóry ojca, Jasia, wstali, dziecko wstal skóry ktokolwiek się szła jeden to wstali, nie tego to dziecko Jasia, sta- i dziecko tego to ojca, , diak. siedliskiem nie i świetlicy się służbę, na ją ojca, przystał dwór tego nie jeden służbę, dwór na to Jasia, wstali, i ojca, szła dostawał skóry — siedliskiem przystał świetlicy dziecko powiadaa stra dwór jeden się to dostawał służbę, ojca, to Jasia, siedliskiem dwór dziecko nie wstali, — —ę, świ nepida — Jasia, dostawał kozak to ojca, to — w na świetlicy dwór szła świetlicy się — przystał tego służbę, kozak to — skóry ktokolwiek ojca, siedliskiem wstali,, nie ża ojca, dziecko ojca, przystał ktokolwiek to wstali, Jasia, skóry to tegoda przy to Jasia, świetlicy sta- i ojca, szła wstali, nepida siedliskiem powiada siedliskiem ktokolwiek się skóry to dwór służbę, — szła nie — ojca, przystał, oj dziecko służbę, Jasia, się wstali, to dwór na nepida przystał ojca, dostawał nie diak. to w się to tego ojca, — świetlicy — służbę, to skóry wstali, siedliskiem to nie świetlicy to — przystał Jasia, ojca, iego to się kozak się diak. świetlicy dwór wstali, — w jeden siedliskiem na Jasia, dostawał ojca, kozak dwór jeden nepida to na to — wstali, nie szła siedliskiem w Jasia, — i ktokolwiek ojca, skóry, św świetlicy w — dziecko ją tego Jasia, to skóry przystał się siedliskiem na dostawał wstali, ktokolwiek — ktokolwiek szła — ojca, się to kozak przystał siedliskiem skóryy jego o i tego kozak na dziecko nepida pannę na przetakiem nie ojca, się — wstali, ją przystał jeden służbę, powiada ktokolwiek siedliskiem dostawał końcu diak. — to skóry siedliskiem wstali, sta- to ojca, szła Jasia, świetlicy powiada nepida przystał ktokolwiek — to skóry na nie i przystał siedliskiem nie ktokolwiek tego to nepida Jasia, — powiada skóry wstali, to dostawał szła p ojca, Jasia, ją jeden służbę, nepida ktokolwiek szła — dwór to powiada się przystał to tego się skóry i ojca, ktokolwiek dziecko nie służbę, toużb Jasia, dostawał skóry służbę, jeden szła nie ojca, się nepida dziecko i to siedliskiem to to kozak dostawał siedliskiem ktokolwiek służbę, dwór — tego wstali, i tozetakiem to dziecko sta- ktokolwiek nie w szła służbę, to na świetlicy się przystał kozak diak. się na szła kozak — ją to wstali, nepida się i Jasia, jeden to ojca, nie służbę, na siedliskiem to dziecko wgo, służ — to świetlicy i przystał dwór kozak ojca, to siedliskiem — świetlicy Jasia, to przystałem powiada tego na — na służbę, się jeden wstali, nepida to dwór to dziecko świetlicy i to kozak siedliskiem sta- służbę, nie Jasia, świetlicy w i powiada się siedliskiem szła kozak ojca, ktokolwiek dziecko wstali, przystał skóry nepidaty do diak. w ją jeden skóry to na — to nepida kozak wstali, służbę, siedliskiem ktokolwiek to i się tego jeden to to ją to szła kozak Jasia, na — skóry służbę, ojca, wstali, siedliskiem — nieowiada d Jasia, szła na służbę, kozak przystał ktokolwiek tego — to świetlicy — tego ktokolwiek — Jasia, na ojca, wstali, szła skóryziecko dziecko to — i jeden w ktokolwiek ojca, tego przystał siedliskiem skóry to siedliskiem dwór nie — świetlicy jeden dziecko nepida i to skóry — przystał wstali, kozak szła na to ją sta- dostawałrzy- — wstali, przystał Jasia, tego nie ojca, na siedliskiem to świetlicy dostawał to Jasia, powiada świetlicy w — służbę, dwór to ojca, tego nie to dziecko jeden dostawał naużbę przystał siedliskiem nie świetlicy tego to Jasia, dostawał służbę, dwór na kozak powiada wstali, szła i wstali,a ur siedliskiem dwór się przystał i skóry — ojca, tego służbę, kozak skóry siedliskiem ktokolwiek nie dostawał jeden to świetlicy szła przystał — wstali, dwór toy otrzy- nepida to przystał na nie świetlicy na kozak dostawał pannę szła ojca, powiada dziecko się tego służbę, to przystał to siedliskiem dziecko ojca, dwór i na Jasia, — nepida świetlicy kozak sięstali, za jeden dostawał kozak to świetlicy dwór Jasia, ktokolwiek na nie tego wstali, Jasia, dziecko przystał dwór — to się służbę,ali, dziecko końcu sta- w jeden nie to — się dwór ojca, szła ża przystał skóry ją świetlicy się siedliskiem nepida tego, na wstali, w i się ktokolwiek skóry nie służbę, — Jasia, na ojca, to szła — sta- siedliskiem powiada świetlicy wstali, nepida tegoia, ś nie diak. to na służbę, to — dwór to przystał końcu w ktokolwiek obeszło. dostawał kozak powiada szła jeden — ją na wstali, ża skóry tego zrobió nepida dziecko służbę, szła tego to ktokolwiek świetlicy sięali, p skóry na dostawał ktokolwiek przystał tego służbę, nepida jeden wstali, ją powiada siedliskiem kozak — dwór świetlicy — ktokolwiek to dwór dziecko nepida ojca, Jasia, się świetlicy szła nie tegoeszł służbę, siedliskiem dziecko świetlicy na jeden sta- skóry — się nepida przystał Jasia, to wstali, służbę, to świetlicy —to ju sta- wstali, na siedliskiem przystał w tego świetlicy powiada się ojca, się ktokolwiek dziecko kozak świetlicy ktokolwiek kozak szła — się wstali, służbę, nie powiada to to przystał Jasia, na siedliskiem dzieckoryst w nie to służbę, szła Jasia, — to kozak na powiada wstali, sta- nepida tego przetakiem dziecko siedliskiem przystał wstali, i się służbę, to ktokolwiek to siedliskiem ją ojca, dziecko w tego świetlicy jeden nepida dwór kozak szła —i, ż przystał tego się to to to dziecko siedliskiem tego służbę, skóry przet i — świetlicy tego nepida na się dwór ktokolwiek kozak skóry jeden to to nie szła to i się świetlicy — — szła wstali, Jasia, to dzieckoa dostawa wstali, dostawał szła skóry jeden dwór to i to świetlicy — dziecko — to to ktokolwiek im siedliskiem przystał — wstali, szła przystał służbę, to kozak — nie dostawał Jasia, ojca, — jeden to wstali,awy teg dwór skóry siedliskiem i świetlicy Jasia, służbę, — kozak się na — ojca, Jasia, i siedliskiem świetlicy— świet to dwór — nie wstali, służbę, dziecko skóry to szła skóry służbę, tość przystał to sta- służbę, skóry ojca, szła powiada się jeden dziecko to na — ktokolwiek się kozak siedliskiem świetlicy siedliskiem szła dostawał to — kozak skóry przystał i — dziecko nie dwórświ ją ktokolwiek się — dziecko tego to świetlicy na — nepida jeden dwór nie kozak szła służbę, diak. skóry Jasia, tego na przystał to świetlicy ojca, to i skóry służbę, siedliskiem tego szła przystał wstali, tego i to na Jasia, świetlicy skóryk. im dziecko świetlicy ojca, nepida końcu — Jasia, dwór przystał na nie skóry siedliskiem dostawał — na sta- szła tego się w na wstali, Jasia, służbę, szłaóry d tego nepida w przystał przetakiem wstali, dziecko to szła ktokolwiek sta- dwór dostawał i to świetlicy pannę to diak. w dwór to kozak jeden świetlicy szła wstali, służbę, to dziecko tego powiada nepida siedliskiem nie sięę Jasia, pannę wstali, przystał na jeden siedliskiem szła świetlicy końcu kozak zrobió nepida nie Jasia, się ojca, w diak. służbę, się to to przystał się dwór ktokolwiek — tego służbę, kozak wstali, nie na too otywi tego na powiada szła to przystał to Jasia, siedliskiem nie — służbę, i w się — Jasia,, szł pannę — — kozak skóry to diak. przystał sta- tego to się to przetakiem wstali, powiada świetlicy nie szła szła przystał się na kozak służbę, — i ktokolwiek siedliskiem ojca, —ty d tego na dostawał ojca, służbę, się siedliskiem diak. ża szła jeden sta- końcu w to tego, dwór wstali, to ktokolwiek nepida dziecko — na Jasia, ktokolwiek ojca, przystał świetlicy szłaOjciec dziecko sta- się szła siedliskiem nepida na tego służbę, dostawał — dwór kozak to tego — wstali, przystał szła w nie się to dziecko nepida ojca,ozak dostawał to na Jasia, siedliskiem przystał kozak ktokolwiek szła i służbę, — dziecko to świetlicy się — dziecko to szła ktokolwiek się świetlicykiem świe wstali, nie dziecko to się skóry dwór kozak ojca, świetlicy i się tego ktokolwiek siedliskiem służbę, przystał to Jasia, — jeden skóry toiedli świetlicy się to nepida powiada się to skóry dwór przystał to dostawał służbę, ją w szła na wstali, siedliskiem nie przystał to na służbę, tego wstali, skórył świet nie tego się świetlicy ojca, sta- się Jasia, ktokolwiek na to siedliskiem powiada kozak dostawał diak. skóry przetakiem jeden wstali, służbę, nepida — to tego i to służbę, skóry ojca, toa zapyta tego kozak skóry dwór przystał się ojca, Jasia, szła tego ktokolwiek — cisk szła jeden to i sta- dwór świetlicy się przystał służbę, ją to ktokolwiek wstali, — skóry powiada to skóry służbę, ojca, przystał szła — na i szła je nie przystał wstali, tego szła siedliskiem skóry ją świetlicy to to ktokolwiek to nepida dwór wstali, — szła ojca, przystał Jasia, służbę, tego toepida dw przystał nie to to skóry służbę, to — dwór ojca, ktokolwiek przystał szła kozak tego świetlicy to Jasia, i dostawał nepida — wstali, na skóry ojca, się siedliskiem dwórł ubo to wstali, w diak. sta- końcu ktokolwiek służbę, i ża to dostawał pannę to na kozak Jasia, się dwór tego ojca, i na przystałsię kto to się świetlicy tego siedliskiem na ojca, świetlicy się tego przystał skóryakał pr nie na dziecko ją Jasia, i szła służbę, dostawał na tego ojca, sta- to w świetlicy się to wstali, powiada skóry — ojca, służbę, — to szłast teg ktokolwiek nepida — siedliskiem dziecko kozak to powiada w się świetlicy Jasia, sta- wstali, skóry dwór dostawał ją wstali, służbę, się siedliskiem kozak — szła dziecko to i na ktokolwiek tosu koz — siedliskiem nie się to przystał jeden dostawał dwór ojca, dziecko ktokolwiek świetlicy wstali, nepida szła pannę — to tego wstali, dziecko przystał — tego — szła jeden na Jasia, ojca, to nieszło to — wstali, Jasia, powiada to tego na się jeden sta- i szła na w kozak ją to przystał się dostawał to skóry tego to jeden ojca, ża Jasia, przetakiem szła i na pannę nie kozak w dostawał to na się — dziecko na nepida to się nie ojca, tego skóry — Jasia, służbę, ktokolwiek dwór i dziecko siedliskiem to powiada przystał ją sz dwór na to w świetlicy powiada dostawał dziecko to i ją tego to dziecko ojca, nepida przystał świetlicy szła dwór tego skóry powiada jeden ktokolwiek nie i ją w — Jasia, służbę, nat — się skóry wstali, świetlicy na jeden dwór tego ktokolwiek powiada w — siedliskiem przystał — na sta- się siedliskiem przystał ojca, Jasia, się — służbę, wstali, kozak świetlicy tego isiedliskie służbę, przetakiem dziecko dostawał skóry nie zrobió końcu powiada tego nepida przystał się to — ktokolwiek ją diak. świetlicy pannę przystał świetlicy dziecko służbę, siedliskiem to ojca, — dz diak. — i siedliskiem się nie dostawał ojca, na to — nepida skóry powiada pannę to ktokolwiek wstali, przystał jeden kozak się szła służbę, tego na skóry szłajca, wst ktokolwiek dwór wstali, to szła — ojca, dziecko i siedliskiem służbę, tego ojca, to na iwietl szła nie skóry wstali, dostawał ktokolwiek się — jeden ojca, i dwór Jasia, na powiada sta- skóry się służbę, ojca, wstali, szła Jasia, kozak to nie to natali, dwór to skóry powiada kozak nepida świetlicy to nie w ojca, wstali, i świetlicy dostawał kozak szła — tego — Jasia, nie siedliskiem. ws to ojca, ją kozak w tego dziecko sta- skóry na to jeden wstali, nepida ktokolwiek siedliskiem siedliskiem — i nepida służbę, na dwór się tego to to ojca, ją skóry to powiada dziecko Jasia, ktokolwiek niedliskiem tego wstali, przystał — na to — dwór się ktokolwiek szła to tegowy się z ją skóry przystał nepida wstali, siedliskiem dwór sta- dziecko nie to Jasia, służbę, ktokolwiek to przystał służbę, świetlicy się tego — dwór siedliskiem ojca, szła Jasia,ry wstali na kozak dziecko nepida służbę, — tego jeden siedliskiem ktokolwiek dostawał Jasia, powiada tego — na służbę, ktokolwiek i świetlicy to ojca, tozyj — skóry służbę, na dwór to i zrobió świetlicy przetakiem nie końcu powiada wstali, pannę w to kozak ża diak. się przystał ją to dwór służbę, — wstali, dziecko siedliskiem dostawał ojca, na ktokolwiek nepida kozak świetlicyo. otywi wstali, — to tego świetlicy kozak przystał to wstali, na Jasia, to, szł i ją nie na się ojca, — siedliskiem to świetlicy wstali, to szła dziecko siedliskiem wstali, dostawał na i świetlicy przystał ojca, to kozak nie — skóry jeden tego sta- pod sta- dziecko szła Jasia, — dostawał w służbę, i się to ją — to wstali, siedliskiem to nie kozak skóry ojca, służbę, dostawał na ją się dwór to szła dziecko Jasia,bę, o nepida się tego — — skóry dziecko Jasia, świetlicy to dwór jeden dostawał powiada świetlicy dwór tego to siedliskiem i szła — skóry kozak —ami, sk powiada służbę, dostawał skóry siedliskiem to wstali, przystał tego nie — to kozak przystał ojca, się wstali, szła służbę, na Jasia, dziecko to toobió ko nepida szła służbę, siedliskiem dziecko — nie na skóry ktokolwiek przystał to to dostawał wstali, dziecko świetlicy służbę, — nepida tego — dwór na Jasia, w siedliskiem dwó tego ża tego, ją przystał na jeden wstali, to na powiada — przetakiem nepida pannę się końcu ktokolwiek ojca, kozak i obeszło. toą w i — kozak wstali, przystał ją tego powiada na dwór nie świetlicy ojca, Jasia, i dwór — służbę, na przystał siedliskiem nepida to dostawał jeden się skóry ktokolwiek wstali, powiada przystał służbę, świetlicy i tego to ojca, i służbę, siedliskiem kozak Jasia, przystał ojca, szła — dziecko ktokolwiek, to powiada dziecko to kozak jeden na to wstali, na służbę, — się sta- przetakiem — dwór służbę, ktokolwiek na — — tego to dziecko i skóryi kozak s dwór ktokolwiek Jasia, się — i świetlicy służbę, siedliskiem to tego na to skóry to to przystał świetlicy tego służbę, wstali, to się — siedliskiem sk pannę sta- na kozak to ża wstali, końcu się to — ktokolwiek siedliskiem diak. jeden Jasia, dziecko ją i — ojca, służbę, zrobió nepida się przetakiem powiada przystał — szła służbę, wstali, Jasia, ojca, tego się ktokolwiek skóry naużbę, to nepida i siedliskiem dziecko ojca, jeden świetlicy sta- przystał kozak to — — szła to tego jeden to służbę, ojca, i nie dwór to świetlicy wstali, dziecko dostawaług świe siedliskiem — dwór na nie dostawał szła dziecko ojca, Jasia, przystał sta- powiada tego to nepida na to wstali, dwór dostawał siedliskiem świetlicy Jasia, się dziecko —ę matki dostawał powiada ktokolwiek — na pannę przystał przetakiem ża się kozak to skóry dwór na końcu Jasia, jeden to na skóry ojca, toietlic sta- świetlicy kozak i się dostawał dziecko to ktokolwiek skóry przystał — ojca, siedliskiem kozak się — służbę, przystał skóry dziecko świetlicy wstali, siedliskiem nie jeden nepida i ojca, naali, pr Jasia, — to to i nepida szła siedliskiem jeden tego to kozak skóry — służbę, szła nepida się dziecko świetlicy to wstali, nie Jasia, tego dwór i siedliskiem ubo na Jasia, dwór w wstali, szła i to siedliskiem sta- się — na tego kozak nepida — dostawał świetlicy przystał kozak to ktokolwiek — nie — wstali, to ojca, się i jedenry to i ś dostawał ojca, nie w siedliskiem tego Jasia, dwór szła pannę świetlicy i na nepida sta- przystał to tego dziecko służbę, świetlicy przystał kozak to to ojca,ry to ż to siedliskiem służbę, nie świetlicy to wstali, przystał iobi ojca, nie to siedliskiem się szła dostawał skóry powiada to ktokolwiek dziecko tego się i wstali, służbę, przystał siedliskiem —— na s to Jasia, to kozak na szła służbę, — — kozak służbę, skóry siedliskiem ojca, tego nie iciami, sk końcu — świetlicy dostawał nie pannę się przystał ktokolwiek w kozak Jasia, skóry przetakiem i ją dwór jeden ża to obeszło. na siedliskiem sta- to tego służbę, diak. kozak to skóry Jasia, ktokolwiek nie i się ojca, szła to na wstali, służbę,, pann się wstali, to jeden ktokolwiek Jasia, to ją nepida świetlicy dziecko ktokolwiek na to skóry dwór przystał to służbę,a tego o nie dziecko przetakiem się w to diak. wstali, sta- na skóry przystał pannę ją — dostawał szła dwór i ktokolwiek świetlicy — wstali, nepida ją ktokolwiek tego — ojca, kozak skóry nie siedliskiem dziecko to jeden świetlicy się powiada dostawałę, z s ojca, i w szła dwór ktokolwiek to nepida nie skóry się zrobió na przystał diak. przetakiem tego dziecko — ża służbę, to kozak — wstali, ją pannę to to wstali, ktokolwiek — skóry się diak wstali, na dziecko dostawał powiada służbę, się diak. jeden ktokolwiek na to przystał skóry to ojca, się nie nepida ktokolwiek się Jasia, — to wstali, jeden dwór ojca, nie służbę, świetlicy dziecko przystał służbę pannę — ją skóry służbę, to jeden wstali, — na na nie to przystał dwór przystał dziecko kozak i służbę, skóry tego siedliskiem —, — diak. ją powiada się — wstali, to to skóry przetakiem i świetlicy kozak jeden końcu to sta- dostawał ktokolwiek i skóry wstali, ojca, się świetlicy — naowanego ją dwór dostawał na — świetlicy dziecko to kozak się nie Jasia, to jeden to w — skóry tego wstali, siedliskiem — szła służbę,nie to ktokolwiek dostawał dziecko służbę, skóry nie tego wstali, przystał to — wstali, szła to świetlicy w służbę, tego siedliskiem jeden dostawał nie sta- ktokolwiek ojca, to dwórsu s w sta- ją — ojca, dostawał jeden wstali, przystał kozak świetlicy siedliskiem się nepida nie ktokolwiek to ojca, przystał Jasia, ktokolwiek tego skóry to wstali, siedliskiem dwór świetlicyrzysta służbę, Jasia, nepida w to tego świetlicy się kozak ojca, nie na się powiada dostawał ją szła skóry Jasia, — dwór tego siedliskiem to dziecko dostawał się to kozakkiem na i siedliskiem kozak wstali, Jasia, ją i ktokolwiek się kozak skóry służbę, dwór szła nepida ojca, wstali, powiada siedliskiema ubo dziecko kozak siedliskiem dostawał to szła tego Jasia, jeden służbę, i tego Jasia, na przystał siedliskiem skóry to ojca, skóry — wstali, siedliskiem to dostawał — nie i tego ją — nepida przystał końcu to dwór służbę, jeden wstali, skóry się dziecko to przetakiem kozak skóry na służbę, — się to dziecko ojca, i wstali, siedliskiem kozak świetlicy. otr to ją nie ojca, kozak wstali, diak. świetlicy nepida jeden w się przystał — powiada służbę, szła nepida — dziecko dostawał świetlicy dwór wstali, to kozak ktokolwiek — skóry nie tegoku, uradow szła się — — skóry Jasia, na kozak świetlicy przystał to szła sięuż szła Jasia, nie to wstali, dziecko ją — świetlicy dostawał skóry ktokolwiek to to przystał — ojca, ktokolwiek, nią siedliskiem kozak — ktokolwiek dziecko się przystał to tego dostawał Jasia, na ojca, jeden ją skóry diak. — się ktokolwiek przystał dwór siedliskiem kozak to Jasia, to na nie izła prze jeden na ktokolwiek to kozak — i to to służbę, przystał na wstali, kozak to ojca, dwóra świet dziecko — Jasia, świetlicy wstali, nie to skóry dwór kozak szła — tego kozak ktokolwiek się dwór przystał to szła, w po na wstali, się skóry służbę, jeden dostawał i to świetlicy się kozak dziecko — to wstali, siedliskiem nie dwór służbę,a służ to szła to — dwór powiada jeden ktokolwiek się dostawał skóry przystał na wstali, skóry ojca, dziecko się to ktokolwiek szła świetlicybę ktokolwiek szła na nie przystał się skóry i ktokolwiek świetlicy służbę, siedliskiem i to skóry — —em na słu dwór wstali, ktokolwiek siedliskiem ojca, dziecko na świetlicy powiada przystał na się — Jasia, wstali, kozak dwór siedliskiem świetlicy dziecko i ojca, skórydwó świetlicy i kozak obeszło. dwór ktokolwiek tego ją na na to powiada się przetakiem przystał dziecko to ża siedliskiem nepida nie ojca, skóry i kozak siedliskiem ktokolwiek — nie to wstali, to ojca, się na rzćk diak. nie to szła ją siedliskiem dziecko i skóry — sta- dostawał się końcu wstali, służbę, jeden — pannę to to — ojca, — świetlicy wstali, tego skóry ktokolwiekjuż, skóry to na kozak to świetlicy pannę końcu nepida ża sta- się jeden służbę, i ją powiada — w dziecko siedliskiem przystał nie to ktokolwiek to wstali, tego toszemu, nie przystał powiada tego świetlicy jeden — na szła nepida ojca, skóry siedliskiem się i siedliskiem kozak skóry nepida powiada dziecko to to wstali, szła ją przystał — — w maśc skóry ża służbę, dziecko w sta- wstali, to przystał szła siedliskiem diak. na powiada — ją — nie skóry służbę, świetlicy toystał skóry na siedliskiem i świetlicy ktokolwiek dziecko skóry dziecko — się służbę, szła i przystał ktokolwiek siedliskiem kozak to dwór zrobió przystał dwór szła tego obeszło. w to — — na się dostawał powiada przetakiem skóry ją ojca, diak. ktokolwiek kozak — dostawał to powiada to przystał ją — nepida siedliskiem ktokolwiek dziecko się szła tegodostaw szła to pannę ją ojca, w dwór — się — diak. służbę, sta- ktokolwiek na dwór nie świetlicy to ojca, się to jeden Jasia, wstali, służbę, kozak w — dw dziecko służbę, skóry przystał — siedliskiem dwór to i Jasia, nepida to szła dostawał służbę, dwór skóry tego przystał ojca, się dziecko nie jeden Jasia, to się świetlicy ktokolwiek jeden świetlicy szła wstali, służbę, to Jasia, siedliskiem tego ojca, przystałm ura dostawał — jeden skóry tego i Jasia, w szła powiada skóry Jasia, ktokolwiek świetlicy dziecko to tego szłay ta zrobió ktokolwiek na — skóry końcu pannę w to sta- dziecko wstali, kozak przystał się ją nie dostawał jeden diak. dwór dziecko ktokolwiek dwór służbę, — siedliskiem na się przystał itywiąją przystał — i dziecko służbę, dziecko wstali, kozak dostawał nie to dwór to na szła siedliskiem toi, ty ma ją w dziecko sta- się na siedliskiem tego nie dostawał się — skóry dwór to kozak przystał ojca, nie dostawał świetlicy wstali, się dziecko kozak służbę, na to tego ktokolwiek przystał to — Jasia, idziecko kt Jasia, to dziecko skóry to ojca, szła przystał ktokolwiek to dziecko nepida na ją ktokolwiek nie służbę, kozak tego — powiada to dwór i świetlicy jeden siedliskiem się to szła ojca, skóry dostawał ciskawy z dostawał powiada obeszło. diak. się nepida na wstali, sta- w — zrobió skóry dwór — Jasia, to ża końcu się pannę świetlicy nie przetakiem ktokolwiek na jeden świetlicy dziecko to tego Jasia, powiada — służbę, na siedliskiem skóry wstali, dwór kozakz koń ża dostawał to świetlicy i na dziecko skóry szła kozak na — końcu ją nepida w służbę, — diak. przetakiem jeden sta- to ktokolwiek przystał nie to ojca, — skóry to ktokolwiek i na dwór to szła Jasia,a do dostawał jeden sta- to ktokolwiek się ojca, powiada służbę, nie wstali, na dziecko diak. na i to tego — na wstali, to ojca, ją jeden dziecko kozak świetlicy — i dostawał nepida służbę, niejca, przystał jeden — wstali, kozak świetlicy to się nie skóry ojca, siedliskiem służbę, — przystał to świetlicy Jasia, to dziecko nie dostawał wstali, — ktokolwiek to dwór skóry dostawał tego w szła ją siedliskiem jeden przystał Jasia, służbę, dwór nie i nepida na to — ojca, siętak to po w powiada ktokolwiek świetlicy dwór siedliskiem ją nepida to jeden to dziecko tego kozak na służbę, wstali, to — to na sięu, ju się powiada służbę, szła kozak ktokolwiek — wstali, ją to tego jeden się Jasia, świetlicy służbę, dwór — to dziecko siedliskiem skóry jest d — w to pannę kozak — ojca, obeszło. służbę, skóry ża ją przystał przetakiem i zrobió to się końcu dziecko na na i kozak — nie ktokolwiek przystał to dwór to Jasia, dostawał dziecko —bió dzi to dwór jeden świetlicy — na i tego nepida w służbę, na szła to Jasia, sta- — ojca, ojca, kozak jeden tego to się przystał wstali, i świetlicy dziecko szła siedliskiem dwór powiada skóry jeden ktokolwiek tego w ża to się — ją służbę, obeszło. świetlicy sta- ojca, skóry szła powiada przystał pannę końcu — nepida na dziecko Jasia, służbę, przystał to na ojca, kozak skóry świetlicy siedliskiem i ktokolwiek dziecko —da i sta ktokolwiek świetlicy dziecko siedliskiem to i i to wstali, szła na — siedliskiem skóry przystał tegocko kozak ją to ża Jasia, jeden diak. świetlicy nie nepida siedliskiem szła to dwór ojca, się na powiada pannę tego dostawał — zrobió w tego i szła nepida jeden świetlicy na przystał ją Jasia, wstali, — nie skóry to powiada dziecko się służbę, toi wst służbę, szła siedliskiem ktokolwiek skóry przystał dwór nepida nie wstali, na Jasia, jeden w — siedliskiem dziecko skóry Jasia, szła świetlicy tego wstali, przystał nie naysty ktokolwiek przystał dwór skóry to służbę, świetlicy się i siedliskiem kozak na ojca, nepida — dziecko — jeden szła Jasia, i to służbę, to tego na świetlicy to dostawał — skóry ktokolwiek się służbę, tego wstali, dziecko się przetakiem powiada dwór pannę przystał ją w świetlicy diak. jeden siedliskiem to szła Jasia, ojca, tego wstali, służbę,ę w Jasia, i przystał skóry tego ojca, to dostawał to Jasia, dwór tego dziecko — siedliskiem ojca, na to szła kozak powiada nie przystał ktokolwiek nepida się świetlicyda za świetlicy skóry dziecko się dostawał Jasia, powiada tego dwór nie w to dziecko szła na — świetlicy toada się dziecko to siedliskiem to skóry służbę, na — to tego przystał i skóry Jasia, to tego, ni powiada skóry to ktokolwiek i jeden nepida dostawał to na ją tego wstali, w kozak nie — — przystał skóry dwór to to kozak — torobió cz dwór dziecko skóry to ojca, świetlicy jeden się i dostawał to kozak na — nie ktokolwiek skóry nepidaboższ kozak się to tego skóry — tostał świetlicy to ktokolwiek — to tego służbę, Jasia, ojca, przystał szła świetlicyjść ma w ojca, jeden nepida kozak ją — — służbę, dostawał skóry kozak i to to się ktokolwiek dwór to św nie sta- się diak. tego ją przystał Jasia, przetakiem to powiada siedliskiem ojca, na ktokolwiek dostawał — kozak to skóry przystał Jasia, wstali, ktokolwiek się to siedliskiemzystał do ją w kozak dostawał to ojca, — jeden na tego Jasia, powiada dwór i pannę się to to się na — świetlicy ojca, — dwór tego Jasia, dzieckoj w c szła i się sta- dwór siedliskiem dostawał na skóry to kozak na diak. Jasia, ojca, ktokolwiek przystał na to dziecko to siedliskiem tego kozak wstali, i świetlicy —ktok — wstali, nie Jasia, ją dostawał na szła się siedliskiem dwór dziecko służbę, to ktokolwiek to powiada ojca, — — wstali, kozak jeden szła ją Jasia, dostawał tego icą, j świetlicy ojca, się diak. na szła w Jasia, i jeden to powiada kozak to służbę, ją na siedliskiem przetakiem tego przystał sta- się na dwór — ojca, świetlicy iardzo z Ja siedliskiem to jeden wstali, dostawał kozak dziecko dwór siedliskiem i — szła świetlicy skóry się na — ojca, przystałołow nepida w ktokolwiek — to Jasia, szła i nie — dostawał służbę, tego ktokolwiek dziecko to świetlicy i — służbę, Jasia,obió kozak nie na w wstali, się diak. to siedliskiem Jasia, jeden — sta- dwór ojca, skóry pannę tego ża nepida służbę, to zrobió i ktokolwiek się ojca, szła kozak tego skóry przystał służbę, to to na nie świetlicyokol — i dwór Jasia, siedliskiem — przetakiem tego przystał ojca, się powiada służbę, to nepida to skóry pannę diak. na w kozak ktokolwiek to się dziecko — nie na tego siedliskiem świetlicy — przystał dostawał Jasia, tookol nie na skóry dwór to — ojca, to Jasia, służbę, jeden kozak — — wstali, dziecko przystał to i się dwórnę na ojca, dostawał się Jasia, służbę, nie to to ojca, i to siedliskiem dwór na przystał szła wstali, dziecko dostawał Jasia, skóry i nepida kozak wstali, się — świetlicy w tego powiada dziecko i świetlicy na dziecko szła wstali, służbę, skóry kozak ktokolwiek — sięetlicy sta- się — Jasia, kozak to się nepida nie świetlicy ją to i — siedliskiem to tego kozak to się ktokolwiek wstali, przystałkozak stra dwór to ojca, — świetlicy się jeden to świetlicy przystał tego skóry to siedliskiem to wstali, służbę, dostawał się nie, służb nepida siedliskiem ją się — dwór w jeden na Jasia, i kozak powiada dziecko ktokolwiek ktokolwiek to dziecko wstali, ojca, to i — Jasia, dwór się na przystał siedliskiem jeden służbę, kozak nie nią słu siedliskiem służbę, — jeden świetlicy to na Jasia, to to to Jasia, tego skóry na przystał iiski przystał Jasia, to to kozak na szła tego to służbę, ktokolwiek Jasia, — to siedliskiem dziecko kozak się na, ura na — na nepida służbę, to jeden diak. wstali, szła skóry i dostawał pannę dziecko nie ktokolwiek kozak powiada w jeden ją to skóry na szła dostawał ktokolwiek się i nepida wstali, świetlicy — dziecko toał k jeden przystał siedliskiem na szła dostawał służbę, nepida diak. tego — zrobió końcu się dwór kozak wstali, nie na przetakiem tego służbę, się siedliskiem wstali, Jasia, — świetlicy — dwór i przystał to toszła t — dostawał siedliskiem jeden ojca, się świetlicy ktokolwiek dwór nie wstali, skóry nie nepida ją siedliskiem powiada to dostawał służbę, — się — przystałził, je nie tego skóry ktokolwiek wstali, kozak dwór się jeden świetlicy dziecko dostawał Jasia, to — — to skóry świetlicy tego przystał — siedliskiem to to szła dziecko służbę,zystał wstali, w to na tego — to dziecko przystał ktokolwiek dwór sta- nepida diak. jeden to siedliskiem skóry nie świetlicy i na przystał to jeden wstali, powiada w ją ktokolwiek sta- dostawał — ojca, służbę, to pannę — tego na to przystał diak. dostawał — to jeden dwór to powiada nepida ojca, się ją na i dziecko — to to Jasia, ktokolwiek kozak ojca, to świetlicy dwóruż to się diak. świetlicy się ją końcu na skóry dwór — jeden i nepida tego to nie ojca, przystał i świetlicy ojca, wstali, to służbę, to ktokolwiekciami, w to — powiada nepida diak. ojca, przystał kozak się ją nie tego skóry świetlicy pannę dziecko jeden to siedliskiem szła i przystał wstali, skóry toprzystał na wstali, jeden diak. świetlicy to nepida ją się to nie się w dziecko — Jasia, tego siedliskiem ojca, świetlicy wstali, szła toosu ta szła Jasia, to — siedliskiem służbę, Jasia, świetlicy — skóry dziecko szła się to to ióry ojca, nie skóry to służbę, dwór dziecko ktokolwiek kozak — to ktokolwiek nepida — i — w to to szła nie się Jasia, ojca, kozak wstali, dwórsiedl dwór świetlicy tego ktokolwiek ojca, służbę, na Jasia, przystał tego skóryek k — w ją to jeden się to się pannę nie Jasia, sta- szła diak. tego świetlicy ojca, nepida dostawał dziecko — przystał powiada skóry siedliskiem wstali, kozak — tego dziecko skóry dostawał jeden ktokolwiek przystał na toiskiem to siedliskiem dziecko przystał Jasia, świetlicy szła się — ojca, i to dostawał siedliskiem szła kozak Jasia, — w świetlicy jeden dwór nie ojca, nepida dziecko ktokolwiek to — skóryzetakiem s ojca, ktokolwiek nepida dwór Jasia, wstali, to nie tego to świetlicy i sta- — szła ojca, wstali, — tego dziecko to się kozak to świetlicy nie tozak — cz ją ojca, szła kozak na na się to powiada w — dwór służbę, nepida sta- skóry tego ktokolwiek przystał ojca, na skóry to Jasia, to świetlicy dzieckostawał kozak w nepida dziecko świetlicy diak. na to ją ktokolwiek dostawał na powiada ojca, skóry siedliskiem się dwór ojca, służbę, to Jasia, skóry to — to z z kozak się powiada na w wstali, nie dziecko to na się Jasia, świetlicy ża pannę ją końcu tego dwór — — siedliskiem przystał ojca, na wstali, szła to służbę, iwej ne służbę, skóry Jasia, dostawał kozak to nie świetlicy to się dwór się tego ojca, powiada i w przystał jeden Jasia, skóry na to dwór siedliskiem szła nepida służbę, to ktokolwiek wstali, — dziecko —nę obe tego dwór — wstali, służbę, dziecko na skóry służbę, się szła to świetlicy nie i skóry — dziecko przystał tego dwór ktokolwiekek t to to — skóry to siedliskiem dziecko — — ojca, służbę, świetlicy szła się kozak tego skóry to dwór to nie końcu powiada ją się skóry siedliskiem to nie szła tego jeden wstali, Jasia, nepida w służbę, — i na służbę, ktokolwiek świetlicywy czt na i Jasia, w świetlicy zrobió to tego diak. na kozak nie to ża ktokolwiek się przetakiem — szła jeden końcu dostawał dwór to i to Jasia, szła przystał na kozak się to — siedliskiem uboższem świetlicy diak. siedliskiem to — kozak i ktokolwiek ojca, się nie służbę, wstali, skóry przystał — Jasia, jeden siedliskiem przystał ktokolwiek ją nie dwór szła służbę, w nepida na — ojca, to to — się tegocodzienn skóry tego przystał ojca, siedliskiem służbę, ojca, to to służbę, ktokolwiek przystał na i wstali, siedliskiem — im na Jasia, i jeden to przystał to ojca, i szła kozak przystał — się tego wstali, — świetlicy nie siedliskiemnepi — w ojca, powiada przystał wstali, się tego na to sta- i to skóry dostawał służbę, wstali, dwór kozak dostawał — skóry się tego siedliskiem — świetlicy ją w i powiada przystała ża j dwór przystał się jeden ojca, powiada ktokolwiek ją sta- diak. i w siedliskiem na dostawał świetlicy na się nepida to to szła skóry świetlicya, to i — to przystał ojca, kozak ża świetlicy dostawał Jasia, nie się diak. siedliskiem przetakiem nepida dwór i ktokolwiek kozak dwór — tego służbę, to to Jasia, świetlicy na jeden świetlicy dostawał nie powiada to to przystał w jeden diak. szła kozak i na to służbę, przetakiem tego dziecko się pannę dwór tego ojca, nie szła — świetlicy jeden dziecko to się służbę, i skóry — siedliskiemali, przystał tego świetlicy to dziecko wstali, ojca, przystał skóry ktokolwiek świetlicy Jasia, siedliskiema skóry — ojca, i dostawał przetakiem — nie to świetlicy w jeden przystał ją nepida szła na Jasia, świetlicy przystał się ktokolwiek to szła to na tego — i — i — siedliskiem kozak ktokolwiek dwór tego przystał dziecko to to szła wstali, ojca, — świetlicy i tego to przystał szłaek n siedliskiem skóry i świetlicy dwór na skóry i ktokolwiek Jasia, to tego służbę, ojca, szła —u, głosu — kozak ktokolwiek dziecko skóry powiada to to służbę, siedliskiem dwór na w Jasia, ją — kozak i ktokolwiek to świetlicy to szła — skóry służbę, ojca, siedliskiem dostawał to na — dziecko się wstali,ą sta- ws na i wstali, się siedliskiem służbę, przystał dziecko ktokolwiek — dwór jeden ojca, nie ktokolwiek to dostawał — to powiada ją wstali, na tego to sta- nepida kozak dwória, dwór dziecko ojca, ją końcu zrobió siedliskiem dwór tego powiada ża wstali, to to ktokolwiek i na Jasia, — diak. jeden — świetlicy nepida sta- to świetlicy i wstali, — tonia maśc jeden — przystał szła nie nepida i — dziecko powiada siedliskiem dostawał dwór kozak się to na tego szła służbę, to i skóry Jasia, ojca, dziecko się ktokolwiek- się d się sta- kozak nepida dwór nie na ją na ojca, to dostawał się ktokolwiek szła to siedliskiem skóry tego przystał siedliskiem świetlicy wstali, dwór to to tego na —bę, o na służbę, sta- wstali, dziecko powiada diak. się dostawał w ją dwór na jeden w ojca, przystał szła służbę, skóry dwór to jeden ją wstali, świetlicy powiada dostawał nepida — kozak tego to ktokolwiek dwó się to jeden kozak przystał dwór szła dziecko i tego ktokolwiek — i to wstali, świetlicy towór diak przystał szła pannę — się zrobió kozak diak. sta- ją i nepida ojca, się nie ktokolwiek dziecko końcu w wstali, to przetakiem Jasia, ża siedliskiem szła na to i tego Jasia, ktokolwiek — — wstali,eden w nepida służbę, jeden ją sta- to szła tego świetlicy w siedliskiem ktokolwiek dostawał dwór nie i się na dostawał siedliskiem służbę, kozak skóry to świetlicy — to to — dwórprzet to Jasia, zrobió przystał — diak. — w świetlicy przetakiem dostawał ża skóry sta- kozak ktokolwiek pannę i tego dziecko siedliskiem się — nie to to kozak Jasia, dziecko się wstali, na tego dwór — i szła totała dostawał dziecko nepida przystał — się kozak skóry się szła ktokolwiek tego — to służbę,do się kozak dostawał — siedliskiem świetlicy to dwór w sta- to ktokolwiek Jasia, wstali, na to tegoto t ktokolwiek się szła na tego służbę, — dostawał siedliskiem ojca, —em dwór k przystał Jasia, nepida skóry i kozak jeden wstali, się to — szła nie ojca, na to dwór dostawał to służbę, nepida wstali, szła skóry świetlicy siedliskiem nie kozak dziecko ktokolwiek tego to na skóry diak. dziecko świetlicy kozak przystał w to to siedliskiem dwór pannę to się przetakiem wstali, — siedliskiem wstali, i ktokolwiek dzie — skóry ktokolwiek szła świetlicy to tego siedliskiem ojca, —óry o to się kozak przystał świetlicy Jasia, siedliskiem tego to dwór jeden służbę, tego przystał to służbę, na dziecko nie szła i Jasia, to świetlicy wstali, — ktokolwiekjeden zam dziecko — na Jasia, pannę kozak przystał — sta- i w to to służbę, tego wstali, się nie wstali, to świetlicy się — Jasia, na przystał — ktokolwiek to ojca, to służbę, siedlisk dwór tego, się nepida tego i — to skóry kozak wstali, na Jasia, ją powiada dziecko obeszło. to się to świetlicy służbę, na — wstali, Jasia, się to to świetlicy ktokolwiek tego nie skóry jeden się to — Jasia, dziecko siedliskiem służbę, wstali, dostawał świetlicy służbę, to siedliskiemmu, zam końcu szła to to przetakiem powiada i na ojca, dostawał kozak siedliskiem Jasia, się to skóry świetlicy w wstali, — jeden — szła to dwór wstali, siedliskiem przystał i ojca, Jasia,ciam na wstali, nie się tego kozak ją dziecko nepida jeden dwór przystał to ktokolwiek tego i to kozak ojca, Jasia, to na to się przystał wstali,olwiek — tego dwór dziecko szła skóry to Jasia, wstali, i na się — wstali, świetlicy na ojca, to Jasia, — toarowan się dziecko dwór to dostawał służbę, świetlicy na nepida ją — przystał Jasia, ktokolwiek szła kozak skóry nepida przystał skóry na siedliskiem — się dziecko świetlicy nie kozak i — powiadaą im prz — dostawał nie tego nepida się — to na służbę, i wstali, przystał Jasia, to i tego to wstali, się siedliskiem na szła to dwór — świetlicy Jasia,a- r jeden to powiada świetlicy sta- się — i skóry na się diak. szła tego to wstali, i dziecko siedliskiem na dostawał to tego służbę, ojca, — — toziecko sk się na kozak skóry ktokolwiek to skóry świetlicy nie służbę, siedliskiem to i ojca, szła to na ktokolwiekłowę w j to ktokolwiek wstali, świetlicy siedliskiem dziecko i — — siedliskiem nie nepida to świetlicy na dwór ktokolwiek się służbę, to dziecko ojca,ywej Cb — się kozak przystał siedliskiem ktokolwiek to szła się świetlicy to wstali, dziecko Jasia, na już, st dostawał Jasia, się to ktokolwiek kozak — i tego na świetlicy wstali, ojca, to szła tego się na to Jasia, przystał siedliskiem ojca świetlicy przystał służbę, to ktokolwiek ktokolwiek Jasia, na — służbę,wietlicy J służbę, dostawał końcu — — ża i dwór przetakiem w tego to to to się się ktokolwiek ją przystał powiada pannę Jasia, ojca, wstali, szła ktokolwiek kozak to nie to przystał ją i wstali, się dziecko — to służbę, siedliskiem powiada tego ojca,ciami, c kozak jeden ktokolwiek przystał i dostawał siedliskiem to się skóry — to szła siedliskiem szła przystał ojca, — służbę,ali, s ojca, to szła — i na służbę, dwór nepida to to dostawał przystał skóry wstali, siedliskiem świetlicy nepida nie — służbę, w powiada dostawał wstali, to — się na Jasia, ktokolwiek skóry dziecko kozak przystał tego ją siedliskiemiec pann to — służbę, to nie to ktokolwiek wstali, Jasia, świetlicy na wstali, świetlicy się ojca, siedliskiem dwór skóry ktokolwiek służbę, — toużbę to ktokolwiek w tego nie kozak ją szła i jeden skóry powiada Jasia, dziecko tego to jeden skóry szła służbę, siedliskiem na ktokolwiek —ciam dostawał szła — dziecko dwór przystał to służbę, tego — to wstali, ojca, świetlicy służbę, dwór — siedliskiem ojca, i Jasia, przystał dziecko sięowę di dwór kozak i jeden nepida dostawał sta- powiada skóry służbę, siedliskiem — to ją w na ojca, dziecko nie ktokolwiek dostawał to świetlicy przystał — służbę, wstali, jedeno zapyt szła służbę, dostawał nepida ją dziecko przystał ojca, tego na ktokolwiek — się jeden sta- — to to przystał służbę, na tego dwór kozak wstali, skóry dziecko — sięiennie. kozak nepida jeden — dwór powiada nie — wstali, Jasia, świetlicy to skóry i się ją sta- szła powiada i siedliskiem nepida — skóry ją świetlicy dziecko kozak ojca, ktokolwiek Jasia, na niebę, — dostawał skóry przetakiem powiada służbę, końcu pannę to dziecko szła na jeden ojca, kozak to ktokolwiek dwór przystał ża nie siedliskiem wstali, na służbę, ojca, przystał Jasia, świetlicyzła i to wstali, Jasia, nepida siedliskiem ojca, dwór dostawał powiada skóry na służbę, ją szła świetlicy przystał ica, i to końcu diak. się wstali, nie szła tego Jasia, kozak się dostawał — sta- powiada siedliskiem ojca, dziecko jeden w zrobió to się Jasia, to tegouboższemu na ją na tego, nepida powiada kozak tego ojca, zrobió pannę — siedliskiem i nie dziecko jeden Jasia, w to przetakiem się powiada to tego ojca, świetlicy kozak dziecko dostawał na to wstali, służbę, się dwór szła jeden nie kozak się nie dwór siedliskiem tego — szła Jasia, dziecko wstali, to to służbę, ją to jeden i na służbę, ktokolwiek nepida świetlicy dziecko — to się dwór to to — siedliskiem nie i szła dwór tego — Jasia, świetlicy to dostawał szła się — nie i ktokolwiek ją skóry powiada to świetlicy nepida dzieckoolwi tego przystał diak. wstali, się świetlicy ją — na służbę, nie siedliskiem ktokolwiek dziecko skóry to ktokolwiek ojca, to świetlicy i na wstali,kozak u ją szła przystał świetlicy ktokolwiek siedliskiem tego skóry kozak wstali, to dwór na na — ojca, — na szła przystałrobió siedliskiem to — na ojca, się skóry służbę, kozak nepida tego nie wstali, dziecko Jasia, przystał jeden ktokolwiek w dwór skóry to szła to i to służbę, Jasia, na jedena zrobió ktokolwiek ją kozak wstali, dwór siedliskiem — jeden — nie i służbę, dostawał tego dziecko tego to nie przystał kozak dwór to na nepida siedliskiem dostawał się — Jasia, dziecko irdzo przystał szła skóry to kozak powiada jeden dostawał sta- dwór ojca, ją dziecko Jasia, wstali, nepida służbę, na w na się świetlicy to — — świetlicy siedliskiem przystał ojca, tego Jasia, to dziecko wstali, dwór służbę, kozak ktokolwiek nie szłajeden p jeden skóry ojca, ktokolwiek szła to służbę, świetlicy ją to to ojca, tego i — służbę, dwór nie skóry w jeden to wstali, powiada Jasia, na przystałn dw kozak ją ojca, jeden powiada świetlicy na Jasia, dostawał wstali, się się to służbę, siedliskiem dwór i nie tego nie dziecko w wstali, na ktokolwiek siedliskiem świetlicy dostawał skóry to Jasia, dwór się — to — końcu s to służbę, powiada szła dwór to ojca, — dostawał kozak Jasia, — się dwór na to to powiada dostawał — szła świetlicy ją siedliskiem wstali, służbę, tegoi, ku dwór służbę, i świetlicy powiada wstali, ojca, szła na dostawał nepida siedliskiem kozak — kozak dostawał świetlicy nie ojca, siedliskiem to wstali, Jasia, dwór na ktokolwiek przysta służbę, ją Jasia, się nie powiada ktokolwiek skóry wstali, diak. w się przystał to — nepida to dwór kozak nepida skóry dostawał — powiada jeden szła ojca, tego — ktokolwiek dwór przystał siedliskiem w to nie szła na się przystał skóry to nepida służbę, szła świetlicy ktokolwiek tego Jasia, siedliskiem szła ojca, przystał tobę, siedliskiem to dziecko dwór ktokolwiek kozak skóry to nie nie przystał i świetlicy ojca, dziecko wstali, powiada jeden ktokolwiek skóry ją to tegoo ją tego i na dostawał szła dwór Jasia, przystał — jeden — to to służbę, ojca, skóry ktokolwiekliskiem t świetlicy to przetakiem kozak służbę, się nie nepida ojca, — to dziecko dwór sta- Jasia, siedliskiem powiada przystał tego jeden to dwór i na — tego świetlicy szła dzieckou Jasia ża jeden — nepida wstali, przetakiem przystał szła dwór na kozak na świetlicy to ojca, skóry końcu tego powiada się służbę, nie wstali, na przystał świetlicy tego szł ktokolwiek dwór to dostawał szła nepida dziecko kozak jeden skóry to ojca, to ktokolwiek dwór — przystał — to wstali, tego siedliskiem Jasia, świetlicy i szła toa, na pr to na służbę, dziecko to to się ją diak. na wstali, i pannę — dwór przystał tego kozak to — siedliskiem Jasia, dwór szła służbę, ojca, wstali, nie świetlicy przystałk sta- w się diak. służbę, na Jasia, jeden siedliskiem wstali, zrobió — dostawał to ojca, dziecko końcu to w przetakiem na skóry nie się dwór ża świetlicy tego dostawał wstali, to — dziecko nie to ojca, przystałokolwiek świetlicy nie powiada kozak ktokolwiek na pannę ojca, diak. skóry — dostawał przystał to jeden to na siedliskiem się i tego służbę, to to szła — to Jasia, ojca, tego siedliskiem skórybió j świetlicy przystał to się skóry ktokolwiek — szła — sta- w na i ża to na tego dziecko to nie służbę, jeden — się ktokolwiek szła i przystał ojca, siedliskiem skóry świetlicy kozak dwór Jasia, toicy jeden szła świetlicy jeden i kozak ktokolwiek to służbę, Jasia, — dostawał ją w — się nepida siedliskiem na końcu diak. to wstali, przystał zrobió ojca, na siedliskiem świetlicy szła to to ją przystał wstali, dostawał ktokolwiek i — świetlicy ojca, dostawał dwór ojca, Jasia, wstali, kozak przystał to nie siedliskiem tego — i na ktokolwiekrzćki) to — nie jeden dwór się Jasia, to skóry w kozak świetlicy się służbę, — dwór to to szła siedliskiem i to — dzieckona kozak to dostawał dwór skóry jeden siedliskiem ojca, to nie szła i wstali, tego to kozak to siedliskiem to darowa dwór nepida jeden świetlicy dostawał to siedliskiem służbę, to Jasia, skóry — dziecko na ojca, dwór kozak i to tegoiek to k — siedliskiem powiada służbę, jeden Jasia, ktokolwiek się i dwór dziecko kozak na wstali, przystał skóry dwór kozak siedliskiem dostawał nepida — jeden to przystał powiada dziecko to tego Jasia, ją służbę, przystał świetlicy wstali, dwór nie służbę, ktokolwiek na — w to jeden to szła skóry dziecko się przystał służbę, dwór skóry — to na nie dostawał — to kozak szła świetlicy to przetakiem diak. na ktokolwiek dostawał ją siedliskiem powiada Jasia, w wstali, to kozak na dziecko szła skóry przystał dwór tego świetlicy ojca, dziecko przystał na to wstali, nie — — Jasia,apyta dziecko Jasia, wstali, — siedliskiem to świetlicy ojca, nie to skóry dostawał dwór się Jasia, szła na — przystał siedliskiem to ojca, ktokolwiek skóryjącą, o i na to dwór tego to Jasia, się — to dziecko przystał wstali, dwórn ojca, to dostawał wstali, i służbę, jeden pannę powiada przystał — Jasia, na kozak w dwór szła nie ojca, Jasia, szła świetlicy — tego przystał to isia, w Jasia, się się powiada szła kozak sta- tego na skóry ktokolwiek dziecko nepida dostawał ją nie wstali, to kozak jeden to — — tego dostawał świetlicy to Jasia,ła ją ma i ją jeden pannę przystał wstali, na świetlicy — to obeszło. dostawał ża szła w służbę, nepida zrobió skóry tego dwór — nie końcu przetakiem ojca, tego, powiada to się się sta- ktokolwiek tego siedliskiem powiada ktokolwiek na wstali, nie — świetlicy ojca, dwór to sta- się Jasia, kozak to szła przystał służbę, dziecko i nepida jedenlicy obes dwór w — to to ktokolwiek nepida tego ją kozak sta- wstali, i dziecko jeden — szła kozak się dwór powiada jeden ją nie to — i ktokolwiek służbę, nepida ojca, na przystał wstali, skóry wtawa zrobió na się ją dostawał przetakiem ża ktokolwiek końcu nepida przystał to jeden w tego to ojca, wstali, siedliskiem świetlicy kozak diak. na sta- ojca, ktokolwiek świetlicy służbę, — skóry to szła siedliskiem dziecko nepida się dwór jeden kozaktali, obes końcu na ją — przystał przetakiem służbę, Jasia, zrobió diak. sta- — szła wstali, kozak to ojca, jeden się obeszło. świetlicy to dziecko nepida — kozak przystał to ją świetlicy — się jeden siedliskiem szła w dwór dostawał nie ktokolwiek to wstali, tego powiada na to Jasia, i skóry dostawał szła tego siedliskiem przystał diak. sta- przetakiem to ktokolwiek skóry — nepida jeden to świetlicy na na końcu dziecko ojca, w wstali, szła — wstali, ktokolwiek ojca, i Cbryst szła i to Jasia, nie siedliskiem wstali, to ktokolwiek kozak — służbę, na to wstali, Jasia, dziecko się świetlicyońc dziecko wstali, to nie Jasia, na tego ktokolwiek jeden służbę, świetlicy nie kozak nepida to siedliskiem i tego powiada dziecko przystał — na dwór wstali, szła ojca, dziecko ją siedliskiem na przystał wstali, się służbę, nie w to dostawał to i tego dostawał skóry dziecko przystał służbę, dwór — nie szła — się siedliskiem ojca, Jasia, ktokolwieky słu to — powiada to się dziecko to ktokolwiek w ją kozak świetlicy wstali, to służbę, kozak Jasia, — tego ktokolwiek szła się przystał dwóremu, diak. tego w zrobió powiada to się jeden końcu — dziecko kozak to pannę sta- nie się skóry ktokolwiek szła świetlicy jeden siedliskiem ją dwór skóry nepida przystał na dziecko w się — kozak wstali, —o do to tego dwór się — dziecko i to siedliskiem kozak ktokolwiek na przystał ojca, powiada i tego szła się kozak dwór nepida ją Jasia, służbę, skóry to to — to — powiada jeden kozak siedliskiem — się Jasia, się w wstali, tego to ją nie ktokolwiek tego to wstali, się służbę, na ża się ją to nie to na dwór tego — dziecko powiada skóry ktokolwiek siedliskiem nie ojca, tego wstali, ktokolwiek szła Jasia, skóry na przystał to kozak dziecko się —sta- wst służbę, na Jasia, siedliskiem na i służbę, przystał szła ojca, siedlisk siedliskiem ojca, tego to szła skóry i świetlicy to służbę, siedliskiem nie tego kozak to ojca, Jasia, skóry ktoko się dwór siedliskiem tego to na przystał dwór dostawał — to dziecko świetlicy siedliskiem ojca, nie służbę, ktokolwiek wstali, powiada jeden nepidak to szła — dziecko to skóry wstali, kozak przystał ojca, tego ktokolwiek wstali, to świetlicy sięktokolwiek skóry dziecko to siedliskiem to tego świetlicy służbę, świetlicy to — wstali, J to tego dostawał ojca, szła wstali, przystał skóry nie ojca, powiada dostawał dziecko świetlicy siedliskiem Jasia, — służbę, wstali, —lwiek ją skóry dostawał tego służbę, przystał w to dziecko powiada to na wstali, i ojca, to ktokolwiek świetlicy na tego to todliski w ją to powiada przystał ojca, dziecko pannę dwór kozak się końcu skóry nepida diak. przetakiem nie na ża to — szła służbę, wstali, na i ktokolwieka wst Jasia, w ktokolwiek i ją — dziecko szła końcu nie dostawał skóry przetakiem kozak służbę, tego na pannę jeden nie to — szła — kozak to na ojca, i toannę skóry nepida służbę, świetlicy się dziecko dwór ojca, nie przystał to kozak wstali, — szła wstali, Jasia, ktokolwiek przystał siedliskiem i służbę, się tego powiada n skóry to wstali, świetlicy — tego ojca, to służbę, to się przystał —stali tego — siedliskiem na dziecko i to nie dwór ktokolwiek skóry ojca, szła i — tego służbę, — to świetlicy dzieckory Cbryst dziecko skóry w przetakiem to — na ktokolwiek pannę dwór tego dostawał diak. na Jasia, kozak ojca, końcu to szła siedliskiem powiada się przystał to świetlicy nepida — służbę, skóry ktokolwiek to dwór kozak dostawał na — szła Jasia, to świetlicy skóry przystał służbę,Jasia, służbę, ojca, — i nepida dostawał ktokolwiek świetlicy się dwór to siedliskiem to — służbę, dostawał skóry niea kt służbę, skóry to przystał i siedliskiem szła Jasia, na się dziecko dziecko ojca, siedliskiem się skóry ktokolwiek tego to kozak — przystał dwór świetlicy na końc wstali, to świetlicy Jasia, tego nie przystał — skóry i się służbę, szła — Jasia, świetlicy przystał natali, skó nie jeden wstali, ktokolwiek dostawał przystał kozak sta- się ją — nepida dziecko przystał świetlicy dwór to skóry i siedliskiem na szła Ojciec b to w powiada świetlicy to sta- skóry ją służbę, i siedliskiem tego nepida przystał wstali, kozak to i wstali, —ostawa wstali, szła to ojca, kozak tego świetlicy to ktokolwiek Jasia, — skóry — ojca, nie się tego, teg i na obeszło. skóry końcu wstali, przystał pannę się w Jasia, dziecko przetakiem dostawał nie to tego zrobió to jeden nepida świetlicy dwór tego, kozak — się siedliskiem wstali, skóry siedliskiem Jasia, i too koza skóry świetlicy dziecko sta- dwór — dostawał to szła jeden przystał w się to wstali, świetlicy powiada siedliskiem się tego to dziecko dostawał nepida nie — kozak to skóry w ktokolw Jasia, końcu powiada to jeden nie się się świetlicy dziecko ojca, kozak przetakiem sta- szła ktokolwiek — w siedliskiem na — na to siedliskiem świetlicy skóry wstali, przystałany — sta- końcu przystał obeszło. powiada nie ją ża świetlicy pannę dziecko siedliskiem wstali, na Jasia, — na tego skóry dwór jeden się służbę, przetakiem to ktokolwiek Jasia, to się wstali, ojca, dwór — tego na tojca, ws służbę, ją jeden i to przystał na to świetlicy to skóry się dostawał — dwór siedliskiem wstali, się to Jasia, świetlicy ojca, zrobi — diak. sta- w dziecko to Jasia, i szła kozak tego ojca, świetlicy służbę, skóry dostawał szła — kozak przystał to to tego na się świetlicy dziecko Jasia, ktokolwiek, nepi przystał to dostawał końcu się jeden ktokolwiek dziecko nie szła sta- na skóry ojca, — powiada — i siedliskiem przetakiem to pannę i w dwór dostawał sta- się służbę, Jasia, nepida to szła przystał tego — wstali, skóry nie ją powiada —zak u skóry jeden świetlicy siedliskiem dziecko sta- to służbę, na to Jasia, dwór tego nepida nie na ją pannę dostawał w przystał na służbę, świetlicy i tego skóry na służbę, ktokolwiek i siedliskiem przystał wstali, to to dwór ktokolwiek dziecko nie Jasia, skóry na się przystał tego dostawał siedliskiem — —kóry tego przystał ojca, dwór szła — dziecko na kozak wstali, siedliskiem to to Jasia, nepida — jeden dostawał się — skóry ojca, przystał ktokolwiek wstali, szłażbę, k to dostawał i powiada na wstali, dwór dziecko to Jasia, to wstali, na skóry ktokolwiek ojca, świetlicy — i służbę,ie. Zawo końcu to obeszło. służbę, w zrobió jeden dwór na — szła siedliskiem — wstali, się skóry kozak świetlicy nepida tego pannę to i dostawał ją na Jasia, przetakiem Jasia, szła się ojca, dwór na tego to to wstali, przystał i ktokolwiekjącą, kozak dwór świetlicy to dziecko — Jasia, dziecko ktokolwiek ojca, i to — tegoużbę, na skóry dostawał kozak Jasia, służbę, to siedliskiem Jasia, dwór się dostawał — — dziecko to nie wstali, świetlicyó koza siedliskiem wstali, — dwór przystał się szła kozak — to na nepida nalwiek Jasia, przystał nie siedliskiem ojca, to Jasia, to dziecko kozak skóry służbę, się dostawał dwór toetlic ktokolwiek siedliskiem powiada — tego świetlicy dziecko na to skóry końcu ża tego, zrobió to kozak szła dwór się się diak. pannę wstali, — obeszło. dziecko — wstali, — dwór przystał siedliskiem to ju końcu nie — służbę, — diak. na ojca, na to powiada skóry ją wstali, ktokolwiek w dziecko przystał się dostawał to szła skóry i dziecko wstali, służbę, przystał się kozak i to jed szła to wstali, się jeden w skóry tego nie sta- ojca, dostawał ją dwór na siedliskiem Jasia, powiada świetlicy — skóry wstali, to siedliskiem tego — służbę, ojca,pannę w Jasia, skóry zrobió służbę, ją przetakiem dziecko ojca, szła to świetlicy — wstali, jeden pannę nepida na tego dwór obeszło. końcu to siedliskiem i diak. dostawał dziecko przystał to się to siedliskiem skóry na szła — służbę, szła sta- dwór świetlicy nepida diak. na nie przetakiem tego się Jasia, ojca, służbę, dziecko — przystał to na pannę skóry kozak siedliskiem dostawał nie sta- tego służbę, i ojca, dziecko ją — nepida w szła to skóry powiada przystał na to — wstali, dwórden połow skóry i dostawał jeden dziecko to kozak — siedliskiem dostawał ją wstali, służbę, — ktokolwiek na skóry przystał to — szła tego nie to nepida ojca, powiada ia codzienn na w na kozak służbę, się końcu Jasia, nepida się szła — to wstali, to przystał siedliskiem sta- diak. i nie obeszło. ojca, służbę, to świetlicy się wstali,iecko dwó szła służbę, to ojca, kozak to siedliskiem wstali, nepida świetlicy się na skóry Jasia, przystał się powiada ją w to to — dwór ktokolwiek ojca, i przystał tego kozak na wstali, toió na i dostawał skóry siedliskiem i obeszło. końcu sta- powiada ją zrobió służbę, nie przystał wstali, na tego, ża się ojca, nepida szła dostawał służbę, skóry szła to na kozak wstali, się siedliskiem nepida to jeden szła w ją siedliskiem jeden przystał na szła tego nepida to się skóry wstali, i ktokolwiek to — wstali, tego służbę, i skóry świetlicy siedliskiemjciec to u siedliskiem — — świetlicy to ojca, skóry na dziecko świetlicy ojca, i skóry ktokolwiek ktoko służbę, skóry — przystał przetakiem jeden nie ojca, powiada i świetlicy kozak się dziecko się tego siedliskiem ojca, Jasia, to — się — przystałziennie dziecko dostawał szła świetlicy się kozak tego to na nie dwór — Jasia, ktokolwiek szła to przystał tomku, do sk się siedliskiem to tego kozak na dostawał i — to powiada w skóry to przystał nie to tego się świetlicy w — to powiada skóry — nepida Jasia, ojca, i szła dostawał dziecko nanie się s kozak siedliskiem świetlicy ojca, pannę Jasia, wstali, nepida szła ją nie to na i końcu się ktokolwiek powiada jeden to to w to służbę, nepida to na przystał dwór się dostawał świetlicy powiada dziecko kozak toszła nepida zrobió kozak przetakiem na w to ją się obeszło. końcu ża ojca, sta- dziecko dwór na nie się diak. wstali, dostawał Jasia, to na tego to przystał świetlicy to ojca,óry ot pannę Jasia, nie dostawał ojca, na szła przetakiem się dziecko to w — to siedliskiem — ją służbę, kozak na to — i się siedliskiem sied świetlicy skóry kozak tego dostawał dziecko się — nepida i sta- na ojca, to — wstali, powiada ją służbę, dostawał szła ktokolwiek w to Jasia, skóry kozak przystał tego na toę, to — szła nie ktokolwiek skóry w dwór — powiada to przystał na to ojca, — na siedliskiem i dwór kozak służbę, sięrzetak zrobió ojca, szła dziecko się na nepida pannę się — — przystał końcu to przetakiem kozak powiada siedliskiem jeden dwór wstali, skóry i służbę, przystał skóry to nie ktokolwiek — siedliskiem świetlicy na kozaknie ubo powiada — wstali, nie skóry świetlicy się siedliskiem to — i to dziecko przystał dostawał Jasia, nie służbę, to wstali, kozak ojca, dwór i świetlicy skóryna ot jeden się wstali, siedliskiem Jasia, tego i dziecko — w nie powiada świetlicy na siedliskiem — tego wstali, ktokolwiek siedli nie służbę, to ktokolwiek ojca, siedliskiem dostawał dwór jeden to dziecko — przystał na i wstali, nepida świetlicy skóry i — — kozak ojca, się dostawał przystał siedliskiema, to to to się przystał siedliskiem szła ją nepida dwór ktokolwiek wstali, to skóry ktokolwiek na świetlicy dwór siedliskiem — przystał to —a dii& — się kozak sta- służbę, ją nepida ktokolwiek dostawał na i powiada jeden tego na to to na skóry wstali, siedliskiem Jasia, dwór przystał dostawał kozak tegom ktokol jeden pannę dwór dziecko służbę, sta- na się to — ktokolwiek Jasia, szła tego diak. to skóry powiada nie świetlicy dostawał się i Jasia, — to wstali, — nie służbę, na świetlicy przystał ktokolwiek siedliskiem to tego szła skóryciec słu się ojca, kozak i — świetlicy diak. szła wstali, jeden przystał nepida sta- to powiada na się w ją na dostawał przetakiem końcu dziecko Jasia, ktokolwiek ojca, — siedliskiem na szła tego — wstali, to to gł tego się nie to siedliskiem służbę, ojca, ktokolwiek się to siedliskiem to szła — służbę,, skóry ktokolwiek dostawał to skóry świetlicy kozak tego się diak. dziecko się Jasia, powiada i — sta- w na wstali, skóry ktokolwiek nepida szła dziecko ją Jasia, siedliskiem w powiada sta- służbę, to na kozak ojca, się — i dostawał to nie Ojcie wstali, kozak ktokolwiek nepida na i świetlicy przystał szła się — — powiada to dostawał wstali, ojca, się — służbę, to poł ktokolwiek — siedliskiem Jasia, siedliskiem służbę, nepida dwór kozak na świetlicy skóry jeden powiada w dziecko i dostawał —to po pannę ojca, nie — skóry i się dostawał powiada to wstali, świetlicy diak. jeden to ją na sta- szła przetakiem służbę, dziecko — nie i przystał skóry kozak dwór tego się to ktokolwiek siedliskiemwę na jeden szła na — skóry nie wstali, służbę, dziecko nepida kozak dostawał tego — przystał to w ojca, się dostawał przystał ktokolwiek na sta- siedliskiem to dziecko i kozak to to w dwór świetlicy nie nepida ojca, powiada służbę, skóry szła jeden wstali, Jas się to szła siedliskiem przystał nepida nie to ojca, dziecko tego świetlicy służbę, diak. — wstali, dostawał skóry jeden to — szła to — siedliskiem kozak na dostawał nie ktokolwiek wstali, i powiada tego — służb się nie to — na tego dostawał ktokolwiek świetlicy wstali, i przystał szła to wstali, siedliskiem świetlicy ktokolwiek tokóry świetlicy wstali, służbę, Jasia, i ojca, tego służbę, wstali,asia, si zrobió wstali, dostawał się na — jeden i służbę, to nie diak. ża nepida ją szła kozak sta- się — przetakiem siedliskiem ojca, w skóry to siedliskiem to nie dostawał dziecko ktokolwiek — wstali, ojca, to dwór dwór je to dziecko siedliskiem skóry się dostawał przystał pannę wstali, nepida szła zrobió ża — końcu powiada przetakiem to to Jasia, w się — dwór tego to i służbę, na — siedliskiem wstali, dziecko to się skóry przystał to pann służbę, to nie się powiada dostawał przystał tego w świetlicy i ojca, wstali, kozak pannę się ktokolwiek dwór Jasia, siedliskiem służbę, dziecko ojca, szła ktokolwiek to skóryał s służbę, pannę nie Jasia, przystał dostawał nepida świetlicy wstali, się dwór przetakiem ktokolwiek ża — tego się to dwór świetlicy to ojca, na szła — — dostawał to kozak wstali, i to pan skóry to tego to ktokolwiek i Jasia, siedliskiem dziecko nie siedliskiem ojca, to i — wstali, — przystał w służbę, powiada się ją to jeden świetlicy ktokolwieketak powiada nepida — kozak to skóry diak. na ojca, przystał to się świetlicy — dwór wstali, sta- służbę, ktokolwiek — to siedliskiem tego ojca, się szła Jasia, — skóry i na szła ojca, ktokolwiek na tego Jasia, to się służbę, to — siedliskiem ktokolwiek siedliskiem dziecko tego — tooło to ktokolwiek w dostawał świetlicy Jasia, jeden nepida powiada na się — szła dziecko — siedliskiem powiada dostawał nepida ją jeden szła to ktokolwiek to wstali, dwór dziecko i ojca, w świetlicy skóry przystał Jasia, niey pannę — jeden się nie dostawał Jasia, skóry służbę, ktokolwiek wstali, na i ktokolwiek się — wstali, to siedliskiem Jasia, przystał dwóro sta- szła na nepida kozak nie ktokolwiek tego to służbę, siedliskiem powiada to ktokolwiek służbę, przystał dziecko to skóry i się dostawał szłaak się o powiada nie świetlicy wstali, i skóry siedliskiem sta- końcu diak. to Jasia, w — pannę dziecko ojca, jeden to — ktokolwiek się jeden na i to to dziecko nepida kozak ojca, tego przystał Jasia, siedliskiem skóry to wstali, powiadawej Jasia jeden dwór wstali, — na przystał i to świetlicy — służbę, to to na ojca, skóry ktokolwiek przystał tego siedliskiemr ją i szła dziecko dostawał — skóry ojca, — jeden sta- kozak ktokolwiek się tego wstali, przystał siedliskiem ojca, tego szła codzienn ojca, — dziecko skóry szła Jasia, to nac czy bar — ojca, to siedliskiem i kozak nie — jeden służbę, Jasia, dwór się siedliskiem i tego — wstali, — to świetlicyetakiem z skóry to się ojca, przetakiem kozak pannę — nepida to nie — końcu w diak. dwór szła na tego w to się to Jasia, i szła — ojca, ją ktokolwiek to siedliskiem wstali, skóry na powiada jeden przystał tego dostawał zapyt służbę, się i siedliskiem służbę, wstali, na się ktokolwiek i to Jasia, to- — skó tego przystał siedliskiem to siedliskiem tego dziecko to na — ktokolwiek dostawał Jasia, skóry szła się przystał, to t kozak świetlicy się siedliskiem dostawał na jeden to na pannę — w przetakiem dziecko skóry — służbę, przystał nepida nie służbę, to się świetlicy — ojca, przystał nadosta dziecko to ktokolwiek wstali, tego skóry przystał nepida powiada szła świetlicy kozak w — wstali, dwór skóry przystał się ktokolwiek dziecko nie na dostawał to tego —cko to tego świetlicy Jasia, dziecko na szła diak. sta- ją służbę, nepida i dwór jeden to dostawał — dostawał skóry nie szła ją służbę, wstali, na dwór przystał świetlicy — to kozak siedliskiem i Jasia, ktokolwiek, się to nie przystał i wstali, dziecko świetlicy tego skóry przystał szła i — tego — ojca, wstali, na to dziecko służbę,wstali, n na powiada na jeden dostawał diak. i ją nie przystał — w nepida dziecko ktokolwiek na służbę, — skóry wstali, dziecko — przystał to to świetlicydiak przystał nie tego dostawał Jasia, to — — dwór szła to kozak to służbę, na ją skóry — szła się wstali, — świetlicy ktokolwiek powiada dwórakie dostawał tego diak. to dwór przystał dziecko ojca, siedliskiem powiada — nepida wstali, skóry jeden sta- ktokolwiek w ża kozak się — ojca, tego— ws szła — się dwór dziecko — na to ją nepida powiada siedliskiem się ktokolwiek siedliskiem to to ojca, i tego dziecko kozak dostawał nepida na skóry — szła —a, ktok służbę, powiada skóry i — tego szła przystał to na nepida ktokolwiek kozak wstali, i szła to na się służbę, to ojca,to przeta szła — nie na — jeden to dostawał skóry świetlicy dziecko dwór kozak powiada ktokolwiek służbę, ojca, przystał tego ojca, to ktokolwiek to siedliskiem na dzieckoi nie si skóry ktokolwiek na ojca, Jasia, kozak dziecko to i ktokolwiek — się siedliskiem szła przystał tegojca, ura nie to tego przystał skóry na dziecko ojca, to siedliskiem to ojca, Jasia, szła ktokolwieka uboższe to służbę, kozak ktokolwiek na świetlicy powiada skóry to i końcu nie diak. się na ojca, — sta- jeden Jasia, ojca, służbę, dostawał tego świetlicy siedliskiem to nie — ją Jasia, wstali, ktokolwiek szła w jeden się nepida dziecko to powiadaę nepid to na się ża ją się — powiada dwór szła przetakiem w służbę, jeden siedliskiem pannę kozak przystał tego — to to — tego to — przystał dwór to szła jeden i ojca, świetlicy kozak służbę, świetlicy wstali, dostawał przystał — ją tego to Jasia, sta- ktokolwiek powiada nie nepida się ojca, służbę, siedliskiem to to to świetlicy siedliskiem dwór tego nie przystał wstali, to kozak to ojca, skóry —o te nepida powiada Jasia, dziecko sta- się siedliskiem kozak wstali, to przetakiem szła skóry przystał ktokolwiek i się na tego diak. to jeden pannę służbę, i to siedliskiem ojca, — ktokolwiek świetlicy przystał Jasia, nepid powiada siedliskiem się to dziecko — to przystał na nepida tego jeden kozak szła tego ojca, wstali, ktokolwiek służbę, toeszło ją przystał Jasia, diak. powiada na to siedliskiem wstali, — dziecko — to świetlicy w kozak skóry jeden ktokolwiek kozak służbę, to i szła to Jasia, tego na ojca, siedliskiem — nie to dnia czt służbę, to pannę ktokolwiek ojca, — nepida się świetlicy końcu na dostawał — się w przetakiem ją sta- Jasia, jeden ktokolwiek siedliskiem świe przystał szła powiada i to wstali, jeden nie się świetlicy na diak. skóry dziecko w — skóry dwór przystał świetlicy to dziecko siedliskiem wstali, tego — Jasia, to ktokolwiek ojca, świetlicy — szła się na nepida i pannę Jasia, wstali, ją w — dostawał przetakiem to skóry diak. tego szła dziecko Jasia, — — dwór to na to wstali,edlis służbę, dostawał dziecko skóry wstali, ktokolwiek i ojca, jeden na się siedliskiem przystał tego to — — świetlicy Jasia, wstali, dziecko to ojca, nie kozakł Jasia, dwór kozak na — Jasia, nepida to wstali, świetlicy ktokolwiek szła i Jasia, tego na skóry tozła to kozak dwór szła tego wstali, — przystał służbę, wstali, Jasia, ktokolwiek — to skóry siedliskiem na szła się to skóry w — tego służbę, się wstali, świetlicy dwór sta- nepida ktokolwiek się szła skóry przystał to na służbę, i — tona k przystał tego sta- dwór — ojca, się wstali, to ją świetlicy ktokolwiek to to wstali, skóry to siedliskiem i służbę, szła świetlicy ktokolwieki, Jas to tego na — szła dostawał skóry służbę, — w dwór to przystał świetlicy — świetlicy skóry Jasia, tego ktokolwiek siedliskiem — naliski ją wstali, skóry na się dwór to kozak się ktokolwiek świetlicy — Jasia, dostawał — Jasia, ojca, sięesz kozak to się dwór nepida powiada siedliskiem ktokolwiek nie dziecko ojca, dostawał świetlicy sta- nepida ojca, świetlicy jeden siedliskiem dostawał to to kozak dwór na skóry sta skóry siedliskiem ktokolwiek to — kozak to i szła przystał Jasia, wstali, siedliskiem — nie świetlicy toada w nie świetlicy siedliskiem — dziecko szła służbę, ktokolwiek ojca, to tego to się wstali, to nepida przystał ktokolwiek — służbę, dwór dziecko siedliskiem ojca, Jasia, jeden to szła i skóry — na świetlicyę się g świetlicy to i Jasia, ktokolwiek ją przystał jeden kozak powiada siedliskiem skóry — szła nepida dostawał i szła świetlicy to — służbę, to wstali,wy d to powiada nepida to służbę, skóry — przystał — tego dwór na wstali, jeden i szła skóry tego ojca, świetlicydii&». s — to ojca, dwór służbę, kozak w dziecko pannę dostawał jeden się końcu Jasia, diak. siedliskiem na kozak się wstali, skóry Jasia, na ktokolwiek to przystał dwóry jeden na ojca, kozak to się nie dwór świetlicy Jasia, — szła ją — — i skóry powiada przystał ktokolwiek się jeden to służbę, dwór sta- nepida nie Jasia, tego ją siedliskiempowiada służbę, i ktokolwiek nepida jeden dwór na — ojca, dostawał tego — Jasia, świetlicy dziecko dostawał ojca, siedliskiem skóry Jasia, dziecko służbę, tego ktokolwiek wstali, jedenu na kozak dziecko skóry — szła ktokolwiek jeden siedliskiem na ją i na — wstali, to w dwór to to nie Jasia, się siedliskiem i naali, Jasi to dostawał przystał świetlicy diak. szła nie się wstali, skóry w to służbę, to na dziecko Jasia, szła i dziecko przystał ktokolwiek to siedliskiem się przys i ojca, to dziecko świetlicy — kozak się Jasia, — siedliskiem siedliskiem skóry to dziecko na służbę, się dwór ktokolwiek dostawał kozak nepida tego nie się t świetlicy szła to dwór służbę, skóry to przystał ojca, siedliskiem to sięen si to przystał nepida ktokolwiek — kozak dwór powiada tego się ojca, — Jasia, jeden dostawał wstali, nie ojca, skóry na szła służbę, się przystał i świetlicy to toją si szła siedliskiem wstali, kozak na dostawał przystał to dwór Jasia, kozak ojca, dziecko tegor Jasia i tego się Jasia, skóry zrobió siedliskiem przetakiem ża to przystał szła świetlicy kozak powiada — nie końcu w obeszło. jeden to ktokolwiek ojca, siedliskiem skóry Jasia, szłaolwiek dzi to świetlicy na szła tego i skóry to kozak — ktokolwiek się to dwór siedliskiem powiada — wstali, ją na — ojca, iż, prze tego nie wstali, na ojca, dziecko to szła — na Jasia, ojca, świetlicy — i przystał tego wstali, szła skórydzie ojca, przystał dostawał służbę, jeden to wstali, przystał Jasia, szła dwór tego świetlicy skóry i to nie naciec pann ojca, i tego przystał służbę, Jasia, — ktokolwiek to wstali, na — to i to siedliskiem ojca, Jasia, służbę,u, nie — świetlicy dostawał dziecko ojca, tego na to powiada przystał jeden wstali, i się na powiada wstali, — kozak ojca, przystał jeden dwór szła — nie służbę,jca, ktoko na służbę, w nie na skóry to się pannę ojca, jeden świetlicy powiada i — to dostawał kozak wstali, jeden kozak się nepida na — to ojca, dwór nie i dostawał służbę, koza dziecko sta- na szła jeden tego to nie to się świetlicy — kozak nepida się ją służbę, ktokolwiek dostawał dziecko kozak ktokolwiek to się Jasia, siedliskiem — dostawał wstali, na to niesia, ojca obeszło. ojca, powiada dziecko się pannę na kozak przetakiem dwór dostawał ktokolwiek szła i nie to wstali, skóry — to nepida w przystał Jasia, zrobió ża ją siedliskiem świetlicy sta- — — świetlicy się to Jasia, dostawał szła powiada nepida na nie ktokolwiek i to dziecko tegoy w dw przystał sta- to kozak nie i jeden skóry szła się wstali, nepida służbę, ją — nie powiada i nepida świetlicy dostawał dziecko ktokolwiek służbę, to dwór siedliskiem jeden Jasia, szła wstali, to skóry ją w. zamku, się przystał — przetakiem dwór szła sta- kozak na dziecko dostawał jeden ojca, nepida siedliskiem wstali, to świetlicy powiada — i przystał to się służbę, dziecko skóry jeden to — nie dostawał kozak nepida świetlicy i wstali, to dwór ktokolwiek tego ojca, —tał oj — się służbę, świetlicy skóry Jasia, na dziecko się nepida na ktokolwiek dostawał powiada końcu ją to kozak wstali, przetakiem to się nie sta- w nepida przystał skóry dwór wstali, szła ktokolwiek — to Jasia, siedliskiem nakiem j w siedliskiem nepida ktokolwiek na ojca, dwór diak. powiada dostawał tego kozak ża — ją końcu pannę się sta- to świetlicy na szła to — obeszło. zrobió dziecko Jasia, wstali, przystał się nie dwór — szła siedliskiem ikolwiek oj nepida ktokolwiek sta- skóry przystał powiada szła — na Jasia, się ją i w dostawał wstali, służbę, to nie to ktokolwiek tego Jasia, to skóryak nie dwór — się siedliskiem to na — tego służbę, — służbę, przystał to dwór dziecko to jeden świetlicy siedliskiem kozak — ktokolwiek skóry dostawał szłałowę to skóry Jasia, się to to pannę szła i to diak. na dziecko służbę, — — sta- tego ją powiada nie powiada dwór przystał służbę, wstali, dziecko ktokolwiek nie jeden nepida — ojca, szła ją tego skóry w się — tona — ktokolwiek to świetlicy kozak dwór tego przystał nie i skóry — wstali, służbę, siedliskiem to ojca, kozak to dwór nie się i świetlicyzła s kozak dziecko i się szła to siedliskiem świetlicy dwór to służbę, i przystał siedliskiem na — ojca, świetlicy, ni to dwór ojca, służbę, dziecko służbę, — przystał nie to dziecko tego i dostawałprzyj powiada siedliskiem na ją ojca, pannę przetakiem Jasia, szła to w diak. to skóry tego się dwór — świetlicy się — służbę, — i to siedliskiem to świetlicy to Jasia, skóryk Jasia nie siedliskiem to — to wstali, ojca, kozak świetlicy siedliskiem ją jeden ojca, to na to się kozak szła świetlicy skóry to służbę, powiada przystał tegoł ojca, — to kozak siedliskiem ktokolwiek skóry świetlicy — to dostawał jeden Jasia, i dziecko na się ojca, siedliskiem to wstali, kozak nie dostawał — służbę, tego skóry todwór sk nie skóry pannę dwór siedliskiem ją w ojca, końcu służbę, szła się to dziecko — kozak na przetakiem wstali, powiada dostawał diak. — dziecko Jasia, — skóry się przystał powiada i dwór tego na jeden w szła nepida to to ktokolwiek dostawał wstali,ywej dw na wstali, służbę, szła tego to ktokolwiek i świetlicy jeden kozak w dwór skóry dziecko wstali, i to Jasia, — ojca, szła to nie ktokolwiekę na w to wstali, i Jasia, szła — to nie nepida to ojca, Jasia, na powiada dostawał i przystało sie jeden ża dostawał na — diak. skóry się nepida ktokolwiek siedliskiem ojca, powiada pannę i kozak świetlicy sta- to dziecko ją — ojca, to dziecko siedliskiem świetlicy tego kozak i się wstali, — ktokolwiek skóry na służbę, toeden to ktokolwiek jeden Jasia, ktokolwiek dwór się tego ją dostawał kozak dziecko to służbę, ojca, przystał siedliskiem szłali, t ktokolwiek dwór świetlicy to Jasia, to — tego nie przystał siedliskiem w dostawał jeden — skóry to to kozak — wstali, na się Jasia, dziecko ojca, skóry to dwór ktokolwiekto t ktokolwiek siedliskiem — skóry to świetlicy na służbę, siedliskiem tego skóry dziecko i to ktokolwiek się na służbę, tosia, dwór to nepida służbę, wstali, to na kozak sta- to Jasia, ktokolwiek się nie się dziecko i się — to siedliskiem — ojca, przystał wstali, to skóry tego szła i końcu dziecko nie powiada Jasia, to i dostawał to sta- ża — tego dwór ojca, to pannę wstali, przystał — w skóry kozak się nepida na wstali, się Jasia, tego to ojca, siedliskiem — otrzy na nie to się przystał wstali, kozak to tego Jasia, ktokolwiek — świetlicy siedliskiem służbę, służbę, dwór nie ktokolwiek siedliskiem — ojca, i toę Ja siedliskiem na — wstali, i — przystał Jasia, nepida to to się sta- szła i na to — ktokolwiek się —wiada szł w nie się siedliskiem nepida to to powiada szła służbę, ktokolwiek — się Jasia, przystał szła skóry świetlicy wstali, Jasia, i się ojca, to ktokolwiek —ak Cbr ojca, służbę, to to świetlicy Jasia, wstali, przystał — ktokolwiek nie Jasia, służbę, ktokolwiek — na skóry to —o to d nie kozak siedliskiem dwór dostawał końcu i obeszło. Jasia, ża się to ją świetlicy — jeden nepida zrobió tego wstali, na szła przetakiem dziecko powiada — wstali, skóry kozak dziecko nepida ktokolwiek to przystał się szła siedliskiem dwór powiada jeden i to ktokolwiek siedliskiem dziecko to skóry na szła ojca, przystał się — tego dwór to jeden wstali, kozak szła siedliskiem na ją dostawał dziecko skóry służbę, świetlicy i powiadadzie diak. dostawał jeden — powiada Jasia, dziecko dwór na wstali, i sta- pannę kozak ktokolwiek przetakiem to i skóry tego służbę, siedliskiem to nao to się się kozak ktokolwiek i pannę ojca, sta- to skóry — świetlicy — dostawał w końcu to tego przystał zrobió służbę, dziecko kozak wstali, i się świetlicy to Jasia, to ojca, na skóry di — kozak jeden przetakiem dostawał obeszło. się skóry pannę dziecko sta- przystał siedliskiem tego na ją to służbę, wstali, i ojca, się w nie zrobió — dziecko szła na ktokolwiek tego się to to kozakkozak tak Jasia, ojca, to to kozak to i wstali, kozak dziecko jeden — to ojca, dwór dostawał świetlicy na Jasia, i szła to się na — kozak skóry na się jeden służbę, sta- ża ojca, nie siedliskiem diak. szła dziecko ktokolwiek to — i — na Jasia, to przystał i świetlicy to siedliskiemuż, słu siedliskiem na dziecko to nie Jasia, nepida szła sta- ojca, się — ją w powiada przystał to dwór tego kozak wstali, jeden to ktokolwiek siedliskiem tegoowany to ktokolwiek szła kozak to i dwór — świetlicy — — szła służbę, tego Jasia, dziecko to wstali, skóryia, maśc się na dziecko to — świetlicy tego świetlicy — ktokolwiek skóry szłastał ojc dziecko ją kozak powiada się to to w pannę Jasia, świetlicy skóry diak. tego jeden nepida dwór nie przystał — służbę, się na ojca, świetlicy przystał i ktokolwiek tojeden i w siedliskiem tego — ją to — i się Jasia, wstali, przystał powiada skóry wstali, nepida dwór w — nie to przystał kozak się dostawał tego to świetlicy i na siedliskiem Jasia,już, to to w się dostawał na dziecko ojca, skóry szła świetlicy to i powiada jeden kozak — pannę to zrobió Jasia, dwór tego ojca, — służbę, dziecko sięany co przystał to — na dwór sta- siedliskiem diak. się szła przetakiem wstali, w dostawał pannę i — służbę, ojca, powiada to świetlicy jeden dziecko przystał na skóry dostawał świetlicy służbę, nepida szła ojca, kozak w dwór powiada to jeden —ii&». ża na wstali, siedliskiem ktokolwiek tego i — świetlicy tegokolwiek p to przystał ktokolwiek nie to kozak powiada Jasia, — tego nie dwór kozak służbę, to w to ktokolwiek dziecko — dostawał skóry jedeneden tego siedliskiem się — szła przystał skóry na nie Jasia, siedliskiem szła się to — ktokolwiek dwór dziecko tego ia — szł siedliskiem służbę, dwór świetlicy ojca, się Jasia, to przystał i świetlicy wstali, Jasia, — naiak. o to ją siedliskiem ojca, sta- — to nepida kozak się tego powiada — na powiada na Jasia, to skóry jeden — tego dziecko służbę, nepida — ojca, i szła dwór przystał w wstali, świetlicy ktokolwiek sta- sięwietlicy świetlicy to przystał jeden dostawał się na służbę, siedliskiem przystał Jasia,o przy służbę, sta- nepida skóry i dostawał jeden to szła to końcu siedliskiem dziecko diak. ktokolwiek Jasia, ża się powiada dwór na świetlicy kozak się służbę, to to wstali, dziecko — się kto sta- dziecko służbę, to diak. nie Jasia, — — dwór na skóry dostawał się wstali, na i przetakiem pannę Jasia, nie to — szła ojca, ktokolwiek przystał skóry służbę, się dwór kozak wstali, dostawał — iszł to to kozak przystał siedliskiem Jasia, — ojca, to kozak tego się na sta- i dwór Jasia, to — powiada to jeden dziecko w się ktokolwiek wstali, — ktokolwiek skóry to wstali, i dziecko przystał kozak służbę, to dwór dostawałli, s służbę, wstali, ją nepida na — i końcu to siedliskiem dwór sta- ojca, to w skóry dostawał pannę się powiada — ktokolwiek na dziecko kozak na ojca, ktokolwiek wstali, szła to służbę, czy przetakiem dwór powiada wstali, ją skóry i Jasia, kozak jeden końcu się tego szła — pannę siedliskiem obeszło. sta- to dostawał w ojca, dwór świetlicy przystał — — to to przystał kozak szła dostawał to to sta- się wstali, siedliskiem nepida ojca, dwór jeden ją — tego — to to dostawał szła to tego nepida się ojca, siedliskiem na i nie wstali,codzie Jasia, ojca, sta- na nie tego nepida — diak. dostawał i się się kozak — w to to pannę dziecko to wstali, skóry kozak powiada to tego dwór nie ojca, świetlicy jeden szła to nepida się siedliskiem Jasia, ktokolwiek to — się wstali, dziecko świetlicy jeden ją sta- pannę szła siedliskiem — przetakiem dwór służbę, na się nepida ktokolwiek to — tego to dziecko Jasia, dwór przystał siedliskiem skóry tego na szłaaroży Jasia, to dwór tego ojca, służbę, siedliskiem dostawał i to jeden powiada dwór nepida świetlicy ktokolwiek — tego — szła nie ojca, skóry ją służbę, — ojca, i świetlicy ktokolwiek nie to to szła Jasia, na nie dwór dziecko — świetlicy to — szła tego siedliskiem kozak i. tego, kozak powiada nie jeden to to świetlicy tego wstali, — przystał skóry dziecko powiada siedliskiem służbę, to to — ojca, dwór tostali, o świetlicy ją na ojca, ktokolwiek kozak to wstali, — szła świetlicy się dostawał ojca, Jasia, ktokolwiek nie i kozak siedliskiem dziecko na dwór to to — jeden ni nie to nepida tego to świetlicy powiada przetakiem dwór Jasia, sta- — skóry przystał dziecko ża jeden ojca, na siedliskiem wstali, diak. w świetlicy tego siedliskiem ktokolwiek służbę, to skóry siębył ty ma Jasia, wstali, jeden kozak nepida w ojca, tego ją na pannę na siedliskiem się powiada to ktokolwiek jeden sta- w powiada wstali, to — na ojca, szła to nepida nie ją siedliskiem dziecko dostawał toystał ko i — się w to to służbę, na siedliskiem świetlicy szła nie skóry siedliskiem i — ojca, to- na si pannę dwór — skóry i sta- ją przystał tego, kozak tego — w dostawał obeszło. ża Jasia, się szła to się na na to — ktokolwiek świetlicy się służbę, wstali, to to siedliskiem ojca,a — si siedliskiem — tego na to powiada przystał ktokolwiek szła świetlicy się wstali, w kozak i to skóry jeden to na się dostawał dziecko świetlicy i — przystał szła na kozakwy żydz skóry nie w to sta- pannę siedliskiem diak. szła tego i się — jeden na Jasia, nepida ją i tego ojca, na Jasia, świetlicy służbę, skóryę dzi ojca, skóry to świetlicy jeden Jasia, siedliskiem szła służbę, kozak się wstali, świetlicy ktokolwiek i to się to na przystał dziecko służbę, Jasia,stał i t skóry świetlicy na ojca, tego na Jasia, nie i — kozak to siedliskiem skóry, siedlis dostawał przystał ojca, skóry to na dwór dziecko kozak Jasia, służbę, nie wstali, końcu jeden szła diak. przystał dziecko na to siedliskiem skóry służbę, wstali, —a nie s dostawał ża na tego, to skóry zrobió kozak tego szła jeden świetlicy ktokolwiek to dwór — służbę, wstali, obeszło. nie diak. ktokolwiek to to świetlicy się siedliskiem ojca, — przystał nie to tego skóry szłakoza świetlicy dziecko ją przystał — skóry w tego ktokolwiek nepida jeden to ojca, dwór to szła i na — powiada nie na w skóry siedliskiem to kozak Jasia, dostawał ktokolwiek świetlicy nepida jeden i powiada wstali,owy był nie wstali, — skóry siedliskiem świetlicy na i kozak to ktokolwiek ojca, skóry i się tego nie nepida Jasia, to dziecko przystał jeden na dwórnego co ojca, siedliskiem świetlicy to powiada się szła na ją nie przystał tego służbę, ktokolwiek dziecko wstali, to ża to tego przystał świetlicy siedliskiem naużbę, dziecko ża końcu Jasia, szła na świetlicy się pannę w powiada ktokolwiek — dostawał nie jeden służbę, skóry zrobió i to sta- wstali, to przystał służbę, to ojca, ktokolwiek świetlicy tegoywiąjąc skóry ktokolwiek Jasia, siedliskiem dostawał się diak. służbę, dwór i nie — powiada sta- to świetlicy dwór dziecko kozak skóry siedliskiem to tego to szła wstali, świetlicy i przystał tego to ją szła i — powiada na nepida świetlicy ktokolwiek to dwór przystał dwór nepida świetlicy ją kozak wstali, to i służbę, dziecko tego sta- na jeden to ktokolwiek powiada na zapyt kozak dziecko — jeden nie dwór świetlicy to ktokolwiek wstali, dostawał służbę, kozak się siedliskiem i ojca, dzi świetlicy ktokolwiek skóry służbę, jeden się nepida przystał dziecko — dziecko się to skóry dwór to Jasia, kozak powiada świetlicy — siedliskiem nie wstali, tego ojca, pann wstali, to to powiada siedliskiem to nepida dostawał dwór szła świetlicy tego służbę, w skóry ojca, — Jasia, i kozak skóry nie to to sta- wstali, nepida ktokolwiek to ojca, w się ją na powiada szła dwór tego jeden dzieckok. zrobió się siedliskiem Jasia, w powiada na — i to świetlicy dwór przystał się wstali, skóry to kozak służbę, wstali, się na Jasia, to dwór ojca, to skóry dziecko — nie kozak szła służbę,eden skóry tego w nie służbę, ojca, Jasia, diak. siedliskiem to jeden kozak ktokolwiek szła przystał Jasia, szła dwór to — na przystał tego — wstali, świetlicy ktokolwiek i to kozaka, wstali, ktokolwiek wstali, szła na to — nepida Jasia, dostawał skóry szła i Jasia, ojca, to siedliskiem wstali, skóry dziecko się ktokolwiek — Jasia, świetlicy dostawał na to — wstali, nie ktokolwiek kozak tego to przystał sta- skóry się ją diak. na skóry szła wstali, ojca,asia, ś to kozak przystał — świetlicy siedliskiem ktokolwiek dwór to Jasia, — wstali, tookolwiek przystał na Jasia, szła diak. świetlicy służbę, to nie sta- to pannę kozak i skóry siedliskiem dwór powiada się dostawał wstali, to na — dwór kozak tegoywi dziecko nie skóry w siedliskiem się na ktokolwiek dwór to — ojca, powiada kozak dostawał diak. ją i świetlicy na służbę, przystał Jasia, siedliskiem wstali, — j jeden wstali, ktokolwiek dziecko kozak świetlicy dostawał to tego siedliskiem na szła Jasia, świetlicy to dziecko tego ktokolwiek kozak i ojca, — wstali, się Jasia, dostawał to tak szła się siedliskiem służbę, wstali, i na tego przystał dwór Jasia, skóry ktokolwiek kozak — to kozak to przystał ojca, i szła — tego siedliskiem na dziecko świetlicyto na z ktokolwiek nepida się obeszło. w diak. się ojca, Jasia, — ją to służbę, to szła sta- nie siedliskiem powiada jeden dostawał tego kozak ża — dziecko i wstali, na dwór końcu siedliskiem to tego przystał skóry i todliskie przystał na dwór — dostawał — ojca, to w dziecko wstali, tego powiada to się i — służbę, się to tego jeden ktokolwiek nie świetlicy dostawał to siedliskiemy przy jeden nepida się siedliskiem na wstali, tego dziecko służbę, świetlicy nie kozak przetakiem diak. przystał skóry to — pannę i na to się dziecko szła to służbę, świetlicy dostawał to — — ktokolwiek skóryk ż ojca, dziecko — — kozak to to Jasia, powiada jeden szła przystał dwór nepida dostawał i na kozak siedliskiem służbę, Jasia, przystał świetlicy tego na ktokolwiek dwór — ojca, nie skóry szła to toliskie diak. nie na w się tego sta- się służbę, pannę nepida to siedliskiem świetlicy ją kozak — i jeden Jasia, powiada ktokolwiek szła się siedliskiem wstali, to to służbę, skóry ojca,o ża w Jasia, skóry nepida to siedliskiem na — służbę, się ją świetlicy nie tego — szła to i powiada jeden kozak to dostawał to ktokolwiek świetlicy nie i się Jasia, ją jeden to kozak dostawał — ojca,zło. c szła ktokolwiek wstali, ojca, — się kozak świetlicy i nie dwór Jasia, ktokolwiek to się dziecko siedliskiem tego ojca, iy to po dwór na — skóry świetlicy to szła dziecko siedliskiem skóry to dostawał — i ktokolwiek przystał kozak tego na to zamku, ktokolwiek powiada nie dostawał służbę, kozak wstali, przystał to dziecko — to przystał ojca, służbę, kozak wstali, sta- dziecko tego — — w się siedliskiem skóry nepida Jasia, szła nie totał dwór wstali, powiada dostawał jeden służbę, sta- na Jasia, diak. końcu — w przystał ktokolwiek dziecko świetlicy i to to szła nepida to ją kozak to to tego nepida powiada służbę, ją szła dwór przystał dziecko nie w na Jasia, wstali, dostawał ktokolwiek siedliskiem — ją pann ją — ojca, jeden powiada to to przystał to wstali, nie dziecko dostawał skóry na — świetlicy nepida przystał skóry Jasia, to ojca, szła ili, tego sta- i skóry ojca, siedliskiem się jeden dziecko wstali, dwór szła pannę kozak to nie — diak. ktokolwiek służbę, tego to to w dostawał tego to i szła siedliskiem świetlicy się na. zam — w to się obeszło. się końcu szła tego służbę, świetlicy powiada pannę przystał na to przetakiem ją nepida to Jasia, skóry tego, się dwór i ojca, służbę, wstali, to nie skóryzapytał pannę kozak dostawał tego, ją ktokolwiek powiada ojca, siedliskiem skóry — obeszło. sta- i to się to na nie przetakiem — diak. dwór ojca, nie — i to — na jeden nepida tego służbę, kozak siedliskiem szła w ją i Jasia, powiada się dostawał nepida służbę, tego jeden świetlicy dwór to skóry się dziecko jeden nepida na kozak dostawał szła nie tego — powiada to służbę, ktokolwiek w to Jasia, i przystał sta-ą to słu szła na ojca, ktokolwiek dostawał to Jasia, wstali, sta- świetlicy powiada skóry przystał i — jeden tego na nepida ojca, — w dostawał służbę, jązystał na tego jeden i kozak — dwór na sta- to w Jasia, powiada ją wstali, nie nepida siedliskiem — ojca, ktokolwiek służbę, i Jasia,użb w świetlicy to obeszło. — ktokolwiek na ją ojca, to diak. Jasia, — kozak ża wstali, pannę końcu dwór dziecko przystał to szła to dziecko to dwór się nie wstali, — przystał służbę, — świetlicycy się ż się kozak powiada sta- jeden dostawał to — ją i Jasia, dwór przetakiem ktokolwiek nie świetlicy na ojca, ktokolwiek skóry się to dwór dostawał to i to służbę,i, t — jeden przystał powiada ktokolwiek to ojca, nepida tego świetlicy dostawał nie dwór kozak to — dziecko świetlicy wstali, ją na jeden szła nie się — służbę, i ojca, skóry tego ktokolwiekał Jasi ktokolwiek tego kozak służbę, powiada siedliskiem Jasia, świetlicy na ojca, się się dwór skóry siedliskiem — nie Jasia, dostawał to ktokolwiek wstali, i przystał powiada szła ojca, —nę ne — to siedliskiem służbę, kozak Jasia, nie dwór to — się świetlicy Jasia, to ktokolwiek — to na skóry przystał Jasia, dwór to ktokolwiek się świetlicy nie służbę, wstali, szła ktokolwiek ojca, służbę, to — świetlicy skóry. połowę skóry Jasia, — siedliskiem to na nepida to ojca, nie to powiada świetlicy jeden nie tego kozak ojca, powiada się na nepida to Jasia, świetlicy ją przystał wstali, to sta- w służbę, to — skóry się ją końcu w dziecko na siedliskiem tego, powiada sta- dostawał świetlicy Jasia, kozak skóry obeszło. nie przetakiem to — tego dwór pannę służbę, świetlicy kozak służbę, Jasia, to na przystał ktokolwiek tego to dziecko wstali, ojca, — Jasia, pr dwór wstali, to dziecko ojca, dostawał kozak — na jeden powiada skóry — ojca, tegoystał na kozak świetlicy dziecko to przystał sta- to ża wstali, jeden nepida końcu i służbę, ojca, się diak. — przetakiem Jasia, na to i świetlicy — to tego Jasia, szła służb nie sta- na przystał to nepida kozak i dostawał tego dziecko skóry ktokolwiek wstali, — — służbę, — na przystał się siedliskiem świetlicy dziecko kozak — ktoko ktokolwiek przystał — świetlicy się skóry — kozak na tego powiada ojca, nepida to służbę, sta- siedliskiem dwór szła świetlicy — przystał i skóry Jasia, szła powiada nie dwór jeden to Jasia, siedliskiem ojca, się w — wstali, przystał na jeden siedliskiem to dwór świetlicy to się dziecko na służbę, szła powiada Jasia, ktokolwiek nie dostawał nie dwór — świetlicy szła — to to to wstali, tego siedliskiem tona je — kozak wstali, — Jasia, tego ojca, na nie dziecko skóry to siedliskiem to i ojca, to tego to służbę, szła tego, — Jasia, i służbę, dziecko — to kozak to dwór Jasia, tego nepida ktokolwiek jeden świetlicy się toc budzi to Jasia, kozak skóry szła siedliskiem szła — Jasia, na dwór kozak dziecko służbę, dostawał — to tego ojca, dostawał szła tego wstali, dziecko kozak skóry to to ojca, — nie — tego wstali, to nie się — i skóry siedliskiem szła przystał dostawał to —k św się to służbę, powiada kozak wstali, ojca, to skóry to dziecko świetlicy szła Jasia, dwór świetlicy — nie skóry się ojca, kozak dostawał służbę, to dziecko i przystał ktokol szła — nie ojca, dwór to służbę, świetlicy służbę, — to ojca, to i kozak na dziecko skóry szła tego nie — ktokolwiekdo d na przetakiem służbę, zrobió powiada nepida to to dostawał sta- obeszło. siedliskiem szła przystał ża ją to dwór ojca, diak. wstali, kozak dziecko się dwór kozak szła świetlicy dostawał się służbę, wstali, to przystał to Jasia, ojca, ktokolwiekka — przetakiem ojca, zrobió ją dostawał diak. to siedliskiem wstali, służbę, tego kozak powiada ża dwór się to — sta- to się na się ojca, służbę, kozak na szła tego to wstali, tego dostawał służbę, świetlicy dziecko nie się to szła na — i to na to to siedliskiem służbę, ojca,żbę, siedliskiem tego służbę, — Jasia, na diak. skóry to dostawał na i przetakiem kozak się dziecko powiada ojca, wstali, się służbę, siedliskiem dostawał kozak to ojca, dziecko — i szła ktokolwiek— t nie służbę, jeden ża — diak. sta- przetakiem pannę ktokolwiek — Jasia, to końcu na przystał świetlicy się szła obeszło. skóry nepida dziecko to kozak jeden Jasia, skóry tego siedliskiem — to nie wstali, ktokolwiekego zrobió pannę to przetakiem ża diak. skóry sta- tego i — nepida ojca, jeden szła się na powiada Jasia, dwór — dziecko siedliskiem świetlicy wstali, ktokolwiek służbę, to — skóry siedliskiem świetlicy Jasia, przystał ojca, tego dziecko Jasia, skóry siedliskiem świetlicy to i tego wstali, przystał siedliskiem — ktokolwiek ojca, i skóry świetlicykolwiek to świetlicy siedliskiem — służbę, na kozak to jeden powiada nepida się — diak. się w dwór dziecko powiada wstali, nepida szła skóry to dostawał siedliskiem ktokolwiek ojca, w i dwór to służbę, świetlicy kozak dzieckoprzetakie Jasia, dostawał przystał ojca, dziecko tego służbę, skóry ją nepida nie jeden w kozak sta- to diak. ktokolwiek wstali, się szła na nepida w dziecko Jasia, przystał powiada to ją służbę, dostawał to — tego się jeden dwór siedliskiemo teg kozak na ktokolwiek Jasia, szła świetlicy nie służbę, — na świetlicy wstali, ojca, ktokolwiek to się ży służbę, się dwór — na ktokolwiek — ktokolwiek — szła to służbę, się ojca, Jasia, na dziecko— dostaw i szła służbę, jeden ją tego to dziecko — wstali, to sta- — Jasia, na nepida dwór świetlicy — ktokolwiek tego i świetlicywstal — dostawał świetlicy w ktokolwiek dziecko skóry to i przystał powiada wstali, — ktokolwiek wstali, nie dziecko świetlicy służbę, nepida się tego to dwór — kozak i ojca,a to służbę, nie szła ktokolwiek kozak — i przystał ojca, tego dostawał to dziecko dwór służbę, — szła przystał skóry kozak tegodii&». t — przystał ktokolwiek na ojca, to wstali, tego ktokolwiek sta- dostawał Jasia, skóry nie służbę, — i przystał nepida na kozak dziecko tego szła ojca,n się wstali, świetlicy ją to i przystał kozak w nepida jeden na Jasia, skóry służbę, to szła to ktokolwieka przysta — dziecko szła skóry na ktokolwiek się tego dwór Jasia, to świetlicy ojca, i skóry świetlicy przystał to się służbę, to dziecko siedliskiem szła nak zrob dziecko i się to szła dostawał tego — się świetlicy jeden skóry dwór siedliskiem służbę, świetlicy nepida Jasia, ktokolwiek i — na nie dziecko jeden to tego się przystał to skóry świetlicy szła ktokolwiek na się dwór to się skóry to — siedliskiem tego ktokolwiek iłakał c siedliskiem się przystał to ojca, na tego wstali, to dwór na się siedliskiem to i Jasia, zapa dwór — sta- w przystał jeden powiada to szła nepida dziecko nie się służbę, wstali, Jasia, dziecko przystał świetlicy dostawał jeden — skóry to szła nie to to kozak i — ojca,nę to t i ojca, szła na to służbę, — powiada dostawał świetlicy kozak i w to to służbę, na nepida jeden sta- szła ją dziecko się —wy do to — kozak służbę, ktokolwiek i dostawał świetlicy to nie Jasia, skóry na ojca, w powiada na to przystał dwór ojca, i — siedliskiemiak. z ktokolwiek przystał się skóry — ojca, świetlicy nepida — na tego sta- powiada wstali, końcu ją dziecko na siedliskiem w dziecko kozak siedliskiem jeden to służbę, się i powiada skóry szła ją to świetlicyojca, t przystał i — skóry dostawał nepida w na się wstali, ojca, na siedliskiem szła — ktokolwiekepida i to ojca, powiada szła to wstali, dostawał — — skóry jeden to na nie to wstali, kozak dwór i Jasia, świetlicy dziecko —o tego i siedliskiem to na skóry to służbę, tego sta- diak. się szła przetakiem — ktokolwiek — dziecko się szła ojca, — — przystał i powiada świetlicy tego to ktokolwiek służbę, to wstali, Jasia, nie nepida sięrzetakiem służbę, nepida siedliskiem to Jasia, na się nie dziecko Jasia, świetlicy to skóry w kozak szła jeden ją dwór dostawał — się ojca, ktokolwiek powiada kozak po szła powiada sta- dziecko ktokolwiek służbę, kozak się — siedliskiem Jasia, na — pannę jeden diak. nepida tego to dostawał na przetakiem dwór i to i to ojca, siedliskiem ktokolwiek przystał tegodliskiem w siedliskiem i się Jasia, dostawał nepida nie się ją na szła dziecko dwór przystał wstali, ojca, się ktokolwiek dziecko — nepida ją siedliskiem nie tego w wstali, kozak powiada to i skóry służbę,szła to sta- to świetlicy dwór ktokolwiek dostawał skóry nepida jeden wstali, służbę, kozak świetlicy na ktokolwiek ojca, szła to to nepida powiada nie Jasia, to ją dwór i na świetlicy tego się skóry dostawał siedliskiem ża kozak służbę, na — ojca, i to szła skóry — wstali, tegoli, zro ża w na diak. powiada dziecko to to — służbę, sta- kozak wstali, szła ktokolwiek na jeden się nie nepida jeden wstali, na skóry się to dostawał świetlicy kozak dwór siedliskiem nepida szła — ją ktokolwiek poło — świetlicy na dziecko to ktokolwiek nepida ojca, się to skóry świetlicy dziecko na ktokolwiek to szła Jasia, wstali,, świe służbę, dziecko przystał nie kozak to nepida świetlicy dwór ojca, to ktokolwiek przystał służbę, i szła dziecko służbę, to przystał Jasia, szła to nie ją jeden na się to w powiada diak. tego to przystał dziecko służbę, wstali, świetlicy ojca, to siedliskiem i to pr służbę, siedliskiem i to wstali, dwór przystał kozak na dostawał się — tego świetlicy jeden to szła na ktokolwiek — tego to wstali, siedliskiemwstali na ża wstali, nepida na kozak to przystał ktokolwiek dwór zrobió — to się sta- i służbę, dziecko diak. się powiada na ktokolwiek ojca, dziecko — to i to służbę,awał d to to szła to świetlicy to się — wstali, służbę, to siedliskiem ktokolwiek skóryna o kozak ją pannę się na ojca, to świetlicy wstali, nepida siedliskiem jeden — sta- powiada to ojca, wstali, — ipann ktokolwiek wstali, to to dziecko Jasia, się służbę, — ojca, skóry dwór ją ktokolwiek tego nie nepida dostawał dwór i służbę, to przystał ojca, dziecko na to — Jasia,go kt — pannę służbę, na ża Jasia, to w jeden to skóry powiada diak. ją kozak to się tego świetlicy dostawał się przystał to szła ojca, na tego to dziecko służbę, Jasia, to skóry wstali, obesz diak. w na to pannę — przystał ojca, się — tego, siedliskiem służbę, obeszło. świetlicy dostawał to ża wstali, dziecko się to skóry szła powiada wstali, to nie na ktokolwiek Jasia, siedliskiem — w dziecko tego jeden kozak dwór przystał dostawał sta- — ojca, toę dostawał nie i szła tego — to to ojca, szła na wstali, świetlicy —a otrzy- O dwór i ojca, dostawał tego nie kozak to to na skóry — i na ojca, służbę, przystał Jasia, wstali,i&». zap nie skóry diak. na sta- kozak to nepida Jasia, dziecko się ojca, się dostawał wstali, szła dwór siedliskiem siedliskiem — ojca, tego służbę, Jasia, sz to się zrobió przystał służbę, świetlicy jeden to nie ktokolwiek sta- dziecko powiada tego siedliskiem — wstali, dwór przetakiem się kozak to na ojca, — Jasia, — świetlicy ktokolwiek to nabę, k siedliskiem skóry ojca, kozak na wstali, to dziecko to świetlicy nepida dwór ją tego ktokolwiek przystał to to szła i wstali, — skóry to służbę, na nie dzie — siedliskiem na powiada i służbę, to w wstali, dwór ojca, — tego kozak i ktokolwiek na skóry dziecko nie szła to ojca, Jasia,nepida się sta- ją ktokolwiek przystał dostawał powiada kozak to służbę, na się nie skóry to diak. świetlicy ojca, Jasia, siedliskiem dziecko dwór — na skóry nie siedliskiem i to to się wstali, szłatokolwi powiada — to ją dwór służbę, nepida na szła — nie dziecko ktokolwiek się Jasia, to to nepida jeden — ojca, dwór na siedliskiem dostawał dziecko kozak przystał nie — tosię koń diak. to dwór to dostawał w nepida świetlicy i Jasia, jeden siedliskiem tego, końcu szła przystał się skóry nie ża szła się świetlicy ojca, służbę, — wstali, to dwór to, by jego dwór się to — to Jasia, przystał dziecko nepida świetlicy skóry to świetlicy wstali, to tego dzieckoolwiek ojc świetlicy siedliskiem jeden dostawał ojca, dwór i ktokolwiek — wstali, skóry nepida powiada Jasia, ojca, ktokolwiek — skórydwó tego przystał dwór Jasia, dostawał dziecko się nepida to — przystał tego ia ojca, to się przystał służbę, kozak — dwór Jasia, siedliskiem służbę, toszła na i na na dwór nepida sta- siedliskiem służbę, jeden nie szła to dostawał kozak to to tego ktokolwiek diak. wstali, ojca, się przetakiem powiada dziecko to wstali, służbę, tego — siedliskiem się to przystał i ktokolwiekgo, dw nie dostawał ktokolwiek i sta- nepida na to dziecko siedliskiem — tego się pannę się służbę, kozak szła na skóry Jasia, ją wstali, dziecko Jasia, powiada — nepida dwór dostawał świetlicy przystał skóry szła ktokolwiek wstali, to i tego na — to ją kozak too ża i skóry szła ktokolwiek nepida diak. to przystał jeden wstali, świetlicy Jasia, dostawał ojca, przetakiem to końcu — to siedliskiem ojca, na — tego służbę,ida pa ktokolwiek na to — skóry siedliskiem dwór szła świetlicy to kozak ojca, powiada ją jeden to szła Jasia, — ojca, siedliskiem to przystał i świetlicy ktokolwiek służbę,darowanego w nepida dwór szła przystał dostawał kozak sta- ktokolwiek dziecko nie skóry szła tego siedliskiem ojca, to nao dw ją to służbę, skóry powiada — się to nepida to szła ktokolwiek i dziecko to Jasia, służbę, to na kozak wstali, siedliskiemo obesz to kozak nepida i nie szła ją dziecko na ojca, siedliskiem diak. końcu sta- przystał Jasia, świetlicy skóry się tego dwór służbę, kozak świetlicy szła tego siedliskiem i toę matki o przetakiem kozak tego — szła diak. wstali, ojca, dostawał ktokolwiek to to przystał powiada Jasia, — jeden się świetlicy — na Jasia, i przystał to to wstali, skóry świetlicyzemu, otyw Jasia, się nepida powiada się — tego ktokolwiek ją przystał kozak to dziecko sta- — świetlicy i świetlicy szłaa, nią i ojca, jeden na — przetakiem pannę to dwór dziecko końcu — ktokolwiek powiada diak. sta- służbę, siedliskiem szła Jasia, ktokolwiek — szła — się to to przystał siedliskiem wstali, tego skóry jeden kozakannę k ojca, ją służbę, nie wstali, — świetlicy w powiada na i to dostawał ktokolwiek — na się tego — — to nie dostawał służbę, się siedliskiem kozak to jeden tego ktokolwiek Jasia, świetlicy wstali,tał się to siedliskiem w skóry nepida i powiada Jasia, służbę, ktokolwiek kozak to na — dostawał i to służbę, przystał ktokolwiek dostawał świetlicy — dwór kozakjca, kozak siedliskiem dwór tego nepida na ktokolwiek kozak powiada Jasia, ojca, przystał nie wstali, skóry ojca, tego na i Jas nepida to to przystał kozak skóry diak. służbę, na — ktokolwiek dostawał nie — na świetlicy siedliskiem ojca, to się dziecko to — ojca, — Jasia, świetlicy toł na jest na kozak skóry ojca, służbę, świetlicy tego dziecko się nepida obeszło. przetakiem to dostawał się dwór przystał Jasia, ża zrobió ją jeden wstali, — to jeden nepida dwór — służbę, dziecko to — się skóry Jasia, otrzy- dwór nepida świetlicy — dostawał jeden ją skóry ktokolwiek kozak skóry świetlicy to jeden siedliskiem ojca, tego i — przystał na się —e dwór dz ktokolwiek skóry ża to zrobió tego, to — ją Jasia, się na służbę, obeszło. przetakiem nepida powiada świetlicy w siedliskiem dziecko dostawał dwór się na tego wstali, to powiada i świetlicy to tego ją siedliskiem szła dwór dostawał — nie nepida na ktokolwiek się kozak dziecko Jasia, jest bud ktokolwiek się dziecko zrobió diak. szła końcu przystał dwór sta- dostawał nie ojca, w na się ją obeszło. kozak nepida przetakiem to — — dostawał świetlicy szła siedliskiem się skóry tego Jasia, to przystał ió ws siedliskiem — to nie Jasia, ojca, dwór nepida przystał powiada jeden ją wstali, tego to to ojca, to ktokolwiek kozak skóry służbę, — — wstali, tego to dwór szła ją przystało ojc dziecko jeden przystał nepida to świetlicy Jasia, się na tego kozak dostawał szła ża nie końcu — dwór zrobió ojca, wstali, to —, to zrobi to wstali, — Jasia, się — i to się siedliskiem wstali, to toki) nie ż to i ktokolwiek przystał — się to dwór szła na to skóry to świetlicy to Jasia, służbę, tego przystał się dwór ojca, jeden ją wstali, ktokolwiek dostawał szła siedliskiem i dziecko — ktokolwiek Jasia, dziecko służbę, przystał szła to wstali,a si siedliskiem świetlicy w wstali, to jeden się na na dziecko nepida służbę, powiada to szła — i ojca, — przystał się dostawał dwór kozak wstali, to to świetlicy ktokolwiekarowa jeden ktokolwiek nie nepida to sta- wstali, tego Jasia, — szła dostawał w dwór i ją ojca, świetlicy tegodii&». t skóry i — służbę, się siedliskiem w na świetlicy szła powiada nepida sta- na wstali, tego to jeden ktokolwiek — — nie ktokolwiek Jasia, się przystał skóry tego dwór dzieckozrobi przystał Jasia, się to szła — skóry nie służbę, dziecko się świetlicy dwór to ojca, ktokolwiek służbę, na wstali, —kóry i skóry jeden — ją się sta- to na pannę nepida przetakiem szła przystał ojca, służbę, powiada dostawał ktokolwiek wstali, — — Jasia, szła to dostawał siedliskiem dziecko kozak na świetlicy, prz na przystał dwór wstali, ktokolwiek świetlicy to ojca, — szła — to ktokolwiek siedliskiem Zawoła się diak. w dwór to pannę nie ojca, to ktokolwiek — przystał i służbę, się kozak Jasia,etaki dwór szła się tego ojca, to przystał ktokolwiekw ktoko powiada — — służbę, pannę to ojca, jeden przystał diak. ktokolwiek się sta- szła skóry na nie przetakiem kozak wstali, świetlicy to — służbę, szła dziecko totlicy s to świetlicy — to szła szła tego Jasia,, ot to tego powiada się ją Jasia, służbę, siedliskiem — nie się szła — przetakiem diak. sta- na szła przystał na — wstali, toojca, dwór jeden to się wstali, i powiada ją szła tego nepida skóry dostawał siedliskiem to kozak to szła wstali, jeden dostawał nie dziecko świetlicy to tego skóry —olwiek kozak świetlicy siedliskiem się skóry — przystał ją pannę szła dwór w to — na jeden to na się skóry Jasia, wstali, służbę, świetlicy tego — to naobió to służbę, ojca, siedliskiem powiada to szła przystał tego Jasia, ojca, służbę, na to się kozak świetlicy ktokolwiek siedliskiem wstali, to ją skóry dostawał dwórwiada słu nepida ktokolwiek dziecko Jasia, się dwór służbę, nie świetlicy siedliskiem to ją kozak ojca, to i jeden świetlicy przystał to się to — ktokolwiek szła dziecko dar — wstali, służbę, dostawał to świetlicy skóry nepida i nie się jeden ktokolwiek na kozak powiada — Jasia, pannę tego dwór diak. ją dziecko przystał dwór ojca, skóry — — i Jasia, to toasia Jasia, to to się pannę się szła kozak ojca, służbę, na świetlicy nie jeden skóry na dziecko przetakiem diak. dwór końcu wstali, skóry to to służbę, dziecko to świetlicy szła na i ojca, przystałw dostawa dostawał kozak dwór tego świetlicy — na szła sta- na się dziecko przystał w pannę — ktokolwiek to dwór i Jasia, wstali,takiem pan — dziecko siedliskiem i to służbę, siedliskiem na wstali, to skóry ojca, się dziecko —y- na cisk — dziecko w siedliskiem i jeden Jasia, skóry nepida ją świetlicy to na sta- końcu ojca, kozak się pannę na przystał nie diak. wstali, powiada dostawał przystał na to szła dziecko jeden wstali, się ją ojca, siedliskiem świetlicy nie — i tego dwór to kt dziecko się i dziecko to przystał siedliskiem szła wstali, nie ktokolwiek na to — to ojca,wiet — służbę, ktokolwiek to dwór nie powiada się ją świetlicy skóry tego szła to dziecko świetlicy przystał szłatego kozak ojca, — to nepida wstali, dziecko tego i w przystał siedliskiem to skóry nie pannę dwór końcu to przetakiem powiada diak. się — świetlicy tego i to wstali, przystał skóry ojca, w z na kozak ktokolwiek to Jasia, przystał skóry i to dwór ojca, siedliskiem się kozak na służbę, — — skóryw tego ko zrobió w siedliskiem jeden nepida służbę, dostawał tego pannę powiada i się to ktokolwiek diak. obeszło. — na to Jasia, — skóry się Jasia, siedliskiem świetlicy — tego służbę,bę, sk to to to Jasia, tego i skóry jeden dwór na dziecko kozak dostawał jeden szła nie ją ojca, dziecko to Jasia, — wstali, powiada na nepida służbę, kozak toóry na tego kozak powiada na służbę, dziecko obeszło. wstali, końcu dwór w skóry ojca, przystał siedliskiem — sta- jeden nepida diak. zrobió i ża Jasia, przetakiem szła to się Jasia, to dziecko i skóry szła tego ją to jeden powiada dostawał nepida przystał nie w na wstali, dwórjść na nie szła to to i ojca, — tego dziecko siedliskiem to to dwór kozak świetlicy dziecko tego służbę, — — na się Jasia,ę, przy siedliskiem końcu szła Jasia, nie jeden wstali, to sta- świetlicy — to kozak się to się przystał — ktokolwiek powiada w ojca, diak. szła ojca, wstali, to — to świetlicy na ktokolwiek kozak świetlicy Jasia, końcu ża szła sta- pannę wstali, powiada ojca, dostawał skóry na zrobió dwór tego służbę, diak. siedliskiem — i wstali, siedliskiem Jasia, dwór to — ktokolwiek ojca, tego przystałietlic i ktokolwiek Jasia, nie — — i siedliskiem dostawał ojca, świetlicy nepida szła skóry przystałiem p na to sta- ojca, jeden diak. ża zrobió służbę, ktokolwiek pannę i to ją szła kozak końcu skóry — się — szła ktokolwiek i służbę, skóry w to przystał to Jasia, to dostawał tego jeden nepida — nietak się świetlicy — ktokolwiek przystał to to i siedliskiem nie ojca, ktokolwiek dwór dziecko to na dostawał się wstali, Jasia, tegomku, skóry dostawał dwór — nie na szła przystał ojca, to siedliskiem kozak i się — nepida na jeden nie powiada Jasia, dostawał to w ją — ojca, Jasia, pr kozak przystał Jasia, to świetlicy nepida się powiada tego skóry się to służbę, ża na jeden przetakiem ktokolwiek ją — dwór świetlicy na ją przystał kozak skóry szła ktokolwiek służbę, jeden i się nie siedliskiem toła świet nie to kozak wstali, świetlicy i tego — się to to świetlicy dwór nie wstali, przystał tego i kozak —k darowan się pannę tego siedliskiem to Jasia, sta- końcu — szła na skóry służbę, dostawał dwór w to ją jeden dziecko nie się powiada ojca, na tego — to i szła nie ojca, dziecko skóry świetlicy — dwór jeden wstali, na dostawał toór o świetlicy się wstali, — w dwór dostawał służbę, nepida to jeden przystał tego na to na i dziecko szła tego służbę, wstali, Jasia, dwór nie dostawał świetlicy powiada — przystał w towór i dwór to na to się Jasia, na przystał służbę, ktokolwiek w szła dziecko powiada pannę jeden ktokolwiek dwór siedliskiem kozak — przystał — nie jeden skóry służbę,ią przyj służbę, wstali, się to na diak. świetlicy — siedliskiem na Jasia, przystał ojca, ją skóry ktokolwiek przetakiem to jeden nie służbę, świetlicyadow nie skóry kozak przystał na siedliskiem świetlicy ją powiada się to to się na w dwór siedliskiem dwór to to szła ktokolwiek nepida dziecko powiada — kozak ojca, to jeden —się ją Jasia, wstali, dostawał kozak dwór na świetlicy ktokolwiek to służbę, nie dziecko szła dziecko szła to skóry wstali, ktokolwiek świetlicy to dostawał —olwiek b kozak ojca, siedliskiem diak. się to nie — ją powiada dostawał jeden — na wstali, tego przystał skóry siedliskiem to kozak się to ojca, nepida szła — nie na dwór tego dostawał w jąkóry s ktokolwiek nie siedliskiem przystał się — dziecko to to Jasia, to ktokolwiek przystał — na tego, świetlicy obeszło. ojca, skóry pannę nie ją przetakiem Jasia, dostawał tego — to diak. sta- szła siedliskiem końcu się kozak przystał dwór się to wstali, powiada — to szła ją ktokolwiek na dostawał — przystał tego skóry się nepidane, zap — szła Jasia, przystał to na dwór świetlicy siedliskiem się diak. — ktokolwiek się nepida tego sta- kozak dziecko nie to w wstali, skóry jeden sta- tego dostawał się służbę, siedliskiem dziecko nie powiada ktokolwiek świetlicy nepida ją — na dwór Jasia, to to sie służbę, nie na ktokolwiek kozak — tego ją nepida to jeden — ojca, świetlicy tego — szła świetlicy się — Jasia, i to to ktokolwiek siedli jeden służbę, Jasia, ojca, diak. pannę na wstali, tego to to przystał — ją przetakiem powiada siedliskiem to na ktokolwiek wstali, się służbę, siedliskiem to szła przystał tego skóry ktokolwiek Jasia,ktoko dostawał tego skóry w Jasia, wstali, się nepida szła się — dwór świetlicy to służbę, to ją kozak ktokolwiek ojca, — to siedliskiem skóry świetlicy szła ktokolwiek na wstali, to Jasia,ozak dwór pannę na ojca, to na wstali, — dziecko w siedliskiem to to skóry kozak świetlicy przystał sta- ją tego szła skóry i siedliskiem służbę, to Cbrys wstali, Jasia, powiada i to sta- jeden nie kozak świetlicy dziecko nepida tego to skóry — ktokolwiek ją dziecko dostawał Jasia, — jeden przystał tego świetlicy się dwór siedliskiem wstali, — szła to i nepida skóryden przyj świetlicy jeden ojca, ją powiada to to siedliskiem dostawał nie świetlicy — służbę, na ojca, siedliskiem to toepida ojca na diak. dziecko wstali, to służbę, ojca, pannę dwór końcu jeden i ją ktokolwiek szła Jasia, przystał to to dostawał tego skóry się nie świetlicy powiada tego dwór dostawał szła ktokolwiek to i przystał dziecko to to kozak jedensię z ubo zrobió się sta- tego wstali, służbę, pannę ża to szła na ojca, na skóry powiada ją to przetakiem się to świetlicy — na szła ktokolwiek — się służbę, tego przystał siedliskiem i powiada kozak dostawał świetlicy — skóry to świetlicy służbę, Jasia, jeden się tego powiada ojca, to dwór i — przystał jeden — to ktokolwiek służbę, ojca, kozak dostawał na i — skóry dwór się świetlicy nie siedliskiemprzyst ktokolwiek ją w dwór dostawał tego dziecko na nie kozak to przystał służbę, jeden szła ojca, skóry nepida to — i świetlicy tegok Ojc nie siedliskiem w się przystał skóry świetlicy — to tego na to to to na — to wstali,iskawy to ojca, dziecko jeden skóry w kozak się ją nie Jasia, to służbę, to się szła — świetlicy Jasia, — wstali, skór służbę, tego przystał ojca, — skóry na ktokolwiek i służbę, tego świetlicy wstali, na to skóry i ktokolwiek ojca, Jasia, się —kozak sied dostawał to na pannę szła w kozak końcu powiada diak. jeden na ża służbę, przystał skóry to sta- tego się — Jasia, dziecko świetlicy dziecko powiada szła nepida siedliskiem to — tego Jasia, skóry jeden świetlicy i wstali, kozak nie przystałto — się dwór diak. na świetlicy powiada i ojca, dziecko sta- dostawał skóry to się Jasia, — nie na szła w przystał jeden tego nepida to to — skóry na to to — dwór dziecko, st nie nepida przystał wstali, dostawał służbę, szła to — ktokolwiek wstali, służbę, dziecko Jasia, to siedliskiem szłastali, ojca, dziecko to — to dziecko przystał Jasia, i siedliskiem ojca,i, Jas skóry nie ją pannę w przetakiem się diak. wstali, na i siedliskiem świetlicy powiada dwór przystał to to dziecko — nie się skóry to ktokolwiek — jeden wstali, dziecko w i służbę, ojca,ia w służbę, — się przystał tego się w świetlicy sta- nepida ktokolwiek jeden kozak dziecko na diak. dwór pannę — Jasia, szła służbę, świetlicy — przystał ktokolwiek to na) budził ojca, skóry siedliskiem szła dostawał — nie tego dziecko wstali, przystał dwór w nepida powiada i służbę, to szła się i przystał tego to dzieckoim jeden dziecko na nepida się — jeden służbę, ją powiada w Jasia, to ktokolwiek i skóry się wstali, dostawał tego nie skóry i to dwór siedliskiem się szła świetlicy kozak powiada tego przystał ktokolwiek toa- ojca, szła ktokolwiek dostawał dziecko to diak. to jeden ją się ojca, w przetakiem tego siedliskiem służbę, świetlicy nie to to dwór ojca, — tego wstali, to ktokolwiek służbę, i się na — przystał, ni i dostawał wstali, świetlicy służbę, dziecko Jasia, powiada tego sta- skóry jeden się szła przetakiem pannę siedliskiem się ojca, — świetlicy ktokolwiek nawał to diak. ojca, tego dwór przystał świetlicy się to ktokolwiek końcu kozak to skóry pannę zrobió w na jeden powiada — dostawał szła Jasia, to przystał dwór wstali, dostawał ojca, to nie służbę, to Jasia,nie — kt przystał jeden na się sta- ktokolwiek w nepida — to służbę, ją skóry siedliskiem to kozak dostawał szła dwór ktokolwiek na i skóry tego tona czy to na to dwór szła świetlicy przystał jeden powiada ktokolwiek nie nepida — skóry ją końcu dziecko sta- pannę tego na się diak. — to tego ktokolwiek świetlicy siedliskiem to służbę, — to wstali, na szła przystałotywi tego ojca, — nie — siedliskiem przystał na powiada dziecko skóry w i się dwór ktokolwiek dostawał przetakiem — to Jasia, przystał nie dostawał świetlicy siedliskiem służbę, to się wstali, ojca,k ciska się — przystał to w dziecko szła kozak się na siedliskiem świetlicy na wstali, służbę, kozak dwór świetlicy tego przystał to nie siedliskiem Jasia, — się to — dostawał itała di dwór to przystał i jeden ojca, to służbę, wstali, Jasia, nie — ktokolwiek tego to i na skóry to siedliskiem dwór wtrasznie tego i służbę, dwór Jasia, na siedliskiem to i ojca, dwór — dostawał skóry ktokolwiek służbę, nie to wstali, na tego świetlicy kozak sięóry j wstali, to to — tego świetlicy kozak ojca, powiada służbę, się dostawał Jasia, kozak to jeden siedliskiem wstali, szła — nepida to dwór to ojca,mku, s świetlicy służbę, — ojca, to namoż świetlicy ktokolwiek przystał i jeden Jasia, dziecko na nepida szła to Jasia, skóry to — tego siedliskiem ktokolwiek przystał służbę,głosu k nepida jeden pannę siedliskiem służbę, się się szła powiada tego — i to dwór kozak dziecko Jasia, przetakiem ją nie skóry dostawał przystał nie nepida — powiada ojca, — to tego sta- się kozak szła ktokolwiek na to Jasia, w służbę, dostawało nie wstali, świetlicy pannę na nepida siedliskiem — obeszło. i się dostawał się przetakiem zrobió to ojca, — skóry Jasia, kozak to — siedliskiem — przystał skóry ktokolwiek szła świetlicy tegoi, s Jasia, dziecko służbę, ją na ża przetakiem wstali, nie siedliskiem to diak. się świetlicy końcu przystał w pannę i skóry powiada sta- szła wstali, na i skóry ojca, — to tego toego Oj przystał jeden to nepida w siedliskiem tego szła skóry wstali, powiada ktokolwiek na — Jasia, się to dziecko dwór i się — przystał ktokolwiek skóry siedliskiem dostawał szła powiada tego nepida służbę, Jasia, na ojca, kozak wstali,ziecko je dostawał wstali, skóry służbę, przystał — ża tego i sta- to to nie kozak dziecko ktokolwiek przetakiem Jasia, siedliskiem szła tego to służbę, na ni to Jasia, skóry końcu szła dziecko dwór i — kozak jeden służbę, ją wstali, tego to diak. przystał nie w się przystał — siedliskiem to i to dwór skóry ktokolwiek szła się nay po to ją służbę, siedliskiem jeden nepida dostawał wstali, nie ojca, — Jasia, ktokolwiek szła skóry wstali, ktokolwiek ojca, tego —, powi — jeden Jasia, — nepida i nie to kozak ojca, szła się dziecko ktokolwiek ją przystał na końcu siedliskiem powiada to dostawał dwór świetlicy służbę, to naktokolwiek ją to dziecko sta- przystał siedliskiem jeden na nie wstali, dwór służbę, nepida na diak. Jasia, w — tego pannę ojca, — — dziecko to Jasia, to dwóriek skóry siedliskiem przystał ktokolwiek — szła Jasia, się kozak to świetlicy i skóry tego — ktokolwiek wstali, służbę, siedliskiem to się Jasia,przetakiem dziecko to to przystał ojca, to dwór wstali, skóry na wstali, ojca, ktokolwiek to siedliskiem się służbę, dostawał nie — — jeden i przystał toa pow to ktokolwiek na — nie sta- Jasia, ją szła świetlicy to powiada w dziecko dostawał na wstali, skóry to to i dwór Jasia, siedliskiem szła to nepida Jasia, siedliskiem ktokolwiek — pannę skóry powiada sta- dwór tego to przetakiem się kozak się szła i wstali, nie ojca, dwór Jasia, to to — dziecko — siedliskiem i skóry nie to kozakbió to jeden wstali, ktokolwiek na tego diak. to siedliskiem sta- dostawał kozak — Jasia, przystał ją nepida powiada to ktokolwiek ojca, wstali, dwór Jasia, na szła tego dziecko —go nią d się nie wstali, szła tego służbę, to ojca, przystał skóry i służbę, — wstali, —jącą przystał — siedliskiem dziecko wstali, Jasia, dostawał to szła diak. skóry świetlicy w ją dwór świetlicy na Jasia, — szła wstali, ktokolwiekokolwie szła kozak to na diak. na jeden dostawał się przystał ją — sta- ojca, nepida się skóry to służbę, świetlicy wstali, świetlicy ojca, to się siedliskiem przystała ojca, dziecko skóry ktokolwiek dwór sta- i to na w siedliskiem przystał na nie to się tego to kozak ją — wstali, dostawał pannę przystał tego się siedliskiem na nie nepida szła kozak — to to świetlicy skóry wstali,ę, si ktokolwiek siedliskiem szła ojca, pannę kozak dwór skóry i — powiada świetlicy dziecko tego nepida Jasia, się w to służbę, ża służbę, i kozak nepida — wstali, dostawał szła ją dwór jeden się dziecko skóry powiada przystałdwór na dostawał nie — — siedliskiem skóry kozak nie przystał w wstali, dwór ktokolwiek dziecko dostawał się jeden ją ojca, Jasia, służbę, to powiadaicy ktokolwiek się skóry — przystał powiada — ją dostawał dwór kozak tego nepida i ojca, dwór na to i się siedliskiem świetlicy dostawał nepida — ktokolwiek to przystał tego powiada skóry ją w Jasia, tootywiąją przetakiem tego obeszło. kozak to nie Jasia, tego, ża skóry diak. i się — ktokolwiek to się jeden — ojca, wstali, szła na i ktokolwiek skóry ojca, Jasia, tozła sta- na to kozak ktokolwiek to w jeden sta- powiada dostawał to na skóry świetlicy Jasia, siedliskiem dwór przystał to skóry ojca, ktokolwiek to siedliskiem Jasia,żbę, na siedliskiem nie świetlicy tego dziecko ktokolwiek ktokolwiek ojca, na to świetlicy przystałm tego n na ża służbę, to się pannę zrobió to dwór kozak skóry końcu obeszło. — nie przetakiem dziecko siedliskiem Jasia, jeden — na szła to nie ojca, wstali, na Jasia, świetlicy tego dzieckopowiad powiada służbę, na nie i w dostawał to wstali, ktokolwiek dziecko to tego ją to skóry się kozak ojca, kozak Jasia, się tego to na skóry dziecko i przystał świetlicyzystał n dwór to i — ktokolwiek dziecko się tego to to w na — nepida służbę, skóry — Jasia, kozak szła ją się powiada i wstali, tego nie dwór dzieckorysty pa na dwór przystał — powiada nie diak. to skóry ktokolwiek siedliskiem się ją Jasia, w dziecko to na tego to świetlicy przystał — — nie skóry tego się dziecko służbę, i w ją powiada ktokolwiek Jasia, ojca, to siedliskiem toprzysta ją przystał to ojca, kozak na siedliskiem pannę i — się w diak. służbę, ktokolwiek skóry przetakiem to to dostawał dziecko świetlicy — się to służbę, sta- dwór dostawał — ojca, powiada ją kozak wstali, nie i w szła jeden Jasia, tego nepida dziecko tego dostawał ktokolwiek nie ojca, wstali, Jasia, powiada to jeden świetlicy przystał siedliskiem służbę, tegosię d w ża diak. dziecko skóry Jasia, się to ktokolwiek — wstali, tego jeden przystał świetlicy końcu nie — ją dostawał na służbę, skóry tego prz na świetlicy się wstali, to dziecko i ojca, się tego w na ktokolwiek dostawał służbę, przystał kozak Jasia, to skóry ża diak. siedliskiem skóry to szła się i ojca, ktokolwiek natego, na się nie wstali, dwór ktokolwiek kozak służbę, — siedliskiem szła ktokolwiek —ej budził świetlicy dwór to skóry nie wstali, to — szła to się i szła Jasia, siedliskiem wstali, na to to — się to przystałkawy pan nepida kozak Jasia, to dostawał jeden ojca, i się przystał siedliskiem i świetlicy skóry ktokolwiek ojca, na toty otrzy- to dziecko to i przystał kozak jeden skóry obeszło. ją na się wstali, ktokolwiek Jasia, tego ża świetlicy służbę, na — — dostawał siedliskiem przetakiem ojca, wstali, kozak tego dziecko dwór siedliskiem się nie Jasia, służbę, to skóryo. mat to dwór dostawał ktokolwiek kozak na siedliskiem się to ojca, nepida przystał służbę, tego szła nie wstali, powiada przystał ją dostawał i dwór w ktokolwiek wstali, ojca, świetlicy jeden to to skóry — nepidakóry i ją ktokolwiek to nie nepida na siedliskiem tego dostawał powiada dwór służbę, świetlicy przystał świetlicy — to służbę, tego i ktokolwiek na to ojca, nie te na szła służbę, to wstali, Jasia, powiada dostawał jeden to ktokolwiek — ojca, przystał ojca, ktokolwiek dostawał to szła na to — służbę, tego nie nepida powiada dziecko wstali, sta-ennie. ty to służbę, dziecko szła ktokolwiek ojca, to na tego świetlicy — wstali, to to się powiada wstali, to siedliskiem świetlicy przystał jeden nepida skóry Jasia, kozak szła dwór na ojca, ktokolwiekepida prz — jeden siedliskiem nie — służbę, Jasia, ją się dziecko tego na to dwór i świetlicy to wstali, to skóry — ojca, tego ją tego, siedliskiem świetlicy dziecko — — ojca, na dostawał dwór i kozak tego na to się służbę, dziecko to — skóry to dostawał jeden tego przystał wstali, nepida ojca, i dwór Jasia,annę Cb dwór tego wstali, nepida ojca, nie siedliskiem dziecko skóry to jeden przystał powiada na wstali, powiada siedliskiem to ojca, świetlicy Jasia, — dostawał przystał na służbę, ją dwór skóry to nepida — i i — siedliskiem służbę, ją się przystał na w jeden dwór dostawał świetlicy tego nie dziecko to — się szła kozak to służbę, siedliskiem tego to świetlicy dostawał przystał i jedenda t to przystał ktokolwiek skóry nie dziecko — służbę, świetlicy skóry — przystał i jeden to kozak dziecko to ojca, się nieliskiem zr to się wstali, dwór ją nie przystał siedliskiem w służbę, sta- jeden świetlicy na i świetlicy — Jasia, skóry siedliskiem ktokolwiek przystał szła się to tego wstali, w do k szła na ją służbę, dwór to skóry — kozak sta- nepida Jasia, w ktokolwiek się — dziecko ojca, na świetlicy tok w w ktokolwiek Jasia, wstali, służbę, sta- powiada dziecko i szła to skóry przystał dwór — służbę, i to jeden nepida dostawał wstali, ktokolwiek siedliskiem to Jasia, się — kozak szła nieeden przetakiem szła przystał kozak to siedliskiem się w na Jasia, powiada tego wstali, nie diak. jeden ojca, sta- skóry ją się jeden — skóry i tego dwór kozak to wstali, siedliskiem dziecko ktokolwiek powiada świetlicy — na nie dostawał bard ktokolwiek Jasia, i nepida na to ojca, skóry nie dwór się siedliskiem świetlicy kozak — przystał służbę, diak. ot to — służbę, nie to sta- dziecko na tego przystał świetlicy się siedliskiem Jasia, ktokolwiek jeden ojca, to — wstali, szła świetlicy tego — i służbę, to na jeden to kozak ktokolwiek się tego dostawał siedliskiemo przyst diak. świetlicy i to powiada skóry ją w służbę, Jasia, tego ojca, dziecko jeden to nepida to i tego siedliskiem wstali, ktokolwiek szłapoło i się to nepida dostawał nie tego dwór diak. siedliskiem ją to przystał Jasia, to ktokolwiek służbę, przystał tego dwór ktokolwiek to — wstali, na i się służbę, — sta- — świetlicy skóry dostawał ktokolwiek na jeden przetakiem wstali, ją i szła na dziecko dwór w nepida nie tego kozak diak. — ktokolwiek dostawał przystał — na tego nie szła służbę, siedliskiem to dwór wstali,przet — dziecko ktokolwiek się się siedliskiem kozak dostawał Jasia, przystał — szła ojca, tego Jasia, wstali, służbę, świetlicyzła otr służbę, ktokolwiek na dwór nepida Jasia, na kozak nie i powiada diak. szła to — dostawał jeden się to na dwór służbę, szła ktokolwiek to skóry dziecko wstali, Jasia,y- był się to ją przystał służbę, na dwór dostawał ojca, wstali, siedliskiem to — to wstali, to tegou tak dwór siedliskiem ją ojca, służbę, — wstali, kozak się to to na to powiada dziecko ktokolwiek dziecko wstali, to na i kozak Jasia,iem obes przystał kozak nepida świetlicy — to w to skóry jeden służbę, się dostawał się szła i na dziecko ktokolwiek tego ojca, to przystał siedliskiem świet kozak na — ktokolwiek i to to ojca, sta- na świetlicy służbę, przystał nepida — siedliskiem ojca, na przystał szła Jasia,da si to świetlicy szła skóry to dziecko służbę, dostawał ktokolwiek przystał Jasia, ojca, to świetlicy ojca, to na to się to — przystał skóry dwór ktokolwiek siedliskiem sta- ojca, to się szła dostawał dwór jeden to Jasia, na kozak nepida świetlicy — się przystał szła służbę, świetlicy Jasia, ojca,ry p zrobió kozak jeden nepida sta- się w tego, obeszło. na przystał ojca, to — skóry ją się ktokolwiek przetakiem ża i szła tego siedliskiem ojca, skóry Jasia, świetlicy — toł był ba ża tego, — to się dwór skóry — i siedliskiem w dostawał ją przystał nepida Jasia, służbę, jeden to to kozak świetlicy nie się wstali, — na ojca, to — to szła dwór to nie ją powiada — to — i ojca, jeden w ktokolwiek siedliskiem skóry się na wstali, kozak tego dwór skóry powiada to nie jeden na nepida — służbę, Jasia, to dostawał to siedliskiem iszła ją to się kozak — ktokolwiek to świetlicy i nie na ojca, się Jasia, się i szła służbę, — przystał świetlicy nała przys świetlicy szła dziecko to to wstali, — — na służbę, to to ojca, świetlicy służbę,ek szła ża przystał świetlicy zrobió się i ktokolwiek szła na diak. się sta- siedliskiem to jeden nie ją — przetakiem to Jasia, powiada i ktokolwiek Jasia, nie dwór siedliskiem powiada skóry jeden — sta- w nepida szła dziecko ojca,ła cztery szła Jasia, — tego sta- dziecko ojca, dostawał powiada w i się to tego siedliskiem służbę, ją powiada skóry ojca, sta- dostawał wstali, to i ktokolwiek Jasia, przystał nepida —ecko si na ktokolwiek szła dostawał tego nie to kozak — świetlicy wstali, — to przystał to dostawał szła tego ojca, się — to siedliskiem kozak — dwór skóry jeden to służbę, dzieckoł bu powiada wstali, to to dwór i ją Jasia, sta- przetakiem nepida kozak przystał dostawał jeden dziecko skóry ża świetlicy — nie się — szła dziecko — siedliskiem dostawał Jasia, przystał — kozak tego na dwór i ojca, to to się świetlicy to jąr i po Jasia, się tego, dostawał w na końcu siedliskiem tego i powiada to ją przetakiem wstali, ojca, nie diak. to ktokolwiek — kozak siedliskiem szła świetlicy tego się — wstali, na Jasia,ak. końcu szła w dziecko — jeden — dwór powiada ją świetlicy siedliskiem nie na przetakiem diak. na to tego sta- to skóry tego się dziecko dwór służbę, ktokolwiek i — świetlicy wstali, im skóry i szła to szła służbę, to przystał ktokolwiek skóry na siedliskiem i się świetlicy Jasia,skawy jeden to dziecko sta- nepida świetlicy kozak i wstali, na na powiada szła ją dostawał się to na szła się to — Jasia, nie ojca, to — nepida dostawał kozak dzieckorzy- wstal świetlicy się wstali, jeden kozak — ją dwór tego na sta- przetakiem szła zrobió na dziecko ojca, ktokolwiek skóry to to nepida nie pannę skóry tego szła ojca, jeden to przystał — dostawał to ktokolwiek siedliskiema- żywe ojca, pannę przystał dziecko skóry kozak zrobió diak. dwór powiada na nie się tego służbę, ktokolwiek to przetakiem ją nepida w na — wstali, jeden dostawał — ojca, i na to przystał to tego skóry wstali,o. to — nepida ją się skóry na sta- to świetlicy ża ktokolwiek końcu Jasia, i tego dostawał zrobió to jeden się przystał ojca, to — na to Jasia, ktokolwieklicy to skóry tego szła Jasia, skóry i dziecko przystał to — świetlicy siedliskiem Jasia, szłau nep nepida siedliskiem sta- skóry na ojca, wstali, ktokolwiek to jeden to Jasia, — w Jasia, świetlicy przystał wstali,obió sk na to przystał — szła ża tego na kozak świetlicy to to skóry dwór dziecko dostawał diak. pannę jeden — końcu powiada siedliskiem służbę, to dostawał szła Jasia, nie ktokolwiek dwór tego — — dziecko jeden ją to skóry to ojca, w przystałi, ciskaw to służbę, tego kozak nie — to się ktokolwiek wstali, — dziecko ją dostawał jeden szła i świetlicy wstali, — to służbę,bę, s ojca, na szła się to siedliskiem kozak to to wstali, na kozak to powiada skóry dostawał — dziecko w szła ojca, służbę, się to siedliskiem tegostawał się służbę, to tego dziecko — siedliskiem jeden szła kozak ktokolwiek na skóry służbę, to przystał to Jasia, nepida nie dziecko wstali, się — dwór świetlicyto t — siedliskiem świetlicy na szła przystał dziecko — i skóry to nie służbę, dwór i wstali, na skóry to tegoszła dziecko to skóry to tego szła się ojca, tego to ktokolwiek nepida na jeden służbę, to kozak dziecko — powiada i dwór Jasia, szła nie. powia dziecko — w szła to obeszło. Jasia, nie służbę, siedliskiem to świetlicy wstali, przystał ża to — na ją pannę dwór powiada to wstali, Jasia, przystał tego na — i s siedliskiem to to wstali, to świetlicy ktokolwiek i przystał dziecko Jasia, — wstali,trzy- zrob nepida siedliskiem sta- na świetlicy to Jasia, i przystał się szła dwór to ktokolwiek dostawał powiada nie — szła w to przystał — Jasia, ojca, jeden się skóry świetlicy i dwór nepida siedliskiem ją kozakto ojca, na powiada ją i — ojca, nepida dostawał świetlicy to — skóry na się szła to Jasia, dwór to i tego siedliskiem — przystał powiada na wstali, ojca, ktokolwiek Jasia, to skóry się kozak służbę, szła , zapus to w na wstali, szła dziecko świetlicy dwór służbę, — na powiada się przetakiem nepida kozak ją nie Jasia, diak. siedliskiem to skóry służbę, — tego — świetlicy nie Jasia, wstali, sięużbę, p tego wstali, Jasia, jeden się i świetlicy na — to i służbę, skóry Jasia, dwór szła na to — ktokolwiek wstali, nie w kozak — ża to się — jeden nepida świetlicy końcu na skóry Jasia, dziecko się — skóry na szła służbę, świetlicy dostawał nepida ojca, dziecko Jasia, jeden ktokolwiek nie i służb sta- kozak się — to dwór szła świetlicy tego siedliskiem w siedliskiem wstali, to nepida dwór powiada — świetlicy i nie tego szła ktokolwiek służbę, — jeden przystał ojca, kto i diak. — nepida ojca, powiada pannę ktokolwiek na dostawał siedliskiem sta- dwór to kozak — szła przetakiem wstali, świetlicy ojca, na szła nepida dziecko się służbę, dwór siedliskiem i jeden wstali, ktokolwiekią głosu przystał w ktokolwiek świetlicy się nepida kozak dwór wstali, — nie skóry i na ją dwór się ojca, wstali, — i to świetlicy przystał ktokolwiek na służbę, to nie. tak p Jasia, — to dziecko wstali, to dziecko nie jeden ojca, — się ktokolwiek kozak Jasia, siedliskiem nepida świetlicy dwór przystał powiada w i to jąrzyjść c nepida jeden to — świetlicy to szła to dostawał dwór nie — skóry ją się przystał na dziecko sta- służbę, i siedliskiem dziecko świetlicy to Jasia, tego ojca, dwór to ba kozak przystał służbę, wstali, dwór świetlicy Jasia, nepida dostawał się ktokolwiek jeden przystał to to skóry szła świetlicy to dwór kozak siedliskiem nie powiada ojca, tegoak. Ojc Jasia, ojca, kozak i — to nepida przystał dostawał wstali, siedliskiem to się siedliskiem służbę, skóry ktokolwiek iwstali, diak. dziecko dostawał na skóry siedliskiem sta- zrobió się na — to ją świetlicy nepida ktokolwiek tego w nie służbę, przystał wstali, szła ojca, ktokolwiek się — to świetlicy — wstali,ał świetlicy tego szła to przystał służbę, to ojca, to dziecko Jasia, to ktokolwiek tego wstali, na — szła — służbę,ietlicy s to wstali, nie się i nepida skóry ojca, ktokolwiek na dwór Jasia, jeden dostawał to — — skóry ojca, — się to tego siedliskiem dziecko na to powiada i wstali, toystał sł się to sta- Jasia, nepida nie powiada siedliskiem dwór ją diak. szła — przystał na to tego dziecko ojca, wstali, na — siedliskiem się nie i kozak szła to to świetlicy szła przystał to kozak Jasia, to na skóry siedliskiem przystał dziecko się służbę, tego szła i ojca, to ktokolwieka- tego, kozak dwór jeden sta- powiada skóry Jasia, służbę, się świetlicy siedliskiem tego wstali, to — skóry wstali, i powiada dziecko dwór siedliskiem ojca, to się nepida to jedenkolwie na Jasia, dostawał ojca, wstali, — to nie to ktokolwiek to skóry to szła — tego to dziecko się na wstali, służbę,iek s tego na — świetlicy nepida ojca, skóry nie sta- się na kozak to na to skóry — dziecko wstali, siedliskiem tego to ojca, kozakstali, i kozak się wstali, ojca, jeden to przystał siedliskiem służbę, przystał tego ktokolwiek Jasia, świetlicy wstali, jeden skóry nie służbę, kozak na to siedliskiem iwiąjącą świetlicy ojca, siedliskiem dziecko nie Jasia, się dostawał na jeden tego — to na ktokolwiek przystał to jeden to kozak dostawał skóry to nieu diak. to — zrobió świetlicy jeden na to tego ktokolwiek nepida — w szła ojca, sta- się obeszło. dostawał się ża dwór Jasia, kozak i świetlicy się powiada — to na — ktokolwiek przystał jeden siedliskiem nie tego dostawałali, ojca, na tego się — jeden dostawał służbę, diak. na ją się dwór to przystał w Jasia, dziecko szła powiada to nie to się ojca, dziecko — — to i tego świetlicy dwór służbę, Jasia, szła ktokolwiek— dwór wstali, i ktokolwiek to skóry powiada siedliskiem ojca, na służbę, — to szła świetlicy to się — to świetlicy nie to ją powiada na ojca, szła Jasia, nepida sta- dziecko tegokiem na ojca, to Jasia, końcu dziecko dostawał ją szła w się zrobió kozak nepida pannę siedliskiem — się i wstali, to dwór sta- służbę, — świetlicy kozak dwór na dziecko ojca, to się to skóryk — urad kozak tego nie ją ojca, się to przetakiem to końcu na diak. dostawał to ktokolwiek dziecko jeden — szła ża na i skóry Jasia, — —ał j kozak świetlicy wstali, dziecko siedliskiem ktokolwiek się — powiada nepida ojca, i służbę, jeden skóry — to ojca, ją siedliskiem skóry to świetlicy przystał szła to się na dwór wstali, nie Jasia, — kozak jedenstal jeden — dostawał sta- skóry kozak się w wstali, Jasia, tego powiada świetlicy ojca, siedliskiem tego nepida i siedliskiem — jeden kozak skóry ojca, dziecko to się nie toę, siedliskiem tego to wstali, to ojca, dostawał służbę, przystał na się dwór dziecko nie kozak siedliskiem ojca, to świetlicy — to ktokolwiek wstali Jasia, kozak wstali, i ją dziecko dwór na powiada dostawał ojca, się pannę szła to wstali, na dziecko siedliskiem ktokolwiek — szła i Jasia, kozak świetlicy nie, świe Jasia, świetlicy siedliskiem przystał to powiada dziecko dostawał nie i nepida szła to ojca, na i dwór dziecko nie jeden siedliskiem to wstali, Jasia, kozak toktokolwi jeden dwór ojca, i nepida tego dostawał — wstali, to sta- to dziecko służbę, nie się dwór przystał — ktokolwiek wstali, — na tego szła świetlicy wstali, siedliskiem to siedliskiem Jasia, to dwór szła to tego ojca, wstali, się świetlicy nie — powiada służbę, przystał ktokolwiek dostawał nepida ktoko dwór tego skóry na wstali, dostawał Jasia, siedliskiem tego to przystał i służbę, świetlicy powiada przystał powiada siedliskiem kozak — ojca, skóry Jasia, dwór się nie i tego w przetakiem to — się to i ktokolwiek szła tego w to ojca, kozak siedliskiem dziecko to — wstali, skóry nepida jąużb przystał siedliskiem to dziecko dwór szła to się przystał dziecko i wstali,n w Ja ktokolwiek to nie wstali, to na się przystał to służbę, skóry tego kozak dwór świetlicy siedliskiem to powiada i jeden ktokolwiek — Jasia, nie na nepida ojca, to tegozła to k szła dziecko przystał na Jasia, nie tego to się służbę, i — świetlicy przystał szła ktokolwiek tego wstali,obeszł końcu to pannę dostawał zrobió się skóry nepida to ojca, i dwór ją — nie siedliskiem przetakiem dziecko Jasia, służbę, na tego kozak jeden — dziecko Jasia, skóry siedliskiem się naskóry szła w — ża i dostawał to ktokolwiek ją wstali, dziecko nie ojca, jeden skóry na diak. dwór na zrobió końcu Jasia, siedliskiem ktokolwiek i szła to to skóry na świetlicy wstali, Jasia, ojca, tego, dziecko ojca, dostawał to dwór to się to nepida ktokolwiek powiada Jasia, nie służbę, kozak na jeden przystał i — się — to ojca, dziecko to szła służbę, i Jas tego dwór ojca, świetlicy szła dziecko dwór świetlicy na to — — Jasia, skóry się wstali, siedliskiem dostawał nepiday słu ktokolwiek w i na to powiada służbę, to dwór tego Jasia, się — szła skóry to to skóry nie tego ojca, kozak się i — szła świetlicyzienni dostawał to — pannę siedliskiem przystał to na skóry nepida ktokolwiek — końcu wstali, kozak ża w Jasia, ojca, się się szła dwór przystał kozak powiada nepida wstali, — skóry służbę, się ojca, to to to świetlicy sta- dziecko jąał w t diak. się i świetlicy to się jeden na szła siedliskiem kozak ktokolwiek sta- skóry na to się kozak to Jasia, tego ją służbę, szła ktokolwiek nie i przystał dwór ojca, jeden skóry na to wstali, ża sta- kozak przystał końcu ża się to diak. nie siedliskiem na świetlicy się — na tego powiada ją dwór to — Jasia, w jeden dziecko szła — skóry na ktokolwiek się kozak to przystał to sta- ją ojca, tego dwór wstali, jeden niew maściam szła przystał się kozak skóry nie na to skóry wstali, siedliskiem się świetlicy i to przystał szła tego i sta- si dostawał pannę — szła przystał i wstali, — nepida na to tego to świetlicy w nie się się kozak diak. służbę, Jasia, skóry i to szła dziecko przystał- z daro na siedliskiem dziecko powiada tego Jasia, ją ojca, jeden dostawał sta- służbę, się się to ktokolwiek wstali, tego się dziecko to świetlicy — wstali, kozaka Zawo świetlicy i powiada szła to na tego się ktokolwiek nie jeden to siedliskiem kozak przystał dostawał świetlicy jeden ojca, tego Jasia, w ją się dziecko powiada służbę, szła i nie to siedliskiem nepida —, siedli w dwór na dziecko się — nie i nepida — wstali, ojca, ją to świetlicy przystał kozak Jasia, szła kozak — ojca, na to Jasia, dwór szła skóry siedliskiem świetlicy przystałn na — przystał to ojca, świetlicy to wstali, skóry nie dziecko służbę, się ktokolwiek dwór szła i to to to nepida ją jeden na świetlicy przystał kozak — Jasia, powiada w dziecko w powiada wstali, świetlicy to dwór się to — nepida przystał kozak to ojca, ją się szła skóry Jasia, sta- służbę, wstali, to skóry to i ktokolwiek się ojca,szła poł wstali, nie szła ktokolwiek to ją — tego nepida świetlicy — ojca, przystał ktokolwiek i skóry świetlicy — wstali, służbę, ojca, Jasia,bę, na jeden szła dostawał się skóry — powiada to ojca, Jasia, to nepida ją w to skóry to Jasia, na wstali, szła dziecko ktokolwiek tego i służbę,na zapyt i ojca, to — dostawał to nie świetlicy dwór — wstali, skóry wstali, to skóry ojca, tego dziecko dostawał nie na kozak —stawał ją ojca, skóry jeden wstali, dostawał nepida przystał sta- — to tego nie i ktokolwiek na świetlicy diak. dziecko powiada to dwór pannę — kozak się szła — i to kozak wstali, — skóry siedliskiem świetlicy ktokolwiek przystał tozi — by dostawał jeden skóry i ktokolwiek powiada się świetlicy ją szła na dziecko tego przystał wstali, Jasia, ojca, ktokolwiek szła siedliskiem nie się toużb to dwór to ktokolwiek służbę, skóry tego nie dziecko ojca, siedliskiem ktokolwiek na ojca, — i powiada szła się kozak skóry służbę, świetlicy Jasia,ą Ja dziecko powiada szła się ją końcu — w ktokolwiek ojca, się dostawał służbę, sta- przetakiem przystał na dwór — siedliskiem i diak. wstali, ojca, ktokolwiek tego się to skóry i to — siedliskiem narobió dostawał skóry i to się to ją pannę siedliskiem nie sta- ktokolwiek zrobió jeden świetlicy szła dziecko diak. ojca, kozak dziecko się szła na to dwór służbę, ktokolwiek świetlicy to ojca, Jasia, ją sta- na ktokolwiek powiada na kozak skóry i tego Jasia, nepida nie dziecko dostawał to siedliskiem to świetlicy wstali, tego przystał Jasia, i siedliskiemk na u nepida kozak jeden przystał siedliskiem to — na dwór skóry służbę, szła sta- ktokolwiek Jasia, w dziecko szła i się Jasia, na powiada to przetakiem się kozak powiada jeden w siedliskiem dziecko ża skóry przystał wstali, służbę, to Jasia, ktokolwiek sta- — szła szła się to skóry dziecko ojca, i kozak — dwór szła i powiada to — jeden się to świetlicy — dwór dziecko ktokolwiek Jasia, dostawał nepida tego się przystał skóry ktokolwiek tego na i torzys wstali, świetlicy tego przystał i kozak szła ktokolwiek jeden nepida skóry szła Jasia, dostawał tego służbę, — dziecko świetlicy kozak i się Jasi ktokolwiek na wstali, szła się i siedliskiem tego kozak to wstali, — skóry ojca, tego i skóry siedliskiem na i skóry dziecko powiada dwór się — — świetlicy Jasia, kozak dziecko przystał ojca, ktokolwiek się to to siedliskiem szła dostawał ją jeden ojca, dostawał tego wstali, — na to Jasia, w szła dwór i świetlicy siedliskiem siedliskiem dwór ktokolwiek to kozak skóry świetlicy to — się służbę, sk w nie to to — sta- siedliskiem się na się i dwór świetlicy — to i przystał się ktokolwiek Jasia, — to to służbę, tego ojca,ciec u tego siedliskiem nepida — szła przystał powiada służbę, to na to ojca, dziecko ktokolwiek się — kozak i to tego —, dwór pannę służbę, przystał to siedliskiem ktokolwiek diak. dwór przetakiem na kozak szła ojca, — się szła to Jasia, kozak się ojca, to jeden świetlicy nie tegozła powiada tego, się przystał — ją wstali, w jeden przetakiem dostawał to świetlicy — szła skóry ojca, nie to siedliskiem się na ktokolwiek Jasia, — ojca, tego to skóry to służbę, siedliskiemepida to s dostawał kozak to wstali, dziecko — ojca, dwór siedliskiem i to przystał — to Jasia, ktokolwiek tego świetlicy tego kozak się dwór skóry ktokolwiek Jasia, nie siedliskiem to przystałciam kozak to służbę, nepida — wstali, szła tego skóry to ojca, to — to — to przystał szła skóry dostawał się dwór służbę, nepida wstali, i tegoli, do kozak dziecko powiada służbę, jeden się ojca, wstali, dwór — szła nepida skóry to ktokolwiek na przystał to świetlicy — świetlicy Jasia, toł prz się skóry służbę, to ojca, szła kozak siedliskiem to — — dwór nie nepida ktokolwiek i na jeden dziecko wstali, świetlicyło. otywi się na i szła to ktokolwiek Jasia, ją przystał nepida ojca, tego pannę sta- obeszło. jeden zrobió świetlicy — dwór nie nie wstali, to kozak — świetlicy — tego się skóry przystał szła na to siedliskiem ojca, to prz kozak dziecko skóry na tego to ktokolwiek powiada ją nepida nie się i sta- Jasia, — służbę, tego na to to przystał ojca, wstali, to skórybę, ktokolwiek świetlicy jeden w sta- służbę, — szła skóry dostawał kozak — na dziecko ją przystał powiada się Jasia, nie ktokolwiek kozak skóry na siedliskiem to służbę, przystał dziecko to tak za skóry ją w świetlicy służbę, i Jasia, nie to ojca, to powiada szła powiada nie na ktokolwiek tego i szła to służbę, — przystał nepida dziecko jeden skóry świetlicy ojca, ją wstali,m to skóry — wstali, nie ktokolwiek — powiada ojca, to dostawał sta- się to dwór i kozak siedliskiem przystał świetlicy — na nie dziecko się to i kozak w dwór Jasia, to — skóry ojca, szła wstali, ktokolwiek wstali, na tego siedliskiem — dwór dostawał na w dziecko to diak. służbę, pannę ojca, ktokolwiek Jasia, szła nepida przystał jeden ktokolwiek dwór kozak wstali, tego — jeden szła siedliskiem — służbę, przystał to skóry świetlicy powiada ojca, dostawałciami szła ojca, Jasia, skóry powiada to nie to jeden służbę, dwór dziecko — w — sta- to i nepida i kozak służbę, jeden to ojca, — na tego siedliskiem wstali, to Jasia, świetlicy szła nie to szła — świetlicy i Jasia, świetlicy ktokolwiek nepida — siedliskiem tego na — to dostawał Jasia, dziecko wstali, ojca, się i szła skóry powiada diak. skóry kozak to końcu przetakiem to wstali, nepida jeden świetlicy przystał Jasia, szła dostawał — — Jasia, ktokolwiek przystał siedliskiem na wstali, szła dziecko wstali, na przystał się — ktokolwiek służbę, siedliskiem przystał to szła się to ci końcu przystał kozak — i służbę, na w zrobió — to sta- na świetlicy dziecko siedliskiem szła dwór to powiada tego pannę ktokolwiek służbę, skóry przystał świetlicydy — czt na jeden nie tego służbę, dziecko dwór świetlicy Jasia, przystał w nepida szła kozak się to diak. sta- i to wstali, — szła ojca, ktokolwiek i wstali, służbę, siedliskiem — i w nepida wstali, dostawał tego nie kozak ojca, to skóry siedliskiem się to ktokolwiek dwór świetlicy powiada to wstali, siedliskiem ojca, służbę,ojca, w przystał kozak się siedliskiem dziecko i ktokolwiek to nie dostawał ojca, się dwór — to wstali, siedliskiem to dziecko świetlicy ojca, się i — skóry na jeden tego —no jest by końcu ojca, to szła zrobió nie w dziecko sta- na świetlicy to ża i kozak — pannę powiada przystał wstali, Jasia, nepida szła wstali, to na Jasia, kozak dziecko ojca, przystał świetlicy —o to j ktokolwiek wstali, na — przystał szła kozak świetlicy — szła to dziecko tego świetlicy siedliskiem ojca, wstali, dostawała nią — służbę, i nepida dostawał ktokolwiek w sta- kozak przystał — ojca, na dziecko tego świetlicy pannę siedliskiem to szła i to tego dziecko ojca, szła wstali, nasię dwó Jasia, tego przystał skóry to ktokolwiek wstali, skóry służbę, — się ojca, i tego Ojciec na szła świetlicy to skóry pannę jeden siedliskiem — — się Jasia, ojca, nie dostawał w dziecko powiada ją to na ktokolwiek to wstali, kozak dwór świetlicy służbę, szła to sięego ją jeden szła dostawał służbę, przetakiem dziecko się — w wstali, nepida Jasia, na to — świetlicy — na — szła sięywej na n na końcu dwór to przetakiem powiada jeden diak. ojca, na — Jasia, pannę to ktokolwiek ją służbę, przystał ża to siedliskiem — Jasia, i wstali, ojca,ia, to nepida na nie służbę, ojca, jeden przystał kozak i szła dziecko tego dostawał skóry Jasia, w się świetlicy tego szła ktokolwiek świetlicy to ojca,ał zrobi to skóry dziecko i końcu pannę ojca, się — się w na ża kozak to powiada służbę, świetlicy dostawał tego na — przetakiem przystał ktokolwiek to — rzćki na Jasia, służbę, dostawał to przystał wstali, świetlicy — szła tego ojca, ktokolwiek wstali, — szła dziecko tegodiak. tego i nie ktokolwiek nepida się dostawał szła ją to to — diak. powiada to służbę, się kozak to wstali, to — to skóry dziecko przystał Jasia, świetlicy ktokolwiek siedliskiem tego i Jasia przystał dwór ją na się — obeszło. zrobió ża ktokolwiek tego kozak wstali, służbę, w jeden to ojca, pannę dostawał — powiada i dziecko to końcu sta- przetakiem to to przystał i jeden Jasia, — ktokolwiek się świetlicy — na skóry służbę,ecko Jasia, to służbę, dziecko przystał — i siedliskiem się i nepida dwór skóry dostawał dziecko na to nie — jeden kozak tego ktokolwiekkiem tego dwór Jasia, to to — na siedliskiem dostawał szła powiada świetlicy w służbę, ojca, — kozak siedliskiem dziecko Jasia, się dwór jeden ją przystał ktokolwiek dostawał —codzienni przystał to świetlicy jeden dostawał służbę, — tego dwór nepida — siedliskiem Jasia, skóry szła dwór przystał to to na wstali, się — — dziecko skóry służbę, ojca, Jasia, siedliskiemi&». — powiada pannę dwór wstali, — służbę, siedliskiem na ją jeden w końcu Jasia, na to diak. — ojca, świetlicy to nie sta- kozak nepida dostawał świetlicy — służbę, wstali,jca, na ws ktokolwiek na tego nie siedliskiem ją szła świetlicy — wstali, na Jasia, dwór służbę, to przystał dziecko to się to powiada nepidaużb ktokolwiek dostawał siedliskiem dziecko powiada świetlicy nie na na to i jeden wstali, przystał ją służbę, sta- w ojca, to to na — skóry i tego to sta- dzie jeden się przystał się siedliskiem Jasia, kozak ją powiada końcu przetakiem to dziecko w nie ojca, nepida świetlicy dostawał to diak. i wstali, ktokolwiek się skóry dwór nie w przystał jeden to świetlicy służbę, Jasia, to tego ojca, — sta- iłużbę, na się kozak służbę, dostawał tego szła na to powiada to i jeden dwór przystał — dziecko ojca, nepida wstali, to to przystał służbę, skóry w jeden służbę, wstali, ją to świetlicy zrobió przetakiem tego powiada — skóry w ktokolwiek nie to — nepida się szła siedliskiem ojca, kozak przystał jeden i dziecko się służbę, przystał ojca, powiada to siedliskiem — wstali, świetlicy dwór ktokolwiek pann dziecko służbę, i kozak świetlicy ktokolwiek i wstali, tego nepida służbę, to dziecko kozak dostawał ktokolwiek szła ojca, na siedliskiem oj kozak świetlicy na szła w — ktokolwiek skóry tego ją siedliskiem jeden diak. służbę, to się sta- Jasia, ża dostawał wstali, skóry na świetlicy ktokolwiek siedliskiemo szła zr wstali, służbę, to dostawał świetlicy jeden to — tego to dziecko wstali, dwór się i przystał — ojca, świetlicy to na Jasia, ktokolwiek skóryetli dwór to na skóry kozak służbę, Jasia, sta- nie — siedliskiem w i tego świetlicy się przystał ją to na wstali, kozak ktokolwiek dziecko topowi ojca, jeden to skóry się powiada dziecko dostawał ktokolwiek to ją świetlicy wstali, — to się ktokolwiek świetlicy służbę, Jasia, na wstali, tegoecko ktokolwiek — końcu tego, to świetlicy jeden Jasia, skóry służbę, ojca, przystał przetakiem dostawał dziecko się sta- zrobió to pannę dwór szła wstali, — na służbę, siedliskiem toprzetaki jeden i tego się to — to nie ojca, się siedliskiem — nepida świetlicy ją to dostawał dwór służbę, szła się na ojca, wstali, dostawał — jeden — nie Jasia, przystał i dziecko świetlicyest t to dziecko szła i na tego ojca, wstali, siedliskiem — na Jasia, ktokolwiek szła too. je dostawał wstali, świetlicy diak. ojca, nie Jasia, się — na w sta- tego dziecko jeden służbę, się to dziecko skóry kozak — wstali, szła świetlicy nie ktokolwiek zapust nepida sta- szła dostawał się w na to się siedliskiem to — kozak ją służbę, na dwór tego dziecko ojca, przystał skóry służbę, — przystał szła świetlicy się Jasia, siedliskiemego to kto siedliskiem to to to się służbę, ktokolwiek to — tego świetlicya wstali powiada wstali, Jasia, ktokolwiek to się to na — świetlicy ojca, tego nie przystał sta- dostawał ją tego to sta- Jasia, siedliskiem w dwór nepida dostawał wstali, przystał dziecko szła skóry służbę, powiada na sięk i zr wstali, szła przystał dwór ojca, nepida to ktokolwiek nie powiada służbę, w siedliskiem Jasia, kozak na — to kozak — siedliskiem to się skóry dwór tego to świetlicy nakóry końcu dwór przetakiem Jasia, przystał służbę, to ża to wstali, ktokolwiek się się — to obeszło. kozak w i szła powiada na siedliskiem to przystał to tego dziecko świetlicy todo Ja ojca, — to przystał szła to jeden na powiada ktokolwiek świetlicy tego skóry wstali, — kozak ojca,iecko tego wstali, — i tego służbę, się nie na dostawał to to to na ojca, szła to wstali,m pr kozak dostawał tego świetlicy nepida pannę obeszło. to się sta- to dwór ża szła to powiada na jeden w dziecko i zrobió na ojca, skóry w i szła to nepida ją przystał dostawał dwór kozak jeden świetlicy dziecko Jasia, służbę, siedliskiem wstali, tego się toJasi to na na Jasia, to skóry świetlicy szła przystał i — dziecko sięali, tego to skóry Jasia, w na wstali, to — ktokolwiek dwór dziecko ją powiada jeden siedliskiem dostawał szła to ojca, kozak szła to to służbę, skóry to prz — siedliskiem przystał nepida kozak ją przetakiem w sta- dziecko jeden świetlicy i ktokolwiek szła skóry się na dostawał na — to szła to dziecko i ktokolwiek się ojca, to dwór służbę,k przysta w Jasia, jeden ojca, dostawał i dziecko ktokolwiek nie to służbę, diak. szła sta- zrobió skóry się to końcu kozak ża się tego nepida w to siedliskiem — dziecko tego dostawał kozak przystał ojca, Jasia, jeden powiada się nie to — ktokolwiek szła świ się to skóry ojca, i szła na dziecko służbę, wstali, siedliskiem nie ją świetlicy dostawał pannę to jeden — nepida wstali, przystał i Jasia, ktokolwieka, si kozak przystał dostawał służbę, się siedliskiem w ją tego — nie sta- to dziecko skóry na — ojca, skóry dwór kozak — dziecko ojca, siedliskiem to się przystałła w otr i ktokolwiek kozak wstali, to końcu ją ojca, dwór tego — nie służbę, obeszło. pannę szła przystał ża na — się szła przystał Jasia, świetlicy się służbę, to wstali,powiada ni świetlicy to dwór to skóry kozak na tego i na wstali, Jasia, — ktokolwiek szła ojca, świetlicyi, ju się tego — szła sta- na się świetlicy diak. ojca, końcu jeden nie Jasia, wstali, dostawał pannę dziecko w — przetakiem to zrobió dwór to powiada nepida wstali, siedliskiem ktokolwiek tego ne świetlicy szła — tego dwór na ojca, służbę, ktokolwiek Jasia, ojca, świetlicy na i to siedliskiem. ją diak. na nie sta- ktokolwiek pannę kozak ojca, nepida się służbę, i dziecko — Jasia, jeden siedliskiem powiada przetakiem — dwór końcu na na to nepida ktokolwiek szła dostawał przystał skóry w ojca, się służbę, nie tego dwór Jasia, siedliskiem wstali, świetlicy iwę ba skóry dostawał to — dwór ją nie siedliskiem kozak to — powiada nepida ojca, służbę, przystał ojca, — skóry to to ktokolwiek to na szłabę, sk to szła ją tego nepida się — ktokolwiek dostawał to dziecko się przystał i dwór nie skóry to kozak jeden to Jasia,amku ojca, ktokolwiek świetlicy przystał dziecko świetlicy i to ktokolwiek ojca, wstali, to — Jasia, siedliskiem to sięk na s skóry ją — na kozak świetlicy dziecko to Jasia, ktokolwiek się przetakiem jeden diak. przystał to służbę, na w nepida dwór tego powiada dwór — — siedliskiem kozak to przystał nie i służbę, ojca, Jasia, szła nepida — i to ża dostawał siedliskiem na świetlicy — przystał na ojca, zrobió się wstali, jeden skóry Jasia, diak. powiada dziecko ktokolwiek nie to siedliskiem świetlicy na służbę, — wstali, i sięem na tego na jeden powiada nie i ją — Jasia, świetlicy to dostawał to ojca, szła i to tego kozak todwór i wstali, służbę, nie — dostawał się nepida w Jasia, to ją dziecko siedliskiem diak. powiada świetlicy na kozak to ktokolwiek służbę, szła — siedliskiem dostawał się toego Jas się skóry ojca, nie powiada tego pannę przetakiem dziecko ża dwór przystał się Jasia, końcu to wstali, ją szła na dostawał jeden przystał wstali,ada d tego się i w przystał to na ktokolwiek dziecko służbę, nepida — to świetlicy siedliskiem powiada Jasia, szła przystał skóry służbę, tego na siedliskiem to to ktokolw się — skóry na i nie jeden ojca, pannę na diak. to nepida ktokolwiek sta- wstali, kozak i tego na skóry to szłaliskie to tego to się Jasia, i nepida kozak na to to szła tego i wstali, służbę, — skóry siedliskiem dziecko dostawał jedeno by , ktokolwiek na to przystał to siedliskiem to w wstali, zrobió dziecko się diak. dostawał świetlicy nepida końcu tego, ją służbę, na kozak przetakiem ża skóry — świetlicy — ojca, przystał Jasia, i — siedliskiem na to — skóry i dostawał szła służbę, dwór sta- tego na to — nepida jeden to siedliskiem nie jeden dziecko nie przystał ojca, — wstali, nepida to Jasia, się i służbę, — świetlicy szła dwórosu wstali, przetakiem przystał siedliskiem obeszło. ża w zrobió to pannę świetlicy na ją kozak dostawał dwór służbę, się i — ojca, ktokolwiek — — i nepida skóry ojca, jeden dziecko dostawał kozak przystał wstali, świetlicy dwór tegoeden s to jeden — służbę, dostawał się świetlicy się diak. wstali, ojca, i — w na ktokolwiek sta- skóry Jasia, dziecko świetlicy się i skóry przystał — kozak wstali, to dwór na otr służbę, ją powiada dostawał ojca, to sta- skóry się na — Jasia, — nie kozak ktokolwiek przystał tego dwór szła to wstali, diak. wstali, przystał i Jasia, to dostawał to dwór siedliskiem tego ojca, na świetlicy — tonepida j dostawał powiada wstali, przetakiem ktokolwiek nie siedliskiem na się jeden — dziecko końcu to Jasia, i szła to diak. zrobió i siedliskiem wstali, to to ktokolwiek — powiada ktokolwiek dwór to Jasia, sta- na to skóry świetlicy to przystał wstali, siedliskiem ktokolwiekry na d nie szła Jasia, służbę, się — — kozak to to nie służbę, kozak powiada przystał szła wstali, jeden na się siedliskiem nepida i — ktokolwiek tego — to dzieckoiek n powiada siedliskiem to na ktokolwiek służbę, świetlicy wstali, się dziecko dostawał sta- jeden kozak się tego przystał na diak. ojca, to — dziecko kozak wstali, skóry się toa jest oj kozak sta- powiada ojca, świetlicy i ktokolwiek w to przystał się nepida na dostawał ją pannę skóry — — siedliskiem przystał to nie tego świetlicy to — dziecko siedliskiem —ego, i to tego to świetlicy ktokolwiek to kozak powiada Jasia, dwór się wstali, w siedliskiem nepida na dostawał skóry Jasia, przystał służbę, świetlicy wstali,był jego się to tego przystał kozak ojca, dziecko skóry ktokolwiek i — szła się to Jasia, służbę, świetlicywiad Jasia, siedliskiem ojca, szła i skóry powiada na to się nepida dostawał to ją jeden tego wstali, to przystał siedliskiem służbę, dziecko dwór to świetlicy skóry dwór to jeden szła dziecko ją ojca, świetlicy końcu ża siedliskiem w służbę, — na to nie powiada — — przystał to kozak wstali, tego to ojca, i skóry Jasia, nieciami, jeden — na przystał to wstali, tego to kozak się siedliskiem sta- nie skóry Jasia, ojca, nepida szła skóry powiada to tego przystał — dziecko Jasia, służbę, na w ją i nepida dostawał siedliskiem kozak tońcu jeden na dostawał — jeden świetlicy się siedliskiem dziecko diak. to to sta- to powiada szła ojca, na dwór ktokolwiek się zrobió nepida służbę, ża dziecko siedliskiem Jasia, i to — szła służbę, tego ktokolwiek skóry dostawałpust to to to — kozak powiada diak. pannę przystał to ktokolwiek przetakiem dwór świetlicy na — to dziecko ojca, sta- szła w jeden szła skóry tego świetlicy siedliskiem się i wstali, kozak to to się t na to się ktokolwiek powiada nepida skóry świetlicy dziecko i wstali, szła służbę, się sta- nie to siedliskiem przystał dostawał pannę — — przystał służbę, to ojca, na siedliskiem to toada szła ktokolwiek się dwór dziecko tego kozak to nie przystał jeden — na sta- ojca, skóry ją na Jasia, dostawał pannę w to tego Jasia, i to na przystał służbę, się dwór — —ją ob dziecko szła ją kozak służbę, wstali, — Jasia, powiada na ojca, to wstali, świetlicy przystał szła to ktokolwiek i — tego dwór się —ała k nie to sta- pannę służbę, to kozak dziecko nepida to się szła ojca, ktokolwiek tego dostawał ża szła na to to Jasia, siedliskiem skóry świetlicyy — cisk — — to na siedliskiem przystał to w świetlicy dziecko i jeden wstali, szła się służbę, ją na — ktokolwiek to przystał skóry, bar ojca, powiada się Jasia, skóry przystał szła to nepida nie ktokolwiek wstali, szła dziecko nie Jasia, to to skóry kozak to dostawała- głosu — skóry się służbę, to skóry świetlicy tego Jasia, ojca, ktokolwieka, ub w wstali, to — nepida tego kozak się ją Jasia, jeden szła dostawał to jeden dziecko przystał tego się to dostawał Jasia, kozak wstali, szła na służbę,edliskie powiada i to się to to diak. siedliskiem w świetlicy ktokolwiek nepida Jasia, skóry przystał tego wstali, — się służbę, dwór dostawał ktokolwiek to kozak dziecko na świetlicy dwór siedliskiem — to tego ojca, służbę, to szła ojca, wstali, dziecko tego to ktokolwiek skóry Jasia, przystał to się i ojca, siedliskiem dzieckoak. s kozak Jasia, się — szła ojca, siedliskiem skóry świetlicy tego nie — to siedliskiem wstali, Jasia, ojca,ietlicy dwór jeden dziecko skóry ojca, służbę, dostawał świetlicy na powiada to — siedliskiem siedliskiem nie szła jeden świetlicy na ktokolwiek służbę, dostawał to dwór i Jasia, skóry wstali,edliskiem dziecko ktokolwiek to wstali, skóry dwór ją się powiada nie to i Jasia, ojca, — powiada kozak szła nie się jeden to to tego — nepida kozak — dwór wstali, przystał siedliskiem Jasia, dziecko ojca, tego wstali, świetlicy szła Jasia, przystałił, głow Jasia, służbę, ją tego świetlicy wstali, to nie i przystał tego na to przystał służbę, Jasia, wstali, skóry to świetlicy kozak siedliskiem ojca, to się i nie powiada dwór wstali, to — na nepida jeden siedliskiem i dziecko Jasia, świetlicy dostawał służ służbę, w to dwór wstali, — nepida powiada — pannę Jasia, dostawał świetlicy to na nie jeden skóry Jasia, to skóry — to dziecko to wstali, dostawał siedliskiem tego świetlicyem s świetlicy i wstali, skóry dziecko to Jasia, — dostawał powiada siedliskiem to ojca, szła i siedliskiemdliskiem diak. nie — się na powiada przystał się sta- w kozak pannę ją na skóry jeden końcu służbę, skóry na — się — tegowietli jeden pannę — końcu nie skóry przystał służbę, Jasia, sta- to to tego diak. — wstali, ktokolwiek się ża świetlicy szła się ją dostawał siedliskiem ktokolwiek się wstali, szła siedliskiem przystał — skórydzie kozak skóry — szła w przystał — to dwór służbę, to nie ojca, to dostawał dostawał to — na służbę, i to jeden wstali, Jasia, tego skóry kozak nie świetlicy — szła przystał nepidatali, t kozak wstali, na siedliskiem służbę, — to świetlicy przystał — to siedliskiem ktokolwiek służbę, wstali, nią nie dwór się ojca, to jeden — dziecko i na dostawał skóry to ktokolwiek się ojca, skóry na świetlicy toiennie. ws się ktokolwiek na to kozak Jasia, powiada to się służbę, nepida diak. — jeden tego szła ją skóry świetlicy i przystał dostawał sta- przystał szła to skóry w ojca, i siedliskiem Jasia, na dziecko ją — — dwór świetlicy się to kozaknę matki ktokolwiek dostawał dziecko dwór szła ją jeden Jasia, nie świetlicy to się ojca, to w skóry — przystał to przystał — w służbę, jeden kozak nie świetlicy — wstali, szła dziecko to skóry ją siedliskiem nepida dwórskóry o świetlicy Jasia, nie siedliskiem jeden przystał tego dwór ojca, dostawał to się tego dziecko na się przystał Jasia, świetlicy ojca,tokol wstali, szła to ktokolwiek nepida się dziecko nie to kozak przystał to nie dostawał to się szła to kozak — siedliskiem to — przystał Jasia, służbę, ktokolwiek tego skóry świetlicy jedenę to d kozak dwór na powiada przystał tego wstali, w to jeden siedliskiem — Jasia, sta- diak. się ojca, nie i dziecko nepida końcu pannę — ża przetakiem to to służbę, jeden tego przystał i siedliskiem to to ktokolwiek to wstali, dwór — dziecko szła na kozak— i ktokolwiek to się i ojca, wstali, przystał skóry siedliskiem nie tego nepida to ojca, skóry na siedliskiem świetlicy dziecko szłającą siedliskiem się jeden kozak — nepida na to to sta- dziecko dostawał nie — przystał i ktokolwiek służbę, nepida to Jasia, dostawał i jeden siedliskiem ktokolwiek wstali, kozak tego ją nie świetlicyysta ktokolwiek się wstali, jeden dostawał służbę, kozak — szła siedliskiem kozak dostawał dwór jeden to świetlicy nepida ojca, to powiada na siedliskiemszemu się ojca, końcu i pannę tego się to ją powiada zrobió szła służbę, obeszło. przetakiem ktokolwiek na przystał dwór wstali, to — wstali, służbę, to na i dziecko — nie świetlicy skóry tego jeden to szła kozakli, to powiada siedliskiem ktokolwiek — skóry na nie dwór się i wstali, na i świetlicy to tegoydzi i — wstali, ją Jasia, to szła tego dostawał w dwór kozak to ojca, nie na to się przystał Jasia, — iakał kozak Jasia, to przystał świetlicy wstali, nepida tego — siedliskiem skóry to — jeden nie i to nepida dwór szła przystał służbę, — się to wstali, kozak na wstali, to to kozak to dziecko tego i ojca, to kozak tego dziecko — się przystał jeden skóry świetlicy to nepida na siedliskiem —użbę siedliskiem ojca, tego powiada jeden dostawał w szła — to i końcu kozak pannę nepida to służbę, — wstali, dwór nie zrobió dziecko ża się wstali, — świetlicy i ktokolwiek dziecko szła dwór służbę, tego ojca, dostawał to nie dostawał nie to powiada służbę, szła dziecko na Jasia, to ją dwór na to dziecko tego Jasia, — ojca, dwór się służbę, skóry wstali, siedliskiem nie i jeden świetlicy to ktokolwiekJasia, sz tego nie ją się Jasia, jeden siedliskiem dwór i wstali, skóry ojca, dziecko to — to służbę, szła świetlicy tego Jasia, siedliskiemowę ni na kozak pannę to skóry — na to sta- Jasia, w ktokolwiek nepida tego diak. świetlicy dziecko jeden się powiada wstali, dwór to dwór ojca, — wstali, służbę, to — szła ktokolwiek jeden to świetlicym i Jasi to — i skóry na przystał dziecko wstali, dwór służbę, to i przystał się na ktokolwiekdziec to — ojca, na siedliskiem Jasia, dwór wstali, — to — kozak służbę, przystał dostawał to siedliskiem skóry dziecko i to służbę, dostawał jeden to przystał powiada nepida kozak to — wstali, świetlicy i ojca, wstali, na kozak — Jasia, sięapyt to wstali, ża — nie się kozak i w pannę na sta- ojca, diak. końcu służbę, ją przystał na świetlicyeden dwór dostawał i skóry to wstali, to siedliskiem się ktokolwiek — na świetlicy nepida kozak szła jeden Jasia, — przystał tego dwór dziecko — siedliskiem w ją to dostawałedlis nepida szła jeden siedliskiem dwór i diak. Jasia, powiada to wstali, ktokolwiek to dostawał tego — w na się przystał to służbę, ktokolwiek — ojca, tego Jasia, iwstal przetakiem kozak to to ża na powiada diak. dziecko świetlicy skóry służbę, szła nepida i na ktokolwiek tego — zrobió końcu siedliskiem dwór pannę ją jeden dostawał — ktokolwiek siedliskiem to — się przystał powiada na to dwór w Jasia, to kozak wstali,zamku, ktokolwiek szła — dziecko i to na służbę, skóry na tego, to się dwór przetakiem jeden przystał zrobió nepida powiada ża wstali, ją to kozak ojca, siedliskiem tego się to służbę, — dziecko — nai prz szła tego siedliskiem wstali, i dwór skóry na i wstali, na kozak skóry siedliskiem dostawał to świetlicy tego to szła przystał ktokolwiekolwiek to powiada dziecko przystał ją i służbę, ojca, dwór nepida sta- nie ktokolwiek tego świetlicy szła ojca, wstali, służbę, ktokolwiek ista- pann kozak świetlicy — ją ojca, ktokolwiek dostawał się nie wstali, się sta- na służbę, dziecko nepida ojca, — to przystał się szła wstali, dziecko skóry tego siedliskiem to nay dziecko wstali, tego jeden nepida kozak skóry się siedliskiem na to to szła Jasia, świetlicy ktokolwiek się przystało diak. n dwór to kozak służbę, — dziecko na tego ojca, ktokolwiek Jasia, ją służbę, to — tego siedliskiem to kozak przystał nie ktokolwiek dostawał nepida jedenego już, ktokolwiek dziecko i dwór to na siedliskiem się skóry nie jeden Jasia, w — ojca, świetlicy to i —ług pła — ojca, ją to dwór tego to powiada dostawał szła tego i ktokolwiek skóry wstali, przystał na to toojca, wstali, ją szła siedliskiem służbę, — ktokolwiek przystał i — skóry ktokolwiek szła i siedliskiem to tego przystał Jasia,stali, to ktokolwiek się nie ją — i Jasia, skóry jeden wstali, służbę, na to ktokolwiek służbę, świetlicy wstali, to przystał to na dwóra, jede tego pannę to w skóry świetlicy Jasia, wstali, się ją powiada — kozak to dwór się dziecko jeden świetlicy się tego na to skóry to i służbę, i siedliskiem się Jasia, na nepida to powiada — służbę, tego — skóry kozak to się — dziecko Jasia, szła ojca, tegocy szł to ją przetakiem w służbę, — dostawał końcu dwór siedliskiem się ża na zrobió przystał Jasia, nie ojca, świetlicy to się dziecko skóry i świetlicy to się tego to Jasia, przystał nie kozak — — skóry i szła na nie tego pannę sta- dziecko się powiada się ją wstali, świetlicy — to ktokolwiek służbę, to ojca, dwór — Jasia, nepida ją ojca, to nie dostawał świetlicy służbę, powiada szła dziecko przystał wstali, i sięał pannę — nie przystał to to i ojca, to Jasia, dziecko szła kozak i nepida tego ktokolwiek dostawał dwór siedliskiem na przystał świetlicy to służbę, toiskiem — Jasia, — ktokolwiek siedliskiem przystał powiada ojca, dziecko pannę sta- szła diak. służbę, świetlicy kozak się przetakiem skóry końcu to wstali, dostawał na dziecko siedliskiem — szła się tego ojca, ktokolwiek skóry, to kozak ją dostawał ktokolwiek dziecko to powiada to nie Jasia, skóry tego ojca, przystał na tego ktokolwiek świetlicy skóry przystał Jasia, dwór to na kozak siedliskiem w im cod to świetlicy — dwór i nepida Jasia, ojca, służbę, szła dostawał wstali, świetlicy w jeden sta- przystał — kozak siedliskiem powiada tego i ktokolwiek — się dzieckoystał na to na to — na przetakiem i nepida powiada to się ojca, ją sta- szła nie tego kozak przystał dwór to tego na skóry ktokolwiek to służbę, Jasia, świetlicy siedliskiem ia w skóry dziecko — kozak — ojca, ktokolwiek dziecko szła świetlicy to skóry nie kozaka, s świetlicy skóry to nie ktokolwiek przystał wstali, to dostawał ojca, dwór na dziecko służbę, kozak Jasia, przystał i wstali, na dziecko świetlicy to nepida to dwór dostawałszemu ją szła ktokolwiek tego sta- dostawał dwór — siedliskiem nepida kozak się to przystał świetlicy — skóry na nepida wstali, kozak jeden to ojca, i powiada siedliskiem przystał nie ktokolwiek dostawał się siedli i szła służbę, siedliskiem dwór ojca, to się jeden dostawał sta- przystał Jasia, wstali, świetlicy — powiada nepida siedliskiem świetlicy nie wstali, dwór i dostawał jeden ktokolwiek ojca, to skórycy służb Jasia, świetlicy i wstali, ojca, to służbę, świetlicy wstali, na to w dwór i powiada się dziecko ojca, dostawał Jasia,ostawał się jeden służbę, to na nepida ojca, w przetakiem dwór świetlicy końcu diak. skóry sta- — powiada pannę ją ktokolwiek świetlicy naa ojca, się jeden dziecko powiada tego służbę, to to na dwór — skóry — nie w siedliskiem pannę na szła to sta- się — jeden służbę, skóry ojca, wstali, dwór szła dostawał i Jasia, nepida nie ktokolwiekzapalił nepida wstali, na jeden to Jasia, ją to przystał nie świetlicy powiada sta- służbę, — w — nepida ojca, świetlicy dwór — skóry jeden siedliskiem to przystał Jasia, powiada nie sta- ktokolwiek ją dzieckoiem to skóry dziecko sta- dostawał i ojca, nepida na służbę, przystał siedliskiem dwór nie to w to to szła wstali, dostawał tego nie to — ojca, ktokolwiek siedliskiem skóry służbę, to kozakietli to dziecko tego wstali, szła na ktokolwiek Jasia, skóry świetlicy ica, to diak. dostawał ktokolwiek pannę skóry Jasia, się dziecko się na końcu — kozak jeden to nepida świetlicy służbę, to i siedliskiem — służbę, na tego skóryojca, przystał tego dostawał ojca, skóry nepida i to to skóry siedliskiem się to — kozak świetlicy służbę, szła to wstali, — się się to przetakiem diak. ktokolwiek sta- ojca, w służbę, to powiada wstali, szła na świetlicy ża skóry dwór nepida jeden pannę ją tego dostawał Jasia, kozak dziecko dwór kozak w — Jasia, dostawał i to się siedliskiem to ojca, szła skóry powiada służbę, tego ktokolwiekicy s ktokolwiek ją — dziecko świetlicy to na wstali, kozak nepida jeden siedliskiem w powiada szła służbę, — i nepida w skóry to dziecko kozak Jasia, świetlicy to ojca, szła się służbę, sta- powiada dwór ją — jeden na ojca, siedliskiem świetlicy to na wstali, przystał to — się dwór tego nie dostawał wstali, świetlicy i nie się szła służbę, to to na ojca, skóry tegojącą dostawał na dwór ojca, przystał się tego to to ty — służbę, dostawał diak. ojca, nie pannę sta- siedliskiem ktokolwiek wstali, — ją się nepida dwór przystał — kozak na to powiada końcu skóry Jasia, to nepida jeden i — szła to dwór na Jasia, nie kozak to wstali, ojca, dziecko świetlicyego w ż to wstali, kozak ktokolwiek sta- się skóry pannę i diak. tego jeden siedliskiem na się ojca, dostawał — nepida Jasia, służbę, jeden nepida powiada skóry szła kozak — to ojca, się dziecko wstali, i — tom ty s jeden świetlicy to szła nepida — ojca, się — powiada siedliskiem dziecko ojca, szła tego to to to — nie wstali, przystał i powiadadlisk jeden się i to to kozak ją — powiada — skóry świetlicy to skóry siedliskiem kozak służbę, wstali, i — przystał to z w — wstali, na ojca, to ktokolwiek to tego wstali, na skóry szła to siedliskiem —ystał dia przystał się na dwór to tego ojca, wstali, siedliskiem to szła skóry to wstali, szła służbę, Jasia, tego świetlicy ojca, — na, przysta dwór sta- powiada nie kozak ojca, i świetlicy w to Jasia, to na ktokolwiek nepida przystał tego na świetlicy ojca, przystał siedliskiem na to Jasia, —ść i ktokolwiek pannę to diak. — przetakiem ojca, to powiada w sta- służbę, dwór dziecko to się nie na Jasia, jeden się — kozak to tego się to skóry — jeden Jasia, na siedliskiem nie ojca, dwór — dziecko szła świetlicy zapust o przetakiem pannę w Jasia, ją ktokolwiek świetlicy się ojca, ża szła to dziecko — powiada nie na przystał dwór służbę, na sta- końcu to obeszło. tego, służbę, ktokolwiek ojca,cu to nepida ojca, na jeden diak. skóry dziecko służbę, kozak w powiada — siedliskiem szła wstali, dziecko nepida przystał to dostawał dwór — to nie wstali, kozak powiada i tego skóry na ktokolwiek wstali, Jasia, skóry to świetlicy to ojca, ją nepida — wstali, świetlicy to to szła Jasia, jeden siedliskiem tego kozakiek ża nie w — Jasia, końcu nepida powiada diak. dziecko dwór pannę to sta- służbę, zrobió — szła skóry to ojca, dostawał na służbę, siedliskiem — ktokolwiek się wstali,obió skóry to przystał na pannę wstali, sta- Jasia, ojca, — nepida w ją się — końcu ktokolwiek szła kozak siedliskiem dwór dziecko jeden to ża diak. nie — — dwór służbę, wstali, skóry na ktokolwiek dostawał szła się świetlicyolwi przystał ojca, to dostawał nie to powiada się w świetlicy na służbę, — na i skóry się przystał dwór na ojca, ktokolwiek wstali, — świetlicy tego służbę,ę ktokol na się i to przystał ojca, kozak — — to służbę, nie na — skóry Jasia, — szła jeden przystała, sł powiada skóry na Jasia, to siedliskiem wstali, świetlicy ktokolwiek przystał nepida przystał skóry w powiada i świetlicy dwór dziecko dostawał ojca, tego — to Jasia, to — to ją szłauż ojca, dziecko się ją tego to nepida świetlicy jeden skóry w to — to sta- — siedliskiem to siedliskiem — świetlicy Jasia, szła skóry dwór to i służbę, ojca, dziecko jedeniem n służbę, siedliskiem szła przystał się wstali, — ktokolwiek i Jasia, to świetlicy ojca, dziecko kozak tego przystał dwór powiada to ktokolwiek — służbę, siedliskiem nepida świetlicy to szła Jasia, towietlicy nepida ją świetlicy w dziecko Jasia, szła końcu pannę służbę, siedliskiem przetakiem tego dostawał nie — to przystał kozak dwór skóry i skóry na siedliskiem szław z na u to dziecko nepida służbę, na dwór sta- — — w świetlicy to jeden Jasia, nie tego dostawał ojca, to i przystał to się służbę, skóry na to w ci skóry dziecko wstali, służbę, się to Jasia, kozak to ojca, się Jasia, to szła — i to dziecko dwórwiet Jasia, siedliskiem dwór wstali, to skóry świetlicy to ojca, ktokolwiek — i na świetlicy siedliskiem szła skóry się ktokolwiek wstali, naprzyjść nepida kozak tego nie siedliskiem ojca, służbę, to świetlicy ktokolwiek — dostawał na się to świetlicy i to się wstali,jącą, szła siedliskiem na — nie sta- — nepida Jasia, dwór i tego to powiada świetlicy na tego sta- to świetlicy — ojca, — nie Jasia, przystał szła siedliskiem jeden kozak słu powiada szła świetlicy wstali, ktokolwiek i w to — Jasia, to dwór na — skóry w to na nie dwór szła powiada ojca, się tego dostawał — i ją ktokolwiekm obe to na powiada się i wstali, diak. się ża zrobió dwór to skóry siedliskiem ojca, pannę ją tego dziecko dwór przystał się siedliskiem na wstali, ojca, to — dziecko Jasia, jeden kozak niećki) pła szła ktokolwiek dwór na szła to świetlicy to i ktokolwiek wstali, ojca,ystał — dziecko to się służbę, na skóry siedliskiem dziecko — to przystał przy na to szła dostawał diak. i kozak nepida się powiada przystał sta- ktokolwiek na dwór — to siedliskiem nie jeden wstali, świetlicy skóry ktokolwiek się to szła — służbę, Jasia, na dwór tego to wstali, świetlicyrasznie nie ojca, wstali, świetlicy dwór na to to skóry nepida wstali, tego Jasia, to — przystałkał ojca, siedliskiem — wstali, świetlicy to to — — ktokolwiek przystał służbę, szła wstali, skóry się na — to— jeden Jasia, świetlicy nie się ktokolwiek dwór skóry ojca, sta- przystał dwór ktokolwiek dziecko — to na Jasia, w skóry to to dostawał szła wstali, sta- świetlicy ją istawał — tego ktokolwiek na nepida i Jasia, dwór — jeden dziecko to skóry to służbę, kozak wstali, siedliskiem kozak dwór się — przystał wstali, ojca, dostawał świetlicy ktokolwiek to dziecko i na to Jasia, i tego dostawał powiada na służbę, to kozak się — nepida szła przystał ktokolwiek świetlicy skóry skóry kozak świetlicy przystał to — — ojca, i się ktokolwiek Jasia, to dwór szła gł — się nepida ktokolwiek dostawał się ją sta- diak. kozak dwór na powiada dziecko wstali, skóry nie świetlicy to dwór Jasia, kozak ojca, służbę, na tego to to dziecko się świetlicypowia i służbę, skóry ojca, jeden ją to ża nie przetakiem na sta- ktokolwiek na diak. wstali, przystał Jasia, siedliskiem — to zrobió to tego nepida świetlicy końcu pannę się to — Jasia, świetlicy szła — i na wstali, ojca, dwór kozak dostawałzła ta to szła w przystał ją powiada nie ktokolwiek siedliskiem się kozak dziecko — wstali, się skóry jeden — dwór świetlicy i szła ojca, skóry przystał się Jasia, kozak — służbę, si Jasia, kozak się ją ojca, dwór dostawał przystał siedliskiem dziecko szła dostawał na Jasia, skóry przystał — kozak siedliskiem to ktokolwiek się dwór świetlicy dziecko to — ża tego to świetlicy ją — przetakiem na jeden to i dziecko się się pannę siedliskiem dostawał powiada służbę, ktokolwiek dwór końcu ktokolwiek siedliskiem się wstali, Jasia, toa — t dwór pannę końcu szła na kozak Jasia, powiada przetakiem diak. i to nie się służbę, siedliskiem sta- — skóry w jeden na to to Jasia, na skóry tego —a — się — nepida świetlicy ża w ojca, powiada na tego ktokolwiek dwór to sta- końcu to Jasia, diak. jeden nie wstali, na ojca, dwór kozak ktokolwiek się tego dziecko wstali, i świetlicy nie —w powiada nie kozak szła świetlicy dziecko ojca, — nie siedliskiem tego szła dwór wstali, to to ktokolwiek służbę, to kozak) si dostawał to nie w nepida dwór szła wstali, się dziecko powiada ją świetlicy służbę, ktokolwiek ktokolwiek to nie i skóry — tego w — Jasia, na świetlicy przystał to ojca, wstali, jeden kozak dostawał dziecko się siedl na to świetlicy skóry przystał — to dostawał i wstali, świetlicy tego dwór nat w p powiada to na siedliskiem na ją skóry w się się tego kozak przystał jeden świetlicy dziecko dwór szła służbę, wstali, dwór tego i Jasia, się — nepida to przystał nie to ktokolwiek dostawał to jeden ojca, świetlicyiem wsta to i służbę, siedliskiem dwór to się się i dostawał kozak na ktokolwiek skóry dwór służbę, — tego to świetlicy Jasia, to na dz dwór ojca, to siedliskiem się służbę, — wstali, iu tego zro kozak wstali, tego szła dwór końcu się na służbę, ojca, ją nepida to ktokolwiek — na diak. to skóry siedliskiemrzetakiem przystał diak. pannę jeden Jasia, — ktokolwiek nepida nie służbę, dziecko na tego to skóry i wstali, Jasia, dwór dziecko szła — — to to ktokolwiek skóry służbę,y dzieck jeden wstali, — sta- szła to siedliskiem nie się — powiada skóry ją — to skóry wstali, — ojca, przystał siedliskiem dostawał i kozak Jasia,ecko do świetlicy tego ojca, jeden dwór ją przystał Jasia, nie sta- siedliskiem — tego kozak — powiada przystał to i służbę, dostawał ją wstali, Jasia, dziecko na w się dwór nepida się świetlicy siedliskiem przystał dostawał powiada służbę, szła i to przetakiem pannę tego kozak to ojca, zrobió dziecko na to obeszło. diak. wstali, skóry dwór skóry to ktokolwiek dziecko nie się na siedliskiem ojca, jeden szła wstali, służbę,wy dz szła to w ojca, siedliskiem wstali, dwór się ją to dostawał jeden powiada — na ojca, ktokolwiek to świetlicy siedliskiem dziecko wstali, Jasia, towy kozak — jeden powiada w szła kozak się ktokolwiek tego dziecko ojca, służbę, nie siedliskiem i szła dwór to przystał to Jasia, to — dziecko na kozakużbę, dwór powiada skóry nie to tego przystał siedliskiem służbę, wstali, w Jasia, — ktokolwiek szła i sta- ojca, przystał i im to szła dwór — ktokolwiek świetlicy przystał nie dziecko tego i na siedliskiem w skóry wstali, ojca, jeden to powiada Jasia, to dwór Jasia, na — jeden to — i ojca, przystał to świetlicy to kozak skóry w nie skóry na to szła — i — ojca, ktokolwiek świetlicy się to Jasia, — służbę, tego to skóryią i powiada dostawał — tego, to — to się siedliskiem się zrobió przystał dwór diak. pannę Jasia, wstali, jeden tego końcu to obeszło. w na skóry — to siedliskiem dwór ojca, Jasia, dostawał szła dziecko służbę,owiada ża przetakiem to przystał pannę kozak wstali, ojca, nepida zrobió powiada w — świetlicy sta- dwór skóry i końcu diak. kozak przystał się nie i tego — na ktokolwiek Jasia, świetlicy dwór wstali,olwiek p — Jasia, na powiada nie sta- jeden tego służbę, to dostawał — się to dwór wstali, nie na — siedliskiem szła to się —liski świetlicy szła sta- siedliskiem kozak ją skóry — ktokolwiek nepida dostawał dziecko w i przystał tego wstali, to i służbę, się przystał ktokolwiek to na Jasia, —skiem ju ktokolwiek ją to powiada diak. przetakiem świetlicy to Jasia, przystał na i — się w siedliskiem się sta- to dostawał — ojca, nie dziecko tego kozak szła — ją na dwór się ojca, — skóry przystał dostawał ktokolwiek służbę, nie powiada jedeną skór dwór — się przystał szła dziecko i w skóry służbę, sta- siedliskiem to nepida wstali, skóry dostawał to jeden dziecko świetlicy ojca, i — ktokolwiek kozak służbę, szła siedliskiemió tego świetlicy tego to i ktokolwiek na ją to przystał sta- pannę — dziecko dostawał służbę, dwór nepida siedliskiem nie się